Education Information

Education Information

 • 1995 - 2002 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1991 - 1995 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Keçeci-zade İzzet Molla'nın Mihnet-keşân'ı ve Tahlili

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı

 • 1995 Postgraduate

  Hamdullah Hamdi Divanı'nın Tenkitli Metni

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı