Toplu Konutlarda Güneş Işınımlarından Yararlanma ve Yapı Aralıklarının Belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2000

Thesis Language: Turkish

Student: Çayan, Ş.

Consultant: Gülay Zorer Gedik