Plasmodium vivax'ın laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan geninin polimeraz zincir reaksiyonu ile izolasyonu ve klonlanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Firat University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: EKREM AKBULUT

Supervisor: Dilek Balık