Prof.Dr.

Ayşe Banu KARADAĞ


FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI BÖL.

Eğitim Bilgileri

2000 - 2003

2000 - 2003

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Türkiye

1995 - 1997

1995 - 1997

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Türkiye

1990 - 1995

1990 - 1995

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Fransızca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Mütercim-Tercümanlık, Fransızca Mütercim-Tercümanlık, İngilizce Mütercim-Tercümanlık

Yönetilen Tezler

2019

2019

Doktora

William Faulkner’ın Sanctuary Adlı Romanının Kaynak ve Erek Dizgedeki Çeviri Serüveni: Diliçi Çeviri, Öz-Çeviri, Yeniden Çeviri ve Dolaylı Çeviri Kavramları Işığında Bir İnceleme

Karadağ A. B. (Danışman)

G.CANLI(Öğrenci)

2015

2015

Doktora

Edebiyat Çevirilerinin ve Çevirmenlerinin Görülebilirliklerinin/Görülmezliklerinin Çeviribilim Bağlamında İrdelenmesi: Kayboluşlardaki Varoluşlar

Karadağ A. B. (Danışman)

A.Özkan(Öğrenci)

2015

2015

Doktora

Çeviride ‘Makul’, ‘Makbul’ ve ‘Müphem’: Çeviri Etiği, Meslek İlkeleri ve Bireysel Ahlak

Karadağ A. B. (Danışman)

B.Tellioğlu(Öğrenci)

2015

2015

Doktora

Bir Yönlendirme Aracı Olarak Çeviri

Karadağ A. B. (Danışman)

N.Alimen(Öğrenci)

2015

2015

Doktora

Türkiye'de Moliere'in Yeniden Yazımı

Karadağ A. B. (Danışman)

Ç.Kurt(Öğrenci)

2015

2015

Doktora

“Tanzimat’tan Harf Devrimine Kadar Çevirisi Yapılan Tarih Kitaplarında Ön Söz/Son Söz Geleneği ve Çeviri Yoluyla Tarih Yazma”

Karadağ A. B.

R.Hosseini(Öğrenci)

2014

2014

Doktora

1908-1928 YILLARI ARASINDA BATI DİLLERİNDEN OSMANLI TÜRKÇESİNE ÇEVRİLEN ROMANLARDA MUKADDİME GELENEĞİ

Karadağ A. B. (Danışman)

E.BOZKURT(Öğrenci)

2013

2013

Doktora

Çeviri yoluyla kanun yapmak: 1858 Tarihli Osmanlı Ceza Kanunu'nun 1810 Tarihli Fransız Ceza Kanunu'ndan Çevrilmesi

Karadağ A. B.

S.ÖNER(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Çeviribilim ışığında bir edebiyat metninin çevirmen kararları ve dayanakları açısından irdelenmesi: İstanbul

Karadağ A. B.

T.ÖZEL(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Osmanlıcada La Fontaine: Mehmed Ali çevirisi üzerine betimleyici bir çalışma

Karadağ A. B. (Danışman)

M.SİRKECİOĞLU(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Lawmaking through translation: 'translating' crimes and punishments

Oner S., KARADAĞ A. B.

PERSPECTIVES-STUDIES IN TRANSLATION THEORY AND PRACTICE, cilt.24, ss.319-338, 2016 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

“Polisiye Edebiyatta Ulusal Alegori· Çevirisi: Amanvermez Avni·’nin Serüvenleri·”

Altıntaş Ö., Karadağ A. B.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.277-295, 2019
Link

2018

2018

Retranslations of Faulkner’s Sanctuary in Turkish Literature

CANLI G., KARADAĞ A. B.

Advances in Language and Literary Studies, cilt.9, ss.166-172, 2018
Link

2016

2016

Fransızcadan Osmanlıcaya Yapılan Çevirilerde Eğlenceli Eğitim Örneği: Musavver Fennî Eğlenceler

KARADAĞ A. B.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.1-10, 2016
Link

2015

2015

II. Abdülhamid Dönemi Roman Çevirileri

KARADAĞ A. B. , Bozkurt E.

