Ögrenim Bilgisi


Doktora
2002 - 2006
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, Türkiye

Yüksek Lisans
1999 - 2002
Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, Türkiye

Lisans
1994 - 1998
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

Doktora, 1985-2005 yılları arasında çocuk edebiyatı sahasında yazılmış tahkiyeli metinlerin söz varlığı üzerine bir araştırma, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 2006
Yüksek Lisans, 4306 sayılı Sekiz Yıllık İlköğretim Kanununun kabulünden sonra ilköğretim kurumlarının altıncı sınıflarında okutulan Türkçe ders kitapları üzerine bir inceleme, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, 2002

Akademik Unvanlar / Görevler


Doç.Dr.
2014 - Devam Ediyor
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Doç.Dr.
2013 - 2014
İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Yrd.Doç.Dr.
2012 - 2013
İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Yrd.Doç.Dr.
2007 - 2012
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Araştırma Görevlisi Dr.
2006 - 2007
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Araştırma Görevlisi
2002 - 2006
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Araştırma Görevlisi
2000 - 2002
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. BAŞ B., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, “Uluslararası İşbirliğine Yönelik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerinin Artırılması” KAGEP, 2017 - 2017
 2. Baş B., AB Destekli Diğer Projeler, İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması, 2013 - 2015
 3. BAŞ B., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Kurumlar Üzerine Sosyo-Antropolojik Bir Araştırma, 2004 - 2005

