Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği, 2021 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği, 2015 - 2021
Yrd.Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği, 2012 - 2015
Araştırma Görevlisi Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği, 2011 - 2012
Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği, 2005 - 2011

Akademik İdari Deneyim

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 2014 - 2017
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 2013 - 2014

Yönetilen Tezler

ERDOĞAN B., GPS Hassas Mutlak Konum Belirlemede Varyans Kovaryans Matrisinin Güvenirliğinin Araştırılması, Yüksek Lisans, O.KAYACIK(Öğrenci), 2017
ERDOĞAN B., GNSS Gerçek Zamanlı Hassas Nokta Konumlama (RT-PPP) Tekniği İçin Karşılaştırmalı Deneysel Çözümler, Yüksek Lisans, F.KARLITEPE(Öğrenci), 2017
ERDOĞAN B., Kısa Süreli GPS Baz Çözümlerinde Varyans Kovaryans Matrisinin Güvenirliğinin Araştırılması, Yüksek Lisans, A.Hasan(Öğrenci), 2017

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Tunalıoğlu Öcalan N., Erdoğan B., Öcalan T., Altuntaş C., Gül C., Arda T., Arıcan D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kültürel Miras Envanteri için Kitle Kaynaklı Sosyal Medya Veri Entegrasyonu ile 3 Boyutlu Modelleme, 2023 - 2024
Tunalıoğlu N., Altuntaş C., Erdoğan B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mevsimsel Kar Kalınlığı Değişimlerinin GNSS-IR Yöntemi ile İzlenmesi ve Doğruluk Analizi, 2021 - 2022
Abdikan S., Balık Şanlı F., Pepe A., Calò F., Erdoğan B., Öcalan T., Diğer Ülkelerin Sanayi Kuruluşları Tarafından Desteklenmiş Proje, Earth Surface Deformation Monitoring Using L-band Interferometric SAR data, 2016 - 2022
Erdoğan B., Öcalan T., TÜBİTAK Projesi, Kinematik Deformasyon Analiz Modelinin Doğruluğunun Doğrusal Hareket Sistemleri Yardımıyla Araştırılması, 2018 - 2019

Metrikler