RumeliDe - Journal of Language and Literature Studies, 2015
Link

2015

2015

Çeviribilimde Yeni Evrenselcilik: Meslek Etiğinin Yükselişi

KARADAĞ A. B. , Tellioğlu B.

RumeliDe - Journal of Language and Literature Studies, 2015
Link

2015

2015

Türk Çeviri Tarihimizde “Mütercim” Ahmed Rasim

KARADAĞ A. B.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.181-193, 2015
Link

2012

2012

Bir Diliçi Çeviri Örneği Olarak Dipnotlar ve Dipnotlarla Bir Çeviriyi Yeniden Yazmak

KARADAĞ A. B.

Çeviri ve Çeviri İncelemeleri Dergisi, cilt.1, ss.35-40, 2012

2011

2011

Okur Yazar Çizer Çevirmen II

KARADAĞ A. B.

Çeviribilim Dergisi, cilt.4, 2011

2010

2010

Dillerin Dili Olarak Çeviri

KARADAĞ A. B.

Sözcükler, ss.76-78, 2010

2010

2010

Çeviri En 'Mahrem' Okuma Eylemidir

KARADAĞ A. B.

Sözcükler, ss.74-77, 2010

2007

2007

Çeviri Eğitimi Alan Öğrencilerin Çevirilerini İncelerken

KARADAĞ A. B.

Çevirmenin Notu (Ç.N.), ss.159-164, 2007

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Tarihsel Romanların (Geri) Çevirileri Üzerine Betimleyici Bir Çalışma

Avşaroğlu M., KARADAĞ A. B.

V. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2018

2018

2018

Türkçeye Çevı̇rmek “TürkçeSöylememek” Mı̇ Demek?

KARADAĞ A. B.

V. ASOSCONGRESS Uluslararası Filoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.103

2018

2018

Çeviri, Edebiyat ve Tarih: Temsiliyetlerin Çeviribilim Bağlamında Yeniden Okunması

KARADAĞ A. B.

I. Uluslararası RUMELİ [Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu, Kırkkareli, Türkiye, 12 Mayıs 2018

2017

2017

Çeviri Edebiyat Belleğimizde William Faulkner: Sanctuary Adlı Romanın Yeniden Çevirileri Üzerine Betimleyici Bir Çalışma

Canlı G., KARADAĞ A. B.

V. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 04 Ekim 2017, ss.29

2017

2017

Çeviri, Tarih ve Bellek: Diliçi Edebi Çeviriler Bağlamında Bir İnceleme

KARADAĞ A. B.

V. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 04 Ekim 2017, ss.25

2011

2011

Çeviri Eğitiminde “Çeviri”yi Sorunsallaştırmanın Önemi

KARADAĞ A. B.

XI. Uluslar arası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 11 Ekim 2011, ss.100-108

0

0

100. yılda 100 Temel Eser (Poster Sunumu)

KARADAĞ A. B.

Fikirler Pazarı Başarı Öyküleri ve Poster Bildirileri, cilt.1, ss.32

0

0

Çevirinin Tanıklığında Dil ve Edebiyat - Dil ve Edebiyatın Tanıklığında Çeviri

KARADAĞ A. B.

Uluslararası Türk Edebiyatının Sorunları ve Çözümleri, TUDES 2011, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, 11-13 Kasım 2011

0

0

Çeviri Eleştirisi Dersinin Çeviri Eğitimindeki Yeri ve Önemi

KARADAĞ A. B.

I. Çeviri Eğitimi Çalıştayı, Türkiye'de Çeviri Eğitimi: Nereden Nereye?

0

0

Que peut dire un traducteur-critique sur les attentes des petits/grands du Petit Prince?

KARADAĞ A. B.

