Ögrenim Bilgisi


Doktora
2012 - 2018
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği, Türkiye

Yüksek Lisans
2010 - 2012
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği, Türkiye

Lisans
2005 - 2010
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Kişisel Gelişim, R Programlama Dili ile Veri Analizi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2019
Mesleki Eğitim, Bilirkişilik Temel Eğitimi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2018
Mesleki Eğitim, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Eğitimi, Elektrik Mühendisleri Odası, 2010
Yabancı Dil, Advanced English as a Second Language (ESL 6), San Diego Community College District, 2008

Yaptığı Tezler

Doktora, LED VE KONVANSİYONEL IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİN IŞIKSAL, ELEKTRİKSEL VE EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
Yüksek Lisans, FARKLI PV TEKNOLOJİLERİNİN GERÇEK ORTAM VERİLERİ KULLANILARAK MODELLENMESİ VE İSTANBUL ŞARTLARINDA OPTİMUM EĞİM AÇILARININ BELİRLENMESİ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği, 2012

Akademik Unvanlar / Görevler


Dr.Öğr.Üyesi
2022 - Devam Ediyor
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü

Araştırma Görevlisi Dr.
2018 - 2022
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü

Araştırma Görevlisi
2010 - 2018
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü

Araştırma Görevlisi
2015 - 2016
Helsinki University of Technology, School Of Electrical Engineering, Department Of Electrical Engineering And Automation

Desteklenen Projeler

 1. Akça H., Durusu A., Ayaz R., Şengör İ., Sis S. A., Aktaş A., Selamoğulları U. S., TÜBİTAK Projesi, Fv Tabanlı Elektrikli Araç Kablosuz Şarj Ve Dinamik Enerji Yönetim Sistemi Geliştirilmesi, 2021 - 2024
 2. Ayaz R., Erduman A., Durusu A., Yüzer E. Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Aydınlatma Sistemlerinde Güneş Enerjisi Kullanılarak Enerji Tasarrufu ve Sürdürülebilirlliği, 2018 - 2018
 3. Ayaz R., Selamoğulları U. S., Nakir İ., Taşcıkaraoğlu A., Tanrıöven M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Binalarda Enerji Performansı Yazılımı Ulusal Hesaplama Metodolojisi’nin İyileştirilmesi, 2013 - 2014
 4. Ayaz R., Tanrıöven M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı PV Teknolojilerinin Gerçek Ortam Verileri Kullanılarak Modellenmesi ve İstanbul Şartlarında Optimum Eğim Açılarının Belirlenmesi, 2012 - 2013

Ödüller

 1. Ayaz R., YTÜ Bilim Teşvik Ödülü, Yıldız Teknik Üiversitesi, Aralık 2017
 2. Ayaz R., YTÜ Bilim Teşvik Ödülü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Aralık 2016

Burslar

2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı, TÜBİTAK, 2019 - 2019
2211-A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı, TÜBİTAK, 2013 - 2017
2214-A Yurt Dışı Araştırma Burs Programı, TÜBİTAK, 2015 - 2016

