Katı atıkların aerobik ayrışması sırasında gerekli olan optimum hava miktarının belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Elif Sekman

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Sinan BİLGİLİ