Actes du Symposium International Theorie et Pratique de la Formation en Langues Etrangeres Appliquees

0

0

Türk Çeviri Tarihinde Mütercim Cemil Meriç

KARADAĞ A. B.

VI. Ulusal Frankofoni Kongresi, cilt.1, ss.112-115

0

0

Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Roman Çevirilerinde Ahlak ve Fen Vurgusu

KARADAĞ A. B.

“ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇEVİRİ" - ULUSLARARASI ÇEVİRİBİLİM SEMPOZYUMU

0

0

Çeviri Roman Maceramızda Ön Söz/Son Söz Geleneği

KARADAĞ A. B.

Tanzimattan 2. Meşrutiyete Batı Dillerinden Osmanlı Türkçesine Yapılan Roman Çevirileri ve Önsöz/Sonsöz Geleneği

0

0

Çevirmen ve Redaktör Dipnotlarıyla Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak

KARADAĞ A. B.

I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, Kırıkkale, Kırıkkale Üniversitesi, 20-21 Ekim 2011

0

0

Kültür Bağımlı Çeviriler, Kültür Bağımsız Eleştiriler: Bir Üst-Eleştiri

KARADAĞ A. B.

Hasan Ali Yücel'in Anısına I. Uluslararası Çeviri Kolokyumu: Çevirinin Ekinsel Yönleri

0

0

On Kuruşa Aya Seyahat - On Kuruşa Bir Kitap

KARADAĞ A. B.

VII. Ulusal Frankofoni Konferansı, cilt.1, ss.226-235

0

0

Interdisciplinarity in Interpreting Studies - Towards A More Qualitative Paradigm?

KARADAĞ A. B. , Duman D.

Second International Symposium on Language and Communication - Exploring Novelties - IICS

0

0

Mader ve Halide Edip

KARADAĞ A. B.

XII. ULUSLARARASI DİL, YAZIN VE DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU

0

0

Çeviri ve Yabancı Diller Karşısında Türkçe

KARADAĞ A. B.

Yabancı Diller Karşısında Türkçe Paneli, İstanbul, Marmara Üniversitesi, 21 Aralık 2011

0

0

Görsel Dilde Çeviri Olgusuna Farklı Yaklaşımlar: Tercüman ı Eşkal

KARADAĞ A. B.

X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, cilt.1, ss.689-693

0

0

Ahmet Hamdi Tanpınar Çevirileri Üzerine

KARADAĞ A. B.

Ahmet Hamdi Tanpınar Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, 24-25 Mayıs 2012.

0

0

Çevrilmezi Çevirme Masalı: Berci Kristin Çöp Masalları

KARADAĞ A. B.

Uluslararası V. Dil, Deyiş, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu

0

0

Sergüzeşt-i Mukaddimeye İfâde-i Merâm

KARADAĞ A. B.

Dallararasılık ve Çeviriyle Yeniden Doğuş Konferanslar Dizisi - Çeviribilim ve Türk Dili ve Edebiyatı

0

0

Türk Çeviri Tarihinde Mütercime Fatma Aliye

KARADAĞ A. B.

Türk Kültüründe İz Bırakanlar: Fatma Aliye Hanım, İstanbul, Marmara Üniversitesi, 27 Mart 2012.

0

0

Fantastik Anlatı Çevirisinde Çevirmenin Sesi

KARADAĞ A. B.

Yazında ve Çeviride Fantastik, Akşit Göktürk'ü Anma Toplantısı

0

0

Kuram-Uygulama Temelli Çeviri Eğitiminde Okur/Yazar/Çevirmen Yetiştirmenin Sorun ve Çözümleri

KARADAĞ A. B.

21. Yüzyılda Okuryazarlık ve Geleceği, XXI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Marmara Üniversitesi. 12-14 Eylül 2012

0

0

Tercüme Romanlarda Mukaddime Geleneği

KARADAĞ A. B.