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Mizahın Sınırları: "Gülme"nin Memleketi Olur Mu?
  Baş B., Ulu Aslan E.
  Milli Folklor, cilt.16, ss.143-155, 2020 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. Türk Masallarının Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B.
  Milli Folklor, cilt.12, ss.125-134, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretildiği Sınıflarda Öğretmenlerin Kullandığı Dil Değişiminin İncelenmesi
  Karaca Turhan F., Baş B., Turhan O.
  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.3602, ss.1-15, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Kullanılan Görsel-İşitsel Materyallerin Etki Durumu
  Gümüş Mattıussı R., Baş B.
  International Journal of Language Academy, cilt.8, ss.16-29, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 3. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Durum Tespiti: A1 - B2 Örneği
  Baş B., Gündoğdu M.
  International Journal of Languages Education, cilt.8, ss.53-66, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 4. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİNLEME ETKİNLİKLERİNDE KRONOLOJİK SIRALAMANIN ÖNEMİ
  Baş B., Tekin E.
  Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.63-73, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 5. Mesleki Bilgi Kaynağı Olarak Çocuk Edebiyatı: Türk Çocuk Romanlarında Tanıtılan Meslekler
  Turhan O., Baş B.
  Milli Eğitim Dergisi, cilt.49, no.15, ss.401-431, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 6. OKUL ÖNCESİ ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ HAYVAN KARAKTERLERİN GELİŞTİRİLME YOLLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Baş B., Ucuzsatar N.
  TEKE, cilt.9, ss.336-353, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 7. Türkçe ve Türk Kültürü Dersine Dair İhtiyaç Analizi
  Karadağ Ö., Baş B.
  SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.9, ss.434-454, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 8. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarında Atasözü ve Deyimlerin Öğretim Stratejileri
  Tekin E., Baş B.
  Dil Eğitimi ve Araştırmaları, cilt.5, ss.157-171, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 9. Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Yer Alan Değerler Üzerine Bir Araştırma
  Yeliz B., Baş B.
  Ana Dili Eğitimi, cilt.7, ss.1095-1104, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 10. Kurgusal Çocuk Edebiyatının Mesleki Boyutu
  Turhan O., Baş B.
  Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.7, ss.1-10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 11. Koray Avcı Çakman’ın Hikâyelerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma
  Kavak S., Baş B.
  Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.6, ss.1141-1159, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 12. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Entegrasyonu
  Baş B., Yıldırım T.
  Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.6, ss.827-839, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 13. İkinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma
  Örs E., Baş B.
  Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.6, ss.95-113, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 14. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisine Yönelik Web 2.0 Araçları: Poll Everywhere Örneği
  Baş B., Turhan O.
  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.1233-1248, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 15. Türkçe Öğretiminde Etkinlik Stratejisi Geliştirmeye Yönelik Bir Durum Tespiti: 5. Sınıf Türkçe Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitabı Örneği(An Assessment of Activity Development Strategy in Teaching Turkish: The Case of 5th Grade Turkish Workbook and Teacher’s Book)
  Baş B., Turhan O., Karaca F.
  ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.5, ss.717-746, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 16. İlkokul 3 Sınıflarda Söz Varlığının Geliştirilmesi Üzerine Bir Eylem Araştırması
  Demirci S., Baş B.
  Milli Eğitim Dergisi, cilt.45, ss.215-235, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 17. ÇOCUK KİTAPLARINDA ORTAK SÖZ VARLIĞI UNSURLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Baş B.
  Milli Eğitim Dergisi, cilt.45, ss.391-410, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 18. İlkokul 2 Sınıf Türkçe Ders Kitabının Resim Metin İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi
  İnan Yıldız F., Baş B.
  Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.251-268, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 19. Çizgi Filmlerdeki Söz Varlığıyla İlkokul Öğrencilerinin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma
  Ayan S., Baş B.
  Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.3, ss.84-99, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 20. Samed Behrengi’nin Hikâyelerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma
  Akçay S., Baş B.
  ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.3, ss.77-90, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 21. Mavisel Yener’in Çocuklara Yönelik Öykülerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma
  Cesur E., Baş B.
  ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.3, ss.64-76, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 22. 2 Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirlik Açısından İncelenmesi
  Baş B., İnan Yıldız F.
  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.52-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 23. İlkokul 1 Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuma Becerileri Üzerine Bir İnceleme
  Baş B., Örs E.
  Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.11, ss.225-244, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 24. Türkçe 1 Sınıf Ders Kitabının Resim Metin İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi
  Baş B., İnan Yıldız F.
  International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, ss.230-241, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 25. 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerle Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması
  Baş B., Demirci S.
  Ana Dili Eğitimi, cilt.3, ss.17-29, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 26. İlkokul Türkçe Ders Kitaplarının Resim-Metin İlişkisi Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Baş B., İnan Yıldız F.
  Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.139-152, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 27. Türkçe Öğretiminin Tarihî Kaynakları
  Ensar F., Baş B., Tiryakiol S.
  Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.215-228, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 28. 7 Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâyelerin Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi
  Kurudayıoğlu M., Baş B., Aytan N.
  Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.22-37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 29. Ahmet Midhat Efendi'nin Kelime Hazinesi
  Baş B.
  Ana Dili Eğitimi, cilt.1, ss.75-83, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 30. İlköğretim Okulları İçin Hazırlanan Deyim Sözlükleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B.
  ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.1, ss.24-31, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 31. Söz Varlığı Üzerine Yurt Dışında ve Türkiye'de Yapılan Temel Araştırmalar
  Baş B., Karadağ Ö.
  Milli Eğitim, cilt.42, ss.81-105, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 32. İlköğretim Türkçe Programına Sözlü ve Yazılı Kültür Temelli Bir Eleştiri
  Baş B.
  Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.20, ss.271-290, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 33. Söz Varlığı ile İlgili Çalışmalarda Kullanılacak Ölçütler
  Baş B.
  TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, ss.27-61, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 34. Sözlü ve Yazılı Kültür İlişkileri Çerçevesinde Konuşma ve Yazma Becerilerine Bir Bakış
  Baş B.
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.109-117, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 35. İlköğretim Yüz Temel Eserin Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Temalar Açısından Analizi
  BAŞ B.
  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, ss.175-200, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 36. M. Turhan Tan Üzerine Birkaç Söz
  Baş B.
  Sultanşehir, ss.45-47, 2011 (Hakemsiz Dergi)
 37. İlköğretim 100 Temel Eserin Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Temalar Açısından Analizi
  Baş B.
  Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.175-200, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 38. Söz Varlığının Oluşumu ve Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü
  Baş B.
  TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, ss.121-136, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 39. Söz Varlığı Araştırmalarında Veri Çarpıklığı ve Eğitime Yansımaları
  Baş B.
  Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.115-129, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 40. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatımlarında Deyim Kullanımı: Hatay ve Sivas Örneği
  Onan B., Baş B.
  Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.113-139, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 41. Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Türleri Üzerine Bir İnceleme
  Baş B.
  Türklük Bilimi Araştırmaları, ss.257-265, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 42. Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı
  Baş B.
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.60-68, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Türkçe ve Türk Kültürü 7
  Kurudayıoğlu M., Karadağ Ö. (Editör), Baş B. (Editör), Demir S. B. (Editör)
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019
 2. Türkçe ve Türk Kültürü 4
  Arı G., Karadağ Ö. (Editör), Baş B. (Editör), Demir S. B. (Editör)
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019
 3. Türkçe ve Türk Kültürü 8
  Karatay H., Karadağ Ö. (Editör), Baş B. (Editör), Demir S. B. (Editör)
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019
 4. Türkçe ve Türk Kültürü 6
  Doğan Y., Karadağ Ö. (Editör), Baş B. (Editör), Demir S. B. (Editör)
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019
 5. Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi
  Baş B., Karadağ Ö. (Editör)
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019
 6. Türkçe ve Türk Kültürü 2
  Şen Ü., Karadağ Ö. (Editör), Baş B. (Editör), Demir S. B. (Editör)
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019
 7. Türkçe ve Türk Kültürü 5
  Deniz K., Karadağ Ö. (Editör), Baş B. (Editör), Demir S. B. (Editör)
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019
 8. Türkçe ve Türk Kültürü 3
  Keskin H. K. , Karadağ Ö. (Editör), Baş B. (Editör), Demir S. B. (Editör)
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019
 9. Türkçe ve Türk Kültürü 1
  Sidekli S., Karadağ Ö. (Editör), Baş B. (Editör), Demir S. B. (Editör)
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019
 10. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİMPROGRAMLARINDA İLK OKUMA VEYAZMA ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ
  ONAN B., ŞAHBAZ N. K. , BAŞ B., TİRYAKİ E. N. , KÖROĞLU M., ÖZÇAKMAK H., TEMİZKAN M., ATASOY A., ÖMEROĞLU A. F. , KURUDAYIOĞLU M., et al.
  İLK OKUMA YAZMA VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, Bilginer ONAN, Mustafa Onur KAN, Editör, NOBEL, Ankara, ss.77-94, 2019
 11. Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kelime Seçimi
  Baş B.
  Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Gıyasettin Aytaş,Aliye Uslu Üstten, Editör, AKÇAĞ, Ankara, ss.698-713, 2018
 12. Âşık Veysel'in Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B.
  Dünya Ozanı Âşık Veysel , Kadir Pürlü, Editör, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sivas, ss.121-132, 2017
 13. 1923-1937 DÖNEMİNDE TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VEÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  Baş B., İnan Yıldız F.
  BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRKÇENİN EĞİTİM-ÖĞRETİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI, Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.351-383, 2017
 14. Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Kelime Hazinesi Araştırmaları ve Önemi
  BAŞ B.
  Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi, , Editör, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, ss.63-74, 2017
 15. Türkçe Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı.
  Baş B.
  Pegem Akademi, Ankara, 2015
 16. İlkokuma Yazmaya Hazırlık Eğitim Planı ve Hazırlık Kitabı
  Baş B., Güzel A., Demir C., Temizyürek F., Ensar F., Karatay H., Kurudayıoğlu M., Karadağ Ö., Balcı A., Demir A., et al.
  İnternational Consulting, Ankara, 2015
 17. Ders Kitapları Kullanımı
  BAŞ B.
  III Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı Türkçe Öğretmeni Yeterliği, Güleç, İsmail. Okur, Alparslan, Editör, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ss.160-166, 2015
 18. Anlama Becerilerinin Gelişiminde Yapılandırıcı Dilbilgisi Öğretiminin Rolü
  Baş B.
  Akademik Yaşamının 25 Yılında Türkçe Eğitimi Alanının İlk Profesörü Murat Özbay a Armağan, Uçgun,Duygu. Balcı,Ahmet., Editör, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, ss.169-184, 2015
 19. Çocuk Edebiyatı
  Baş B.
  Türkçe Öğretimi El Kitabı, Abdurrahman Güzel,Halit Karatay, Editör, Pegem, Ankara, ss.469-520, 2013
 20. Türkçe Öğretimine Katkıları Açısından Efsanelerimiz
  Baş B.
  Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri Saim Sakaoğlu Armağanı, METİN ERGUN, Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ss.359-366, 2013
 21. Okuma ve Dinleme Eğitimi Açısından Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi
  Baş B.
  Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi, MURAT ÖZBAY, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.197-228, 2012

