Learning Knowledge


Doctorate
2002 - 2006
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, Turkey

Post Graduate
1999 - 2002
Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, Turkey

Under Graduate
1994 - 1998
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

Doctorate, 1985-2005 yılları arasında çocuk edebiyatı sahasında yazılmış tahkiyeli metinlerin söz varlığı üzerine bir araştırma, Gazi University, Gazi Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng, 2006
Post Graduate, 4306 sayılı Sekiz Yıllık İlköğretim Kanununun kabulünden sonra ilköğretim kurumlarının altıncı sınıflarında okutulan Türkçe ders kitapları üzerine bir inceleme, Pamukkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türkçe Eğitimi, 2002

Academic Titles / Tasks


Associate Professor
2014 - Continues
Yildiz Technical University, Faculty of Education

Associate Professor
2013 - 2014
Istanbul Aydin University, Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng

Assistant Professor
2012 - 2013
Istanbul Aydin University, Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng

Assistant Professor
2007 - 2012
Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Research Assistant PhD
2006 - 2007
Pamukkale University, Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng

Research Assistant
2002 - 2006
Gazi University, Instıtute Of Educatıonal Scıences

Research Assistant
2000 - 2002
Pamukkale University, Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng

Supported Projects

 1. BAŞ B., Project Supported by Other Official Institutions, “Uluslararası İşbirliğine Yönelik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerinin Artırılması” KAGEP, 2017 - 2017
 2. Baş B., EU Supported Other Project, İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması, 2013 - 2015
 3. BAŞ B., Project Supported by Other Official Institutions, Kurumlar Üzerine Sosyo-Antropolojik Bir Araştırma, 2004 - 2005

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

 1. Borders of Humor: Is There a Hometown of Laughter?
  Baş B., Ulu Aslan E.
  Milli Folklor, vol.16, pp.143-155, 2020 (Journal Indexed in AHCI)
 2. Türk Masallarının Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B.
  Milli Folklor, vol.12, pp.125-134, 2012 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

