Ergenlerde öznel iyi oluş ve öz yeterlik arasındaki ilişkide umudun ve kötümserlikle başa çıkmanın aracı rolünün incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: NAİLE OSMANOĞLU

Supervisor: Ali Eryılmaz