Bağımsız Anaokullarından ve Anasınıflarından Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2017

Student: B. Uzkesen

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İbrahim KOCABAŞ