 1. Investigating Code-switching in Teacher Talk in Turkish as a Foreign Language Classrooms
  Karaca Turhan F., Baş B., Turhan O.
  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.3602, pp.1-15, 2020 (Journal Indexed in ESCI)
 2. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Kullanılan Görsel-İşitsel Materyallerin Etki Durumu
  Gümüş Mattıussı R., Baş B.
  International Journal of Language Academy, vol.8, pp.16-29, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)
 3. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİNLEME ETKİNLİKLERİNDE KRONOLOJİK SIRALAMANIN ÖNEMİ
  Baş B., Tekin E.
  Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.63-73, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)
 4. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Durum Tespiti: A1 - B2 Örneği
  Baş B., Gündoğdu M.
  International Journal of Languages Education, vol.8, pp.53-66, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)
 5. Children’s Literature as a Source of Information: Turkish Children’s Novels Introducing the Occupations
  Turhan O., Baş B.
  Milli Eğitim Dergisi, vol.49, no.15, pp.401-431, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)
 6. OKUL ÖNCESİ ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ HAYVAN KARAKTERLERİN GELİŞTİRİLME YOLLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Baş B., Ucuzsatar N.
  TEKE, vol.9, pp.336-353, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)
 7. Türkçe ve Türk Kültürü Dersine Dair İhtiyaç Analizi
  Karadağ Ö., Baş B.
  SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.9, pp.434-454, 2019 (National Refreed University Journal)
 8. Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Yer Alan Değerler Üzerine Bir Araştırma
  Yeliz B., Baş B.
  Ana Dili Eğitimi, vol.7, pp.1095-1104, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 9. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarında Atasözü ve Deyimlerin Öğretim Stratejileri
  Tekin E., Baş B.
  Dil Eğitimi ve Araştırmaları, vol.5, pp.157-171, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 10. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Geliştirme Süreçlerinde Kazanım Seçimi ve Uyumu
  Baş B., Ucuzsatar N.
  Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.7, pp.751-764, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 11. Kurgusal Çocuk Edebiyatının Mesleki Boyutu
  Turhan O., Baş B.
  Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.7, pp.1-10, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 12. Koray Avcı Çakman’ın Hikâyelerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma
  Kavak S., Baş B.
  Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.6, pp.1141-1159, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 13. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Entegrasyonu
  Baş B., Yıldırım T.
  Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.6, pp.827-839, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 14. İkinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma
  Örs E., Baş B.
  Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.6, pp.95-113, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 15. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisine Yönelik Web 2.0 Araçları: Poll Everywhere Örneği
  Baş B., Turhan O.
  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.1233-1248, 2017 (International Refereed University Journal)
 16. Türkçe Öğretiminde Etkinlik Stratejisi Geliştirmeye Yönelik Bir Durum Tespiti: 5. Sınıf Türkçe Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitabı Örneği(An Assessment of Activity Development Strategy in Teaching Turkish: The Case of 5th Grade Turkish Workbook and Teacher’s Book)
  Baş B., Turhan O., Karaca F.
  ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.5, pp.717-746, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 17. İlkokul 3 Sınıflarda Söz Varlığının Geliştirilmesi Üzerine Bir Eylem Araştırması
  Demirci S., Baş B.
  Milli Eğitim Dergisi, vol.45, pp.215-235, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 18. ÇOCUK KİTAPLARINDA ORTAK SÖZ VARLIĞI UNSURLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Baş B.
  Milli Eğitim Dergisi, vol.45, pp.391-410, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 19. İlkokul 2 Sınıf Türkçe Ders Kitabının Resim Metin İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi
  İnan Yıldız F., Baş B.
  Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, pp.251-268, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)
 20. Çizgi Filmlerdeki Söz Varlığıyla İlkokul Öğrencilerinin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma
  Ayan S., Baş B.
  Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.3, pp.84-99, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)
