Geleneksel kefir danelerinden izole edilen laktik asit bakterileri ve mayaların tanımlanması ile bu mikroorganizmaların bazı fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bayburt University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: KÜBRA PURUTOĞLU

Supervisor: Enes Dertli