Farklı İklim Bölgelerinde Yapı Kabuğunun Enerji Etkin İyileştirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: Belediye Binasi Tip Projesi Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: NUR GÖRAL CEYRANCI

Consultant: Gülay Zorer Gedik