 21. Samed Behrengi’nin Hikâyelerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma
  Akçay S., Baş B.
  ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.3, pp.77-90, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)
 22. Mavisel Yener’in Çocuklara Yönelik Öykülerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma
  Cesur E., Baş B.
  ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.3, pp.64-76, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)
 23. 2 Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirlik Açısından İncelenmesi
  Baş B., İnan Yıldız F.
  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.52-61, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)
 24. Türkçe 1 Sınıf Ders Kitabının Resim Metin İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi
  Baş B., İnan Yıldız F.
  International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, pp.230-241, 2015 (Journal Indexed in ESCI)
 25. 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerle Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması
  Baş B., Demirci S.
  Ana Dili Eğitimi, vol.3, pp.17-29, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)
 26. İlkokul 1 Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuma Becerileri Üzerine Bir İnceleme
  Baş B., Örs E.
  Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.11, pp.225-244, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)
 27. İlkokul Türkçe Ders Kitaplarının Resim-Metin İlişkisi Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Baş B., İnan Yıldız F.
  Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, pp.139-152, 2014 (Other Refereed National Journals)
 28. Türkçe Öğretiminin Tarihî Kaynakları
  Ensar F., Baş B., Tiryakiol S.
  Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, pp.215-228, 2014 (Other Refereed National Journals)
 29. 7 Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâyelerin Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi
  Kurudayıoğlu M., Baş B., Aytan N.
  Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.1, pp.22-37, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)
 30. Ahmet Midhat Efendi'nin Kelime Hazinesi
  Baş B.
  Ana Dili Eğitimi, vol.1, pp.75-83, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)
 31. İlköğretim Okulları İçin Hazırlanan Deyim Sözlükleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B.
  ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.1, pp.24-31, 2013 (Other Refereed National Journals)
 32. Söz Varlığı Üzerine Yurt Dışında ve Türkiye'de Yapılan Temel Araştırmalar
  Baş B., Karadağ Ö.
  Milli Eğitim, vol.42, pp.81-105, 2012 (Other Refereed National Journals)
 33. İlköğretim Türkçe Programına Sözlü ve Yazılı Kültür Temelli Bir Eleştiri
  Baş B.
  Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.20, pp.271-290, 2012 (Other Refereed National Journals)
 34. Söz Varlığı ile İlgili Çalışmalarda Kullanılacak Ölçütler
  Baş B.
  TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, pp.27-61, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)
 35. İlköğretim Yüz Temel Eserin Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Temalar Açısından Analizi
  BAŞ B.
  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.8, pp.175-200, 2011 (Other Refereed National Journals)
 36. Sözlü ve Yazılı Kültür İlişkileri Çerçevesinde Konuşma ve Yazma Becerilerine Bir Bakış
  Baş B.
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.109-117, 2011 (Other Refereed National Journals)
 37. M. Turhan Tan Üzerine Birkaç Söz
  Baş B.
  Sultanşehir, pp.45-47, 2011 (National Non-Refereed Journal)
 38. İlköğretim 100 Temel Eserin Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Temalar Açısından Analizi
  Baş B.
  Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, pp.175-200, 2011 (Other Refereed National Journals)
 39. Söz Varlığının Oluşumu ve Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü
  Baş B.
  TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, pp.121-136, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)
 40. Söz Varlığı Araştırmalarında Veri Çarpıklığı ve Eğitime Yansımaları
  Baş B.
  Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.115-129, 2010 (Other Refereed National Journals)
 41. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatımlarında Deyim Kullanımı: Hatay ve Sivas Örneği
  Onan B., Baş B.
  Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.113-139, 2009 (Other Refereed National Journals)
 42. Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Türleri Üzerine Bir İnceleme
  Baş B.
  Türklük Bilimi Araştırmaları, pp.257-265, 2003 (Other Refereed National Journals)
 43. Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı
  Baş B.
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.60-68, 2002 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