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Performance investigation of different headlights used in vehicles under foggy conditions
  Sefer T., AYAZ R., AJDER A., NAKİR İ.
  Scientific Reports, cilt.13, sa.1, 2023 (SCI-Expanded)
 2. Assessment of photometric and electrical measurements of residential light sources
  Doğanşahin K., AYAZ R., BOZKURT A., KEKEZOĞLU B.
  Electrical Engineering, cilt.103, ss.2075-2086, 2021 (SCI-Expanded)
 3. Life cycle cost analysis on M1 and M2 road class luminaires installed in Turkey
  AYAZ R., Ozcanli A. K., NAKİR İ., Bhusal P., ÜNAL A.
  Light and Engineering, cilt.27, sa.1, ss.61-70, 2019 (SCI-Expanded)
 4. Lifetime analysis of semiconductor switch of MPPT for different photovoltaic technologies considering ambient conditions
  Akça H., Ayaz R., Durusu A.
  ELECTRICAL ENGINEERING, cilt.100, ss.1881-1889, 2018 (SCI-Expanded)
 5. Determination of Optimum Tilt Angle for Different Photovoltaic Technologies Considering Ambient Conditions: A Case Study for Burdur, Turkey
  Ayaz R., Durusu A., Akça H.
  JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME, cilt.139, 2017 (SCI-Expanded)
 6. A New MPPT Algorithm for Vehicle Integrated Solar Energy System
  Nakir İ., Durusu A., Akca H., Ajder A., Ayaz R., Ugur E., Tanrioven M.
  JOURNAL OF ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME, cilt.138, 2016 (SCI-Expanded)
 7. An Improved Matlab-Simulink Model of PV Module considering Ambient Conditions
  AYAZ R., NAKİR İ., Tanrioven M.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, 2014 (SCI-Expanded)
 8. Performance Comparison of Widely-Used Maximum Power Point Tracker Algorithms under Real Environmental Conditions
  Durusu A., Nakir İ., Ajder A., Ayaz R., Akca H., Tanrioven M.
  ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, cilt.14, ss.89-94, 2014 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Ofislerde LED Tüp Retrofit Uygulamalarının Tekno-Ekonomik Analizi
  CANOL B., DEMİRCİ A., AYAZ R.
  Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.35, sa.2, ss.837-846, 2023 (Hakemli Dergi)
 2. Farklı Tip LED Sürücülerin Güç Kalitesi Performanslarının Belirlenmesi
  Türkmen E., Ayaz R., Doğanşahin K., Kekezoğlu B.
  Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.21-27, 2020 (Hakemli Dergi)
 3. Sizing of PV Based LED Lighting System Considering Minimum Solar Radiation Level
  AJDER A., AKÇA H., AKDEMİR H., AYAZ R., NAKİR İ., TANRIÖVEN M.
  International Journal of Advancements in Mechanical and Aeronautical Engineering, cilt.3, sa.1, ss.27-31, 2016 (Hakemli Dergi)
 4. Comparison of Road Lighting Luminaires for M2 Road Lighting Class Considering Energy Efficiency
  AYAZ R., Kaymaz A., AKÇA H., AJDER A., ÜNAL A., TANRIÖVEN M.
  International Journal of Advances in Electronics Engineering– IJAEE, cilt.6, sa.1, ss.103-107, 2016 (Hakemli Dergi)
 5. The Effect of LED Chip Connection Type on Lighting and Thermal Performance of A Luminaire
  AKÇA H., AKDEMİR H., AYAZ R., AJDER A., NAKİR İ., TANRIÖVEN M.
  International Journal of Advances in Electronics Engineering– IJAEE, cilt.6, sa.1, ss.98-102, 2016 (Hakemli Dergi)
 6. Online Load Shifting of Electricity Production Consumption for Reducing Environmental Hazard
  Toros H., Ayaz R., Ajder A., Durusu A., Yıldırm H.
  European Journal of Science and Technology, cilt.1, ss.39-42, 2014 (Hakemli Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Assessment of Electrical and Photometric Measurements of Driver on Board LED Floodlights under Different Grid Conditions
  Akın H. C., Ayaz R., Nakir İ.
  International Graduate Research Symposium - IGRS'22, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2022, ss.1
 2. Analysis and sizing of rooftop photovoltaic based electric vehicle charging system
  Durusu A., Ayaz R., Aktaş A., Akça H.
  4th International Engineering Research Symposium, Düzce, Türkiye, 04 Mart 2022, ss.4
 3. LED Tabanlı Akıllı Aydınlatma Sistemlerinin Güç Kalitesine Etkilerinin İncelenmesi
  DOĞANŞAHİN K., AYAZ R., BOZKURT A.
  21. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK 2019, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2019
 4. Harmonic Behaviour of RGB WLED
  DOĞANŞAHİN K., AYAZ R., BOZKURT A., KEKEZOĞLU B.
  54th International Universities Power Engineering Conference (UPEC 2019), Bucharest, Romanya, 3 - 06 Eylül 2019
 5. Power Quality Assessment of Indoor LED Luminaires
  Ayaz R., Doğanşahin K., Bozkurt A., Kekezoğlu B.
  2019 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference, Hiiu, Estonya, 12 - 15 Haziran 2019
 6. Energy Saving And Sustainability by Using Solar Energy in Indoor Lighting: Case Study
  Erduman A., Durusu A., Yüzer E. Ö., Ayaz R.
  4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2018, ss.1-6
 7. Mono-Kristal PV Panelin Matlab/Simulink’te Modellenmesi ve Deneysel Verilerle Doğrulanması
  Develi M. K., Çalımlı E., DURUSU A., AYAZ R., TANRIÖVEN M.
  Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 29 Kasım 2014, ss.62-65
 8. A new approach for relationship between daylight and indoor illumination level
  AYAZ R., NAKİR İ., AKÇA H., AJDER A., TANRIÖVEN M.
  2014 International Conference on Renewable Energy Research and Application (ICRERA), Milwaukee, WI, USA, 19 - 22 Ekim 2014, ss.833-836
 9. Thermal management of power LED system
  Akca H., Yasa Y., Ayaz R., Durusu A., Ajder A., Nakir İ., Tanrioven M.
  3rd International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA 2014, Wisconsin, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 22 Ekim 2014, ss.760-764
 10. Breakdown Strength Analysis of the Transformer Insulation Oil Due to Different Standards
  AKÇA H., KOCATEPE C., ARIKAN O., KUMRU C. F., AYAZ R.
  18th International Symposium on High Voltage Engineering, 25 - 30 Ağustos 2013, ss.1343-1347
 11. The Influence of Voltage and Frequency Variations on Insulation Quality of a High Voltage Cable
  KOCATEPE C., KUMRU C. F., AYAZ R., ARIKAN O., AKÇA H.
  IEEE EUROCON, 1 - 04 Temmuz 2013, ss.964-968
 12. A Comparison of Metrobus System and Trolleybus System Considering Energy Costs and CO2 Emission A Case Study for Istanbul
  Ayaz R., Nakir İ., Durusu A., Akça H., Tanrıöven M.
  10th International Conference on Sustainable Energy Technologies, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2011, ss.1-7

