HALKA AÇILMA METATEZ POLİMERİZASYONU ESASLI ANTİMİKROBİYAL HİDROJEL KAPLAMA


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Arzu PALANTÖKEN

Consultant: Tarık EREN