 1. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı
  KURT M., BALCI M., TEMUR N., GÜLTEKİN İ., KARADAĞ Ö., MELANLIOĞLU D., DENİZ K., KURUDAYIOĞLU M., BAŞ B., PİLAV S., et al.
  Türkiye Maarif Vakfı, İstanbul, 2020
 2. Türkçe ve Türk Kültürü 6
  Doğan Y., Karadağ Ö. (Editor), Baş B. (Editor), Demir S. B. (Editor)
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019
 3. Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi
  Baş B., Karadağ Ö. (Editor)
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019
 4. Türkçe ve Türk Kültürü 2
  Şen Ü., Karadağ Ö. (Editor), Baş B. (Editor), Demir S. B. (Editor)
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019
 5. Türkçe ve Türk Kültürü 5
  Deniz K., Karadağ Ö. (Editor), Baş B. (Editor), Demir S. B. (Editor)
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019
 6. Türkçe ve Türk Kültürü 7
  Kurudayıoğlu M., Karadağ Ö. (Editor), Baş B. (Editor), Demir S. B. (Editor)
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019
 7. Türkçe ve Türk Kültürü 4
  Arı G., Karadağ Ö. (Editor), Baş B. (Editor), Demir S. B. (Editor)
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019
 8. Türkçe ve Türk Kültürü 8
  Karatay H., Karadağ Ö. (Editor), Baş B. (Editor), Demir S. B. (Editor)
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019
 9. Türkçe ve Türk Kültürü 3
  Keskin H. K. , Karadağ Ö. (Editor), Baş B. (Editor), Demir S. B. (Editor)
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019
 10. Türkçe ve Türk Kültürü 1
  Sidekli S., Karadağ Ö. (Editor), Baş B. (Editor), Demir S. B. (Editor)
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019
 11. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİMPROGRAMLARINDA İLK OKUMA VEYAZMA ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ
  ONAN B., ŞAHBAZ N. K. , BAŞ B., TİRYAKİ E. N. , KÖROĞLU M., ÖZÇAKMAK H., TEMİZKAN M., ATASOY A., ÖMEROĞLU A. F. , KURUDAYIOĞLU M., et al.
  in: İLK OKUMA YAZMA VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, Bilginer ONAN, Mustafa Onur KAN, Editor, NOBEL, Ankara, pp.77-94, 2019
 12. Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kelime Seçimi
  Baş B.
  in: Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Gıyasettin Aytaş,Aliye Uslu Üstten, Editor, AKÇAĞ, Ankara, pp.698-713, 2018
 13. Âşık Veysel'in Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B.
  in: Dünya Ozanı Âşık Veysel , Kadir Pürlü, Editor, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sivas, pp.121-132, 2017
 14. 1923-1937 DÖNEMİNDE TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VEÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  Baş B., İnan Yıldız F.
  in: BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRKÇENİN EĞİTİM-ÖĞRETİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI, Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.351-383, 2017
 15. Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Kelime Hazinesi Araştırmaları ve Önemi
  BAŞ B.
  in: Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi, , Editor, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, pp.63-74, 2017
 16. Türkçe Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı.
  Baş B.
  Pegem Akademi, Ankara, 2015
 17. İlkokuma Yazmaya Hazırlık Eğitim Planı ve Hazırlık Kitabı
  Baş B., Güzel A., Demir C., Temizyürek F., Ensar F., Karatay H., Kurudayıoğlu M., Karadağ Ö., Balcı A., Demir A., et al.
  İnternational Consulting, Ankara, 2015
 18. Ders Kitapları Kullanımı
  BAŞ B.
  in: III Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı Türkçe Öğretmeni Yeterliği, Güleç, İsmail. Okur, Alparslan, Editor, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, pp.160-166, 2015
 19. Anlama Becerilerinin Gelişiminde Yapılandırıcı Dilbilgisi Öğretiminin Rolü
  Baş B.
  in: Akademik Yaşamının 25 Yılında Türkçe Eğitimi Alanının İlk Profesörü Murat Özbay a Armağan, Uçgun,Duygu. Balcı,Ahmet., Editor, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, pp.169-184, 2015
 20. Çocuk Edebiyatı
  Baş B.
  in: Türkçe Öğretimi El Kitabı, Abdurrahman Güzel,Halit Karatay, Editor, Pegem, Ankara, pp.469-520, 2013
 21. Türkçe Öğretimine Katkıları Açısından Efsanelerimiz
  Baş B.
  in: Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri Saim Sakaoğlu Armağanı, METİN ERGUN, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.359-366, 2013
 22. Okuma ve Dinleme Eğitimi Açısından Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi
  Baş B.
  in: Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi, MURAT ÖZBAY, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.197-228, 2012