Akademik İdari Deneyim

2023 - Devam Ediyor Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü
2022 - Devam Ediyor Enerji Verimliliği Merkezi Sorumlusu Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü
2020 - Devam Ediyor Erasmus Staj Komisyonu Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü
2020 - Devam Ediyor Erasmus Programı Bölüm Koordinatörü Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü
2020 - Devam Ediyor Uluslararası İlişkiler, Öğrenci Değişim Programları (ERASMUS, FARABİ, MEVLANA, vb.) Komisyonu Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü
2021 - 2022 Sürekli İyileştirme Komisyonu Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü
2018 - 2021 Sayım Kurulu Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü
2019 - 2020 Bölüm Programları Komisyonu (Ders Programı, Sınav Programı, vb. ve Görevlendirmeler) Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü
2019 - 2020 Lisans Eğitim-Öğretim Geliştirme Komisyonu Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü
2018 - 2020 Muafiyet ve İntibak Komisyonu Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü
2016 - 2020 Ulusal İlişkiler, Bölüm Tanıtım, Kayıt ve Mezuniyet Komisyonu Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü
2012 - 2020 Staj Komisyonu Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü
2018 - 2019 Yaz Okulu Başvuruları Değerlendirme Komisyonu Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü
2016 - 2018 Mezunlarla İletişim, Endüstriyel İlişkiler ve Organizasyon Komisyonu Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü
2014 - 2016 Sanayi İşbirliği, Mezunlarla İletişim ve Organizasyon Komisyonu Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü

Verdiği Dersler

Mühendislik Matematiği, Lisans, 2021 - 2022
Aydınlatma Tekniği, Lisans, 2018 - 2019
İş Sağlığı ve Güvenliği 1, Lisans, 2018 - 2019

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Illuminating Engineering Society of North America, Üye, 2015 - 2017, Amerika Birleşik Devletleri
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Üye, 2011 - 2012, Amerika Birleşik Devletleri

Bilimsel Hakemlikler

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2021
Mugla Journal of Science and Technology, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2020
AVRUPA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2019
Journal Of Cleaner Production, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2018
APPLIED ENERGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2018
EPECS 2013, International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems, Bildiri (Tam Metin), Ekim 2013

Bilimsel Danışmanlıklar

MPPT Elektrik Elektronik Makine Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti., Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü, Türkiye, 2020 - Devam Ediyor

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

Erasmus Programı, Eğitim Alma, Kathmandu University, Nepal, 2018 - 2018
Araştırma Burs Programı, Misafir Araştırmacı, Helsinki University of Technology, Finlandiya, 2015 - 2016

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ2019), Çalışma Grubu, Hiiu, Estonya, 2019
3rd International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Çalışma Grubu, Wisconsin, Amerika Birleşik Devletleri, 2014
EUROCON2013, Çalışma Grubu, Zagreb, Hırvatistan, 2013
10th International Conference on Sustainable Energy Technologies (SET2011), Çalışma Grubu, İstanbul, Türkiye, 2011

Araştırma Alanları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji, Aydınlatma Teknolojisi , Yenilenebilir Enerji, Mühendislik ve Teknoloji