Academic Titles / Tasks

Professor, Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Geomatic Engineering, 2021 - Continues
Associate Professor, Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Geomatic Engineering, 2015 - 2021
Assistant Professor, Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Geomatic Engineering, 2012 - 2015
Research Assistant PhD, Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Geomatic Engineering, 2011 - 2012
Research Assistant, Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Geomatic Engineering, 2005 - 2011

Academic and Administrative Experience

Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Civil Engineering, Harita Mühendisliği Bölümü, 2014 - 2017
Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Civil Engineering, Harita Mühendisliği Bölümü, 2013 - 2014

Advising Theses

ERDOĞAN B., GPS Hassas Mutlak Konum Belirlemede Varyans Kovaryans Matrisinin Güvenirliğinin Araştırılması, Postgraduate, O.KAYACIK(Student), 2017
ERDOĞAN B., GNSS Gerçek Zamanlı Hassas Nokta Konumlama (RT-PPP) Tekniği İçin Karşılaştırmalı Deneysel Çözümler, Postgraduate, F.KARLITEPE(Student), 2017
ERDOĞAN B., Kısa Süreli GPS Baz Çözümlerinde Varyans Kovaryans Matrisinin Güvenirliğinin Araştırılması, Postgraduate, A.Hasan(Student), 2017

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Tunalıoğlu Öcalan N., Erdoğan B., Öcalan T., Altuntaş C., Gül C., Arda T., Arıcan D., Project Supported by Higher Education Institutions, Kültürel Miras Envanteri için Kitle Kaynaklı Sosyal Medya Veri Entegrasyonu ile 3 Boyutlu Modelleme, 2023 - 2024
Tunalıoğlu N., Altuntaş C., Erdoğan B., Project Supported by Higher Education Institutions, Mevsimsel Kar Kalınlığı Değişimlerinin GNSS-IR Yöntemi ile İzlenmesi ve Doğruluk Analizi, 2021 - 2022
Abdikan S., Balık Şanlı F., Pepe A., Calò F., Erdoğan B., Öcalan T., Industrial Organizations of Other Countries Supported Project, Earth Surface Deformation Monitoring Using L-band Interferometric SAR data, 2016 - 2022
Erdoğan B., Öcalan T., TUBITAK Project, Kinematik Deformasyon Analiz Modelinin Doğruluğunun Doğrusal Hareket Sistemleri Yardımıyla Araştırılması, 2018 - 2019

Metrics