İkinci Mertebeden Lineer Olmayan Bazı Özel Diferansiyel Denklemlerin Hermit Matris Yönetimi ile Çözümleri Üzerine


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Faculty Of Chemıcal And Metallurgıcal Engıneerıng, Department Of Mathematics Engineering, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Servet KAPLAN

Consultant: Coşkun Güler