Yaptığı Tezler

Doktora, Krenlerin Sismik Etki Altındaki Davranışlarının Modellenmesi ve Titreşimlerinin Aktif Kontrolü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği / Konstrüksiyon Programı, 2012

Araştırma Alanları

Makina Mühendisliği, Makina Elemanları, Makina Tasarımı , Transport Tekniği, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Yrd.Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Müh.Bölümü, 2015 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Müh.Bölümü, 2005 - 2015

Verdiği Dersler

Sistematik Konstrüksiyon , Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Makine Elemanları 2, Lisans, 2018 - 2019
Teknik Resim ve Tasarım, Lisans, 2018 - 2019

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Azeloğlu C. O., TÜBİTAK Projesi, Depreme Maruz Asansör Ray-Karşı Ağırlık Sistemleri Için Sarsma Masası Testleriyle Doğrulanmış Nonlineer Matematik Model Geliştirilmesi, 2022 - 2025
Azeloğlu C. O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sandviç kompozit yapıların mekanik özelliklerinin teorik ve deneysel olarak incelenmesi, 2022 - 2024
Azeloğlu C. O., Kenan H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kule Krenlerin Deprem Etkisi Altındaki Dinamik Davranışlarının Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi, 2019 - 2021
AZELOĞLU C. O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Krenlerde Yük Salınımlarının Kontrolü, 2013 - 2018
AZELOĞLU C. O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kafes Kiriş Bomlu Krenlerin Deprem Etkisi Altındaki Dinamik Davranışlarının İncelenmesi, 2013 - 2016
ÇOLAK ÇAKIR Ö. Ü., AZELOĞLU C. O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hareketli Yüke Maruz Kirişlerin Dinamik Davranışlarının İncelenmesi, 2012 - 2016
SAĞIRLI A., AZELOĞLU C. O., TÜBİTAK Projesi, Krenlerin Sismik Davranışları İçin Dinamik Modeller Geliştirilmesi, 2014 - 2015
SAĞIRLI A., AZELOĞLU C. O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Krenlerin Sismik Performanslarının Zemin İyileştirme Yöntemi ile Arttırılması, 2011 - 2014
SAĞIRLI A., AZELOĞLU C. O., Diğer Uluslararası Fon Programları, Krenlerin Sismik Performanslarının Zemin İyileştirmesi Yoluyla Arttırılması, 2011 - 2013

Metrikler