AZOBENZEN ESASLI SIVI KRİSTALLERİN VE KİRAL NANOKOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, MESOMORFİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: Barış SEZGİN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Tahir Tilki

Co-Supervisor: Hale Ocak