Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi’ndeki Yapım Eklerinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili ve Edebiyatı , Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: Begdilla, A.

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Cevdet Şanlı

Abstract:

Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi’ndeki Yapım Eklerinin Karşılaştırılması