Devlet ve Özel Okul Öğretmenlerinin Algıladıkları Örgütsel Destek Düzeylerinin Duygusal Emeklerini Yordama Durumlarının İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Social Sciences, Educational Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Nida KAÇAMAK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İbrahim KOCABAŞ