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. 2018 Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’na İlişkin Öğretmen Görüşleri: Fransa Örneğ
  BAŞ B., UCUZSATAR N.
  II. International Symposium of Bilingualism Studies and European Turks, Cologne, Almanya, 10 - 11 Ekim 2019
 2. 2018 Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’na İlişkin Öğretmen Görüşleri: Fransa Örneği
  Baş B.
  II. International Symposium of Bilingualism Studies and European Turks, Cologne, Almanya, 10 - 11 Ekim 2019, ss.1
 3. Subject Realisation of Turkish Monolingual and Bilingual Speakers
  BAŞ B., KARACA TURHAN F.
  II. International Symposium of Bilingualism Studies and European Turks, Cologne, Almanya, 10 - 11 Ekim 2019, ss.1
 4. Subject Realisation of Turkish Monolingual and Bilingual Speakers
  Baş B.
  II. International Symposium of Bilingualism Studies and European Turks, Cologne, Almanya, 10 - 11 Ekim 2019, ss.1
 5. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Metne Yönelik Soru Yazma Stratejileri
  Baş B.
  XIV. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI, Baku, Azerbaycan, 26 - 27 Eylül 2019, cilt.1, no.1, ss.136-142
 6. Sanat Entegrasyonunun Yabancı Dil Öğretimindeki Rolüne Dair Karşılaştırmalı Bir Eylem Araştırması: Türkçe ve İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Örneği
  Yıldırım T., Baş B.
  XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ, Türkiye, 9 - 10 Mart 2019, ss.948
 7. Functions of Teachers Code-Switching in Turkish As a Foreign Language Classrooms: A Case Study in A1 Level
  KARACA F., BAŞ B.
  4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Yalova, Türkiye, 14 Şubat 2019, ss.887
 8. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL YETKİNLİKLERİÜZERİNE BİR DURUM TESPİTİ: TÜRKÇE DERSİ İŞLEME ÖRNEĞİGELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
  Baş B.
  XIII. ULUSLARARASI BÜYÜKTÜRK DİLİ KURULTAYIBİLDİRİLERİ KİTABI, Warszawa, Polonya, 25 - 28 Eylül 2018, cilt.1, ss.563-571
 9. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Geliştirme Süreçlerinde Kazanım Seçimi ve Uyumu
  Baş B., Ucuzsatar N.
  2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018
 10. Türkçe Dersi Planı Geliştirmede Kullanılan Kazanımlar Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B., Ucuzsatar N.
  5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018
 11. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Edebiyat, Sanat ve Bilim İ̇nsanlarının Seçimi Üzerine Bir Değerlendirme
  BAŞ B., TEKİN E.
  5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 25 - 27 Ekim 2018
 12. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Geliştirdikleri Ders Planlarında Ölçme Değerlendirme Çalışmaları
  Baş B., Ucuzsatar N.
  X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2018
 13. Okul Öncesi Çocuk Kitaplarında Hayvan Karakterlerin Geliştirilmesi Üzerine Bir Durum Tespiti
  Ucuzsatar N., Baş B.
  XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018
 14. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarında Atasözü ve Deyimlerin Öğretim Stratejileri Üzerine Bir Durum Tespiti
  UCUZSATAR N., BAŞ B.
  XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi KurultayıI, 4 - 06 Ekim 2018
 15. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Dinleme Etkinliklerinde Kronolojik Sıralama
  Baş B., Tekin E.
  2. International Black Sea Conference on Language and Language Education, Sinop, Türkiye, 21 - 22 Eylül 2018, ss.19-20
 16. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Üretici Kelime Hazinelerinde Yazma Stratejilerinin Etkisi: B2 Örneği
  Baş B., Ucuzsatar N.
  Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi, Odesa, Ukrayna, 10 - 12 Ağustos 2018
 17. Metinlerarasılığın Türkçe Eğitiminde Kullanımına Yönelik EtkinlikÖrneği: Metinlerarasılık Şablonu
  BAŞ B., Tutkun Y.
  IX. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Malatya, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.25
 18. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme: Web2.0 Araçları
  Baş B.
  XII. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI, Bucuresti, Romanya, 25 - 28 Eylül 2017, ss.672-678
 19. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Hazırladıkları Ders Planlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  BAŞ B., TURHAN O.
  10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017, ss.81
 20. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Hazırladıkları Ders Planları Üzerine Bir İnceleme
  BAŞ B., TURHAN O.
  10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül 2017, ss.81
 21. A Case Study: Technology Integration in Language Teaching
  BAŞ B., YILDIRIM T.
  3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, İtalya, 20 - 23 Nisan 2017, ss.21
 22. Söz Varlığı Açısından Türkçenin Sesi Radyosu’nun Yabancılara Türkçe Öğretimindeki Rolü
  BAŞ B., TURHAN O.
  1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB 2017), Bursa, Türkiye, 17 Mayıs 2017, ss.15
 23. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisine Yönelik Etkinlikler: Poll Everywhere Örneği
  BAŞ B., TURHAN O.
  Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27 Nisan 2017, ss.1
 24. Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabındaki Etkinlik Stratejileri Üzerine Bir Değerlendirme (An evaluation on activity design strategies in the 5th graders Turkish workbook)
  BAŞ B., TURHAN O., KARACA F.
  3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, İtalya, 20 Nisan 2017, ss.128