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. 2018 Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’na İlişkin Öğretmen Görüşleri: Fransa Örneğ
  BAŞ B., UCUZSATAR N.
  II. International Symposium of Bilingualism Studies and European Turks, Cologne, Germany, 10 - 11 October 2019
 2. 2018 Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’na İlişkin Öğretmen Görüşleri: Fransa Örneği
  Baş B.
  II. International Symposium of Bilingualism Studies and European Turks, Cologne, Germany, 10 - 11 October 2019, pp.1
 3. Subject Realisation of Turkish Monolingual and Bilingual Speakers
  BAŞ B., KARACA TURHAN F.
  II. International Symposium of Bilingualism Studies and European Turks, Cologne, Germany, 10 - 11 October 2019, pp.1
 4. Subject Realisation of Turkish Monolingual and Bilingual Speakers
  Baş B.
  II. International Symposium of Bilingualism Studies and European Turks, Cologne, Germany, 10 - 11 October 2019, pp.1
 5. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Metne Yönelik Soru Yazma Stratejileri
  Baş B.
  XIV. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI, Baku, Azerbaijan, 26 - 27 September 2019, vol.1, no.1, pp.136-142
 6. Sanat Entegrasyonunun Yabancı Dil Öğretimindeki Rolüne Dair Karşılaştırmalı Bir Eylem Araştırması: Türkçe ve İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Örneği
  Yıldırım T., Baş B.
  XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ, Turkey, 9 - 10 March 2019, pp.948
 7. Functions of Teachers Code-Switching in Turkish As a Foreign Language Classrooms: A Case Study in A1 Level
  KARACA F., BAŞ B.
  4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Yalova, Turkey, 14 February 2019, pp.887
 8. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL YETKİNLİKLERİÜZERİNE BİR DURUM TESPİTİ: TÜRKÇE DERSİ İŞLEME ÖRNEĞİGELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
  Baş B.
  XIII. ULUSLARARASI BÜYÜKTÜRK DİLİ KURULTAYIBİLDİRİLERİ KİTABI, Warszawa, Poland, 25 - 28 September 2018, vol.1, pp.563-571
 9. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Geliştirme Süreçlerinde Kazanım Seçimi ve Uyumu
  Baş B., Ucuzsatar N.
  2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018
 10. Türkçe Dersi Planı Geliştirmede Kullanılan Kazanımlar Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B., Ucuzsatar N.
  5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018
 11. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Edebiyat, Sanat ve Bilim İ̇nsanlarının Seçimi Üzerine Bir Değerlendirme
  BAŞ B., TEKİN E.
  5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 25 - 27 October 2018
 12. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Geliştirdikleri Ders Planlarında Ölçme Değerlendirme Çalışmaları
  Baş B., Ucuzsatar N.
  X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 October 2018
 13. Okul Öncesi Çocuk Kitaplarında Hayvan Karakterlerin Geliştirilmesi Üzerine Bir Durum Tespiti
  Ucuzsatar N., Baş B.
  XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2018
 14. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarında Atasözü ve Deyimlerin Öğretim Stratejileri Üzerine Bir Durum Tespiti
  UCUZSATAR N., BAŞ B.
  XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi KurultayıI, 4 - 06 October 2018
 15. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Dinleme Etkinliklerinde Kronolojik Sıralama
  Baş B., Tekin E.
  2. International Black Sea Conference on Language and Language Education, Sinop, Turkey, 21 - 22 September 2018, pp.19-20
 16. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Üretici Kelime Hazinelerinde Yazma Stratejilerinin Etkisi: B2 Örneği
  Baş B., Ucuzsatar N.
  Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi, Odesa, Ukraine, 10 - 12 August 2018
 17. Metinlerarasılığın Türkçe Eğitiminde Kullanımına Yönelik EtkinlikÖrneği: Metinlerarasılık Şablonu
  BAŞ B., Tutkun Y.
  IX. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.25
 18. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme: Web2.0 Araçları
  Baş B.
  XII. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI, Bucuresti, Romania, 25 - 28 September 2017, pp.672-678
 19. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Hazırladıkları Ders Planlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  BAŞ B., TURHAN O.
  10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.81
 20. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Hazırladıkları Ders Planları Üzerine Bir İnceleme
  BAŞ B., TURHAN O.
  10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 September 2017, pp.81
 21. A Case Study: Technology Integration in Language Teaching
  BAŞ B., YILDIRIM T.
  3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.21
 22. Söz Varlığı Açısından Türkçenin Sesi Radyosu’nun Yabancılara Türkçe Öğretimindeki Rolü
  BAŞ B., TURHAN O.
  1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB 2017), Bursa, Turkey, 17 May 2017, pp.15
 23. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisine Yönelik Etkinlikler: Poll Everywhere Örneği
  BAŞ B., TURHAN O.
  Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 April 2017, pp.1
 24. Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabındaki Etkinlik Stratejileri Üzerine Bir Değerlendirme (An evaluation on activity design strategies in the 5th graders Turkish workbook)
  BAŞ B., TURHAN O., KARACA F.
  3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, Italy, 20 April 2017, pp.128
 25. Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabındaki Etkinlik Stratejileri Üzerine Bir Değerlendirme
  BAŞ B., TURHAN O., KARACA F.
  3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, Italy, 20 April 2017, pp.128
 26. Ters Yüz Sınıf Modelinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Kelime Öğretimine Uygulanabilirliği Üzerine Bir Öneri
  Karaca F., Baş B.
  III. YTÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 22 December 2016, pp.31
 27. CAHIT UÇUK’UN GÜMÜŞ KANAT KITABININ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETIMI IÇIN A2 SEVIYESINE UYARLANMASI
  TURHAN O., BAŞ B.
  III. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 December 2016, pp.44
 28. ÇOCUKLARIN SÖZ VARLIĞINA KATKILARI AÇISINDAN AL LI İLE FIRFIRI
  Baş B.
  ULUSLARARASI TÜRK MASAL DÜNYASI VE DOĞUMUNUN 100. YILINDA ŞAİR VE HALKBİLİMCİ OĞUZ TANSEL SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 20 - 21 October 2016, pp.171-184
 29. Öğretmen Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler
  Baş B.
  Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler Ulusal Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 6 - 08 October 2015
 30. SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA A1 ÖRNEĞİ
  Baş B.
  XI. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI, Budapest, Hungary, 26 - 27 October 2016, pp.783-789
 31. Yapılandırıcı Dil Öğretimi Doğrultusunda Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Etkinlikler Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B.
  X. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 28 September - 01 October 2015, pp.838-845
 32. İlkokul Öğrencilerine Yönelik Çizgi Filmlerin Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B., Çiçekçi S.
  VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.72
 33. Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Yer Alan Değerler Üzerine Bir Araştırma
  Baş B., Biros Y.
  VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.78
 34. Türkçe Öğretmeni Yeterliği
  Baş B.
  III. TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ ÇALIŞTAYI, Sakarya, Turkey, 11 June 2015
 35. Âşık Veysel’in Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B.
  Dünya Ozanı Âşık Veysel Sempozyumu, Sivas, Turkey, 24 May 2015
 36. Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Okuma Becerisine Yönelik Görüşleri
  Baş B., Karadağ Ö.
  1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Genk, Belgium, 24 - 26 April 2015, pp.1
 37. The Contribution of Constructive Grammar Teaching to Development of Understanding Abilities
  Baş B.
  V. European Conference on Social and Behavioral Sciences. September 11-14, 2014. St Petersburg, Russia, Sankt-Peterburg, Russia, 11 - 14 November 2014, pp.1
 38. Türkçe Dersinin Genel Amaçlarına Tarihî Bir Bakış
  Baş B.
  VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 4-7 Aralık 2013, Bursa, Turkey, 4 - 07 December 2013, pp.1
 39. Ortaokul Öğrencilerinin Söz Varlığına Katkıları Açısından 6. Sınıf Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B., Karadağ Ö.
  VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri 25-28 Eylül 2013, Tirane, Albania, 25 - 28 September 2013, pp.146-154
 40. Edebiyatımızda Çanakkale
  Baş B.
  İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Orhun'dan Çanakkale'ye Programı, İstanbul, Turkey, 18 March 2013
 41. Ahmet Midhat Efendi’nin Söz Varlığı Üzerine Bir Deneme
  Baş B.
  Ahmet Mithat Efendi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 December 2012, pp.1
 42. İlköğretim Okulları İçin Hazırlanan Deyim Sözlükleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B.
  V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Denizli, Turkey, 19 - 22 December 2012, pp.1
 43. Atasözlerimizde Düşünceyi Geliştirme Yolları
  Baş B.
  VII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri 25-28 Eylül 2012, Thessaloniki, Greece, 25 - 28 September 2012, pp.143-150
 44. Çizgi Filmlerdeki İletiler Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B.
  3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2011, pp.301-306
 45. Çocuk Edebiyatı Öğeleri Açısından İlköğretim 100 Temel Eserdeki Masal Kitapları
  Baş B., Serin N.
  3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2011, pp.745-754
 46. Çocuk ve Sözvarlığı Bağlantısında Kitapların Rolü-Kitap Seçimi
  BAŞ B.
  Millî Eğitim Bakanığı TTKB, 01 June 2011
 47. Türkçe Öğretimine Katkıları Açısından Yüz Temel Eser
  Baş B.
  III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 December 2010, pp.171-181
 48. Çocuk Kitaplarının Derecelendirilmesi
  BAŞ B.
  Millî Eğitim Bakanığı TTKB, 01 December 2010
 49. Söz Varlığına Dair Yurtdışında ve Türkiye'de Yapılan Temel Araştırmalar
  Baş B., Karadağ Ö.
  Millî Eğitim Bakanığı TTKB, Ankara, Turkey, 19 - 23 October 2010, pp.122-141
 50. Eski ve Yeni 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması
  Baş B., Karadağ Ö., Kurudayıoğlu M.
  I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 21 November 2008
 51. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatımlarında Deyim Kullanımı
  Onan B., Baş B.
  XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Turkey, 5 - 07 September 2007, pp.1
 52. 2005 Yılında Yayımlanmış Bazı Çocuk Dergilerindeki Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B.
  XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.319-325

