Avcılar Heyelan Bölgesindeki Deformasyonların Kinematik Modellerle Araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Deniz Öz

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Uğur DOĞAN