Education Information

Education Information

  • 2020 - Continues Doctorate

    Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat, Moleküler Biyoloji - Genetik ve Biyoteknoloji, Turkey

  • 2017 - 2020 Postgraduate

    Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat, Moleküler Biyoloji - Genetik ve Biyoteknoloji, Turkey

  • 2012 - 2017 Undergraduate

    Isik University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Bıomedıcal Engıneerıng, Turkey