Yabani kızamık (Berberis vulgaris L.) ve karamuk (Berberis crataegina DC.) meyvelerinin bazı fizikokimyasal özellikleri ile antioksidan ve antimikrobiyal kapasitesinin tespit edilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bayburt University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ARZU YAŞAR EROĞLU

Supervisor: Enes Dertli