Announcements & Documents

16.yydan Günümüze İstanbul'da Dans_Cem töreni ve Semah
Lecture Note
3/23/2019
16.yydan Günümüze İstanbul'da Dans_Mevlevi Sema
Lecture Note
3/23/2019
16.yydan Günümüze İstanbul'da Dans_Oryantalizm
Lecture Note
3/23/2019
16.yydan Günümüze İstanbul'da Dans_Köçekler
Lecture Note
3/23/2019

Kesit Doç. Dr. Berna Kurt'un DANSÇI ERKEĞE YÖNELİK ÖNYARGILI BAKIŞIN “SİNOP KÖÇEKLERİ” ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ Yüksek Lisans (Şubat 2007) tezinden alınmıştır. Özellikle Köçekler ve Çengiler bölümünü okuyunuz. 

BernaKurtYLtez-57-79.pdf Creative Commons License

16.yydan Günümüze İstanbul'da Dans_İslam ve Raks
Lecture Note
3/23/2019

Süleyman Uludağ, İslam Açısından Müzik ve Sema, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2005.

sf. 53-56 - İlk derste tartışılan İslam'da raks (dans) konusuna ilişkin kaynaktır.

sf.172-178 Mevlevi Sema konusunu işlediğimiz ders ile ilgilidir.

 

IslamAcısındanMuzikSema_S.Uludag.pd....pdf Creative Commons License

Thesis Documents

CHOREOGRAPHIC OBJECT IN THE WORKS OF ROBERT RAUSCHENBERG, WILLIAM FORSYTHE, JÉRÔME BEL IN THE CONTEXT OF INTERDISCIPLINARY ART