Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Korona Virüs Salgının (COVID-19) Çekin İbrazı ve Ödenmesine Etkisi

Legal Hukuk Dergisi, cilt.18, ss.2073-2098, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 122/5 Maddesi Uyarınca Marka Lisans Alanın Denkleştirme İstemi

Banka ve Finans Hukuku Dergisi, cilt.8, ss.1479-1528, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Hukukta Andlaşmaların Sona Erdirilmesi Kurumunun Bir Dayanağı Olarak "Rebus Sıc Stantıbus" İlkesi

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, cilt.10, ss.83-96, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar