Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Beck Depresyon Envanteri Üzerine Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Faculty of Arts & Science, Department of Statistics, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Fatma Avşar

Supervisor: Doğan Yıldız