Polistirenin Alifatik Esterlerle EtkileşimininTers Gaz Kromatografi ile İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 1994

Student: Mazeyar Davoodian

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ferdane KARAMAN