Ögrenim Bilgisi


Doktora
2003 - 2009
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Türkiye

Yüksek Lisans
1987 - 1992
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye

Lisans
1983 - 1987
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, Karma öğrenme ortamındaki üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarına göre ders başarılarının, derse devamlarının, web materyalini kullanma davranışlarının ve ortama yönelik memnuniyetlerinin değerlendirilmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, 2009
Yüksek Lisans, Konuşma dili işleme, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, 1992

Akademik Unvanlar / Görevler


Doç.Dr.
2019 - Devam Ediyor
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt.

Dr.Öğr.Üyesi
2018 - 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt.

Yrd.Doç.Dr.
2012 - 2018
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt.

Öğretim Görevlisi Dr.
2009 - 2012
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt.

Öğretim Görevlisi
2002 - 2009
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt.

Öğretim Görevlisi
1996 - 1996
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt.

Araştırma Görevlisi
1988 - 1994
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt.

Desteklenen Projeler

 1. Yılmaz M. B. , Kert S. B. , Doğan G., Erkoç M. F. , Yeni S., TÜBİTAK Projesi, Programlama Dili Eğitiminde Kullanılan Yeni Metodolojiler ve Teknolojiler, 2016 - 2017
 2. Zeren Ş. G. , Erus S. M. , Amanvermez Y., Yılmaz M. B. , Duy B., TÜBİTAK Projesi, Çevrimiçi Psikolojik Danışma: Danışanın Öznel İyi Oluşu, Memnuniyeti ve Terapötik İşbirliğine Yönelik Algısı, 2015 - 2017
 3. Orhan Ş. F. , Yılmaz M. B. , Uğraş T., Kayak S., TÜBİTAK Projesi, Ilkögretim Ögrencilerinin Dijital ve Basılı Ortamlarda Okudugunu Anlama Davranıslarının Bireysel Farklılıklara Göre Incelenmesi, 2012 - 2014
 4. Yılmaz M. B. , Orhan Ş. F. , Uğraş T., Desteklenmiş Diğer Projeler, Bilişim Benim İşim, 2008 - 2009
 5. Yılmaz M. B. , Orhan Ş. F. , Kert S. B. , Desteklenmiş Diğer Projeler, 40 Yaş Üstü Yetişkin Bilgisayar Eğitimi Projesi, 2007 - 2008

Ödüller

 1. Yılmaz M. B. , Akademik Teşvik, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ekim 2018

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Boğaziçi Üniversitesi, Temmuz, 2019
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Marmara Üniversitesi, Temmuz, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Temmuz, 2019
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), İstanbul Üniversitesi, Ekim, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yıldız Teknik Üniversitesi, Nisan, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yıldız Teknik Üniversitesi, Aralık, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Boğaziçi Üniversitesi, Haziran, 2017

Tasarladığı Dersler

Yılmaz M. B. , Öğrenme ve Öğretme İlkeleri, Yüksek Lisans, 2014 - 2015
Yılmaz M. B. , Eğitimde Görsel Okuryazarlık, Yüksek Lisans, 2014 - 2015
Yılmaz M. B. , Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları, Lisans, 2010 - 2011

Program Geliştirmeler

Yılmaz M. B. , Yüksek Lisans-Tezli, Yıldız Teknik Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - BÖTE Yüksek Lisans Programı, 2014 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. How Should We Blend? The Impact of Blending Social Networks