Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Construction, Harita Mühendisliği Bölümü, 2015 - Continues
Assistant Professor, Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Construction, Harita Mühendisliği Bölümü, 2012 - 2015
Research Assistant PhD, Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Construction, Harita Mühendisliği Bölümü, 2011 - 2012
Research Assistant, Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Construction, Harita Mühendisliği Bölümü, 2005 - 2011

Academic and Administrative Experience

Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Construction, Harita Mühendisliği Bölümü, 2014 - 2017
Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Construction, Harita Mühendisliği Bölümü, 2013 - 2014

Advising Theses

ERDOĞAN B., GPS Hassas Mutlak Konum Belirlemede Varyans Kovaryans Matrisinin Güvenirliğinin Araştırılması, Postgraduate, O.KAYACIK(Student), 2017
ERDOĞAN B., GNSS Gerçek Zamanlı Hassas Nokta Konumlama (RT-PPP) Tekniği İçin Karşılaştırmalı Deneysel Çözümler, Postgraduate, F.KARLITEPE(Student), 2017
ERDOĞAN B., Kısa Süreli GPS Baz Çözümlerinde Varyans Kovaryans Matrisinin Güvenirliğinin Araştırılması, Postgraduate, A.Hasan(Student), 2017

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

ERDOĞAN B., Other Supported Projects, Earth Surface Deformation Monitoring Using L-band Interferometric SAR data, 2016 - Continues
Erdoğan B., Öcalan T., TUBITAK Project, Kinematik Deformasyon Analiz Modelinin Doğruluğunun Doğrusal Hareket Sistemleri Yardımıyla Araştırılması, 2018 - 2019