 25. Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabındaki Etkinlik Stratejileri Üzerine Bir Değerlendirme
  BAŞ B., TURHAN O., KARACA F.
  3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, İtalya, 20 Nisan 2017, ss.128
 26. Ters Yüz Sınıf Modelinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Kelime Öğretimine Uygulanabilirliği Üzerine Bir Öneri
  Karaca F., Baş B.
  III. YTÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 22 Aralık 2016, ss.31
 27. CAHIT UÇUK’UN GÜMÜŞ KANAT KITABININ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETIMI IÇIN A2 SEVIYESINE UYARLANMASI
  TURHAN O., BAŞ B.
  III. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 Aralık 2016, ss.44
 28. ÇOCUKLARIN SÖZ VARLIĞINA KATKILARI AÇISINDAN AL LI İLE FIRFIRI
  Baş B.
  ULUSLARARASI TÜRK MASAL DÜNYASI VE DOĞUMUNUN 100. YILINDA ŞAİR VE HALKBİLİMCİ OĞUZ TANSEL SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2016, ss.171-184
 29. Öğretmen Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler
  Baş B.
  Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler Ulusal Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2015
 30. SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA A1 ÖRNEĞİ
  Baş B.
  XI. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI, Budapest, Macaristan, 26 - 27 Ekim 2016, ss.783-789
 31. Yapılandırıcı Dil Öğretimi Doğrultusunda Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Etkinlikler Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B.
  X. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI, Sarajevo, Bosna-Hersek, 28 Eylül - 01 Ekim 2015, ss.838-845
 32. İlkokul Öğrencilerine Yönelik Çizgi Filmlerin Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B., Çiçekçi S.
  VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.72
 33. Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Yer Alan Değerler Üzerine Bir Araştırma
  Baş B., Biros Y.
  VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.78
 34. Türkçe Öğretmeni Yeterliği
  Baş B.
  III. TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ ÇALIŞTAYI, Sakarya, Türkiye, 11 Haziran 2015
 35. Âşık Veysel’in Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B.
  Dünya Ozanı Âşık Veysel Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 24 Mayıs 2015
 36. Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Okuma Becerisine Yönelik Görüşleri
  Baş B., Karadağ Ö.
  1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Genk, Belçika, 24 - 26 Nisan 2015, ss.1
 37. The Contribution of Constructive Grammar Teaching to Development of Understanding Abilities
  Baş B.
  V. European Conference on Social and Behavioral Sciences. September 11-14, 2014. St Petersburg, Russia, Sankt-Peterburg, Rusya, 11 - 14 Kasım 2014, ss.1
 38. Türkçe Dersinin Genel Amaçlarına Tarihî Bir Bakış
  Baş B.
  VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 4-7 Aralık 2013, Bursa, Türkiye, 4 - 07 Aralık 2013, ss.1
 39. Ortaokul Öğrencilerinin Söz Varlığına Katkıları Açısından 6. Sınıf Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B., Karadağ Ö.
  VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri 25-28 Eylül 2013, Tirane, Arnavutluk, 25 - 28 Eylül 2013, ss.146-154
 40. Edebiyatımızda Çanakkale
  Baş B.
  İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Orhun'dan Çanakkale'ye Programı, İstanbul, Türkiye, 18 Mart 2013
 41. Ahmet Midhat Efendi’nin Söz Varlığı Üzerine Bir Deneme
  Baş B.
  Ahmet Mithat Efendi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 Aralık 2012, ss.1
 42. İlköğretim Okulları İçin Hazırlanan Deyim Sözlükleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B.
  V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 19 - 22 Aralık 2012, ss.1
 43. Atasözlerimizde Düşünceyi Geliştirme Yolları
  Baş B.
  VII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri 25-28 Eylül 2012, Thessaloniki, Yunanistan, 25 - 28 Eylül 2012, ss.143-150
 44. Çizgi Filmlerdeki İletiler Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B.
  3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2011, ss.301-306
 45. Çocuk Edebiyatı Öğeleri Açısından İlköğretim 100 Temel Eserdeki Masal Kitapları
  Baş B., Serin N.
  3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2011, ss.745-754
 46. Çocuk ve Sözvarlığı Bağlantısında Kitapların Rolü-Kitap Seçimi
  BAŞ B.
  Millî Eğitim Bakanığı TTKB, 01 Haziran 2011
 47. Türkçe Öğretimine Katkıları Açısından Yüz Temel Eser
  Baş B.
  III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2010, ss.171-181
 48. Çocuk Kitaplarının Derecelendirilmesi
  BAŞ B.
  Millî Eğitim Bakanığı TTKB, 01 Aralık 2010
 49. Söz Varlığına Dair Yurtdışında ve Türkiye'de Yapılan Temel Araştırmalar
  Baş B., Karadağ Ö.
  Millî Eğitim Bakanığı TTKB, Ankara, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2010, ss.122-141
 50. Eski ve Yeni 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması
  Baş B., Karadağ Ö., Kurudayıoğlu M.
  I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2008
 51. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatımlarında Deyim Kullanımı
  Onan B., Baş B.
  XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2007, ss.1
 52. 2005 Yılında Yayımlanmış Bazı Çocuk Dergilerindeki Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme
  Baş B.
  XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi Kongresi, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.319-325

