Mesleki Deneyim

Bölüm Başkan Yardımcısı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 2014 - 2017
Bölüm Başkan Yardımcısı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 2013 - 2014

Yönetilen Tezler

ERDOĞAN B., GPS Hassas Mutlak Konum Belirlemede Varyans Kovaryans Matrisinin Güvenirliğinin Araştırılması, Yüksek Lisans, O.KAYACIK(Öğrenci), 2017
ERDOĞAN B., GNSS Gerçek Zamanlı Hassas Nokta Konumlama (RT-PPP) Tekniği İçin Karşılaştırmalı Deneysel Çözümler, Yüksek Lisans, F.KARLITEPE(Öğrenci), 2017
ERDOĞAN B., Kısa Süreli GPS Baz Çözümlerinde Varyans Kovaryans Matrisinin Güvenirliğinin Araştırılması, Yüksek Lisans, A.Hasan(Öğrenci), 2017

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ERDOĞAN B., Desteklenmiş Diğer Projeler, Earth Surface Deformation Monitoring Using L-band Interferometric SAR data, 2016 - Devam Ediyor
Erdoğan B., Öcalan T., TÜBİTAK Projesi, Kinematik Deformasyon Analiz Modelinin Doğruluğunun Doğrusal Hareket Sistemleri Yardımıyla Araştırılması, 2018 - 2019