Other Publications

 1. Nuri Demirağ Türkiye'nin Havacılık Efsanesi
  BAŞ B.
  Other, 2007
 2. İlyas Küçükcan, Nacoleia'dan Seyitgazi'ye Seyyid Battal Gazi ve Külliyesi
  BAŞ B.
  Other, 2004
 3. Baki Yaşa Altınok, Öyküleriyle Kırşehir Türküleri Destanları Ağıtları
  BAŞ B.
  Other, 2003

Advising Theses

Baş B., Sanat entegrasyonunun yabancı dil öğretimindeki rolüne dair bir eylem araştırması: Türkçe ve İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi örneği, Post Graduate, T.YILDIRIM(Student), 2019
Baş B., Çeviri Çocuk Kitaplarındaki Değerler Eğitimi Üzerine Bir Araştırma, Post Graduate, Y.Çınar(Student), 2019
Baş B., Metinlerarasılığın Türkçe Öğretiminde Kullanımına Yönelik Bir Eylem Araştırması: 7. sınıf Örneği, Post Graduate, Y.TUTKUN(Student), 2019
Baş B., Yabancılara Türkçe öğretiminde dinleme becerisinin geliştirilmesine yönelik görsel-işitsel materyal kullanımı üzerine bir araştırma, Post Graduate, R.GÜMÜŞ(Student), 2019
Baş B., Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği sınıflarda öğretmenlerin kullandıkları dil değişimi fonksiyonları üzerine bir durum çalışması: A1 örneği, Post Graduate, F.KARACA(Student), 2019
Baş B., Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarında Atasözü ve Deyimlerin Öğretim Stratejileri Üzerine Bir Durum Tespiti, Post Graduate, E.TEKİN(Student), 2019
Baş B., Okul Öncesi Çocuk Kitaplarındaki Hayvan Karakterlerin Geliştirilme Yolları Üzerine Bir Durum Tespiti, Post Graduate, N.UCUZSATAR(Student), 2019
Baş B., Türk Çocuk Romanlarında Meslekler Üzerine Bir Araştırma, Post Graduate, O.TURHAN(Student), 2019
Baş B., Koray Avcı Çakman'ın hikâyelerindeki eğitsel iletiler üzerine bir araştırma, Post Graduate, S.KAVAK(Student), 2019
Baş B., Çizgi Filmlerin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma, Post Graduate, S.Ayan(Student), 2016
Baş B., İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin noktalama işaretlerini kullanmadaki yeterlilikleri üzerine araştırma, Post Graduate, I.KAPLAN(Student), 2016
Baş B., İlkokul 3. Sınıflarda Hedef Söz Varlığının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Post Graduate, S.Demirci(Student), 2015
Baş B., Mavisel Yener'in çocuklara yönelik hikayelerindeki eğitsel iletiler üzerine bir araştırma, Post Graduate, E.CESUR(Student), 2015
Baş B., Samed Behrengi’nin Hikayelerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma, Post Graduate, S.Akçay(Student), 2015
Baş B., 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Resim Metin İlişkisine Göre İncelenmesi, Post Graduate, F.İnan(Student), 2015
Baş B., İkinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma, Post Graduate, E.Örs(Student), 2015
Baş B., Okuma alışkanlığının kazandırılmasında edebî türlerin etkisi, Post Graduate, N.Serin(Student), 2011

Activities in Scientific Journals

Ana Dili Eğitimi Dergisi, Editor, 2013 - Continues

Invited Congress and Symposium Activities

Bilim Koleji Atölye Çalışması, Working Group, İstanbul, Turkey, 2019

Citations

Total Citations (WOS):1
h-index (WOS):1

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education