Professional Experience

Deputy Head of Department, Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Construction, Harita Mühendisliği Bölümü, 2014 - 2017
Deputy Head of Department, Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Construction, Harita Mühendisliği Bölümü, 2013 - 2014

Advising Theses

ERDOĞAN B., GPS Hassas Mutlak Konum Belirlemede Varyans Kovaryans Matrisinin Güvenirliğinin Araştırılması, Post Graduate, O.KAYACIK(Student), 2017
ERDOĞAN B., GNSS Gerçek Zamanlı Hassas Nokta Konumlama (RT-PPP) Tekniği İçin Karşılaştırmalı Deneysel Çözümler, Post Graduate, F.KARLITEPE(Student), 2017
ERDOĞAN B., Kısa Süreli GPS Baz Çözümlerinde Varyans Kovaryans Matrisinin Güvenirliğinin Araştırılması, Post Graduate, A.Hasan(Student), 2017

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

ERDOĞAN B., Other Supported Projects, Earth Surface Deformation Monitoring Using L-band Interferometric SAR data, 2016 - Continues
Erdoğan B., Öcalan T., TUBITAK Project, Kinematik Deformasyon Analiz Modelinin Doğruluğunun Doğrusal Hareket Sistemleri Yardımıyla Araştırılması, 2018 - 2019