Potansiyel Glikasyon Ürünlerinin Azaltılmasına Yönelik Yeni Fonksiyonel Gıdalar Geliştirilmesi ve in vitro Yöntemle Biyoerişilebilirliklerinin Tayini


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Chemistry, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: BÜŞRA YUSUFOĞLU

Supervisor: Emine Karakuş