Diyaliz Hastalarında Arjinin, Homoarjinin, Ornitin, Sitrülin, Arjininosuksinat, Asimetrik Dimetilarjinin ve Simetrik Dimetilarjinin Ölçümü için Türevli ve Türevsiz LC-MS/MS Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Karşılaştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Chemistry, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: MURAT ÇELİK

Supervisor: Emine Karakuş