Diğer Yayınlar

 1. Nuri Demirağ Türkiye'nin Havacılık Efsanesi
  BAŞ B.
  Diğer, 2007
 2. İlyas Küçükcan, Nacoleia'dan Seyitgazi'ye Seyyid Battal Gazi ve Külliyesi
  BAŞ B.
  Diğer, 2004
 3. Baki Yaşa Altınok, Öyküleriyle Kırşehir Türküleri Destanları Ağıtları
  BAŞ B.
  Diğer, 2003

Yönetilen Tezler

Baş B., Sanat entegrasyonunun yabancı dil öğretimindeki rolüne dair bir eylem araştırması: Türkçe ve İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi örneği, Yüksek Lisans, T.YILDIRIM(Öğrenci), 2019
Baş B., Çeviri Çocuk Kitaplarındaki Değerler Eğitimi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans, Y.Çınar(Öğrenci), 2019
Baş B., Metinlerarasılığın Türkçe Öğretiminde Kullanımına Yönelik Bir Eylem Araştırması: 7. sınıf Örneği, Yüksek Lisans, Y.TUTKUN(Öğrenci), 2019
Baş B., Yabancılara Türkçe öğretiminde dinleme becerisinin geliştirilmesine yönelik görsel-işitsel materyal kullanımı üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans, R.GÜMÜŞ(Öğrenci), 2019
Baş B., Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği sınıflarda öğretmenlerin kullandıkları dil değişimi fonksiyonları üzerine bir durum çalışması: A1 örneği, Yüksek Lisans, F.KARACA(Öğrenci), 2019
Baş B., Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarında Atasözü ve Deyimlerin Öğretim Stratejileri Üzerine Bir Durum Tespiti, Yüksek Lisans, E.TEKİN(Öğrenci), 2019
Baş B., Okul Öncesi Çocuk Kitaplarındaki Hayvan Karakterlerin Geliştirilme Yolları Üzerine Bir Durum Tespiti, Yüksek Lisans, N.UCUZSATAR(Öğrenci), 2019
Baş B., Türk Çocuk Romanlarında Meslekler Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans, O.TURHAN(Öğrenci), 2019
Baş B., Koray Avcı Çakman'ın hikâyelerindeki eğitsel iletiler üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans, S.KAVAK(Öğrenci), 2019
Baş B., Çizgi Filmlerin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans, S.Ayan(Öğrenci), 2016
Baş B., İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin noktalama işaretlerini kullanmadaki yeterlilikleri üzerine araştırma, Yüksek Lisans, I.KAPLAN(Öğrenci), 2016
Baş B., İlkokul 3. Sınıflarda Hedef Söz Varlığının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans, S.Demirci(Öğrenci), 2015
Baş B., Mavisel Yener'in çocuklara yönelik hikayelerindeki eğitsel iletiler üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans, E.CESUR(Öğrenci), 2015
Baş B., Samed Behrengi’nin Hikayelerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans, S.Akçay(Öğrenci), 2015
Baş B., 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Resim Metin İlişkisine Göre İncelenmesi, Yüksek Lisans, F.İnan(Öğrenci), 2015
Baş B., İkinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans, E.Örs(Öğrenci), 2015
Baş B., Okuma alışkanlığının kazandırılmasında edebî türlerin etkisi, Yüksek Lisans, N.Serin(Öğrenci), 2011

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Ana Dili Eğitimi Dergisi, Editör, 2013 - Devam Ediyor

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

Bilim Koleji Atölye Çalışması, Çalışma Grubu, İstanbul, Türkiye, 2019

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):1
h-indeksi (WOS):1

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim