Opak Düşey Yapı Kabuğunun Enerji-Emerji Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: Erkmen F.

Consultant: Gülay Zorer Gedik