Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KADINA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN ALGILARI

9. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi 2022, İstanbul, Turkey, 26 December 2022

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKOLOJİK VATANDAŞLIK ALGILARI

9. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 December 2022

Metrics

Publication

4