Metnin Halleri: Osmanlı’da Telif, Tercüme ve Şerh

0

0

Türk Çeviri Tarihinde Ahmed İhsan

KARADAĞ A. B.

VIII Ulusal Frankofoni Kongresi, Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi, 17-19 Mayıs 2012.

0

0

Hay Bin Yakzan'ın Robinson Crusoe ile İlişkilendirilmesi Üzerine

KARADAĞ A. B.

Uluslararası V. Dil, Deyiş, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Çeviribilimde Araştırmalar

Karadağ A. B.

Çeviri Yoluyla Geçmiş, Şimdi ve Gelecek Arasında Köprüler Kurmak, Seda Taş, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.31-58, 2019

2018

2018

Çeviribilimde Güncel Tartışmalardan Kavramsal Sorgulamalara

KARADAĞ A. B.

"Çeviri Çocuk Edebiyatı Bağlamında Asimetrik Güç İlişkileri: Yetişkin Çevirmenler ve Çocuk Okurlar", Taş S., Editör, Hiperlink, İstanbul, ss.43-78, 2018
Link

2014

2014

Metnin Halleri: Osmanlı'da Telif, Tercüme ve Şerh

KARADAĞ A. B.

Tanzimat'tan II. Meşrutiyet’e Çeviri Roman Hallerine Ön söz/ Son Söz Tanıklıkları”, Aynur, Hatice, Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.94-145, 2014

2014

2014

Tanzimat. ve Edebiyat - Osmanlı İstanbulu'nda Modern Edebi Kültür

KARADAĞ A. B.

Batı'nın Çevirilmesini "Medeniyet" Odağıyla Yeniden Okumak: Tanzimat Dönemi/Sonrası Çeviriler ve "Çekinceli" Cesur Çevirmenler, Uslu, Mehmet Fatih, Altuğ, Fatih, Editör, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, ss.481-504, 2014
Link

2011

2011

Doğa ve Dil Üzerine (Noam Chomsky)

KARADAĞ A. B.

Sözcükler, İstanbul, 2011
Link

2009

2009

New Trends in Translation and Cultural Identity

Karadağ A. B.

Ideology and the Translations of Robinson Crusoe into Ottoman and Modern Turkish, Munoz,Micaela, Editör, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Newcastle-Upon-Tyne, ss.195-216, 2009
Link

2008

2008

Mutlu Prens (Oscar Wilde)

KARADAĞ A. B.

Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2008
Link

2007

2007

İnsan Ne İle Yaşar? (Lev Nikolayeviç Tolstoy)

KARADAĞ A. B.

Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2007
Link

2007

2007

Demokrasi ve Eğitim (Noam Chomsky)

KARADAĞ A. B.

Bilim: Doğuştan Gelen Genetik Yetenekler” , Abaoğlu, Ender, Editör, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, ss.53-94, 2007

2004

2004

Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Bağlar - Edebiyat Okumaları ve Eleştirileri

KARADAĞ A. B.

Cais Dobrescu'nun Şiirlerinin Çevirileri, Sabancı Universitesi , Editör, Sabancı Üniversitesi Uluslararası Ve Karşılaştırmalı Araştırmalar Merkezi Yayınları, İstanbul, ss.35-47, 2004

2001

2001

Maximum (Caroline Bongrand)

KARADAĞ A. B.

Sel Yayıncılık, İstanbul, 2001
Link

1999

1999

Gatien’in Tutkusu (Jeanne Cordelier)

KARADAĞ A. B.

Sel Yayıncılık, İstanbul, 1999
Link

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

transLogos Translation Studies Journal

Editör

2018 - 2018

2018 - 2018

V. Uluslararası Filoloji Sempozyumu Özet Kitapçığı

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2018

Kasım 2018

Çeviribilim ve Uygulamaları

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

Litera - Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2013

Şubat 2013

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Synergies - Turquie

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

SCI Kapsamındaki DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1