Bor seçici elektrot geliştirilmesi, toprak ve su numunelerinde bor ölçümü için uygulanması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: CİHAN TOPCU

Supervisor: İbrahim Işıldak