Sürdürülebilir Gelişme Çerçevesinde Yeşil Yerleşim Ölçütlerinin Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Açısından Anlamı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Müge Yorgancı

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Doruk ÖZÜGÜL