Aşağı Sakarya Havzasındaki Küçük Akarsuların Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Akım Süreklilik Eğrilerinin Elde Edilerek Enerji Potansiyellerinin Tespiti


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sakarya University, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: MERİÇ ÖNCÜL

Supervisor: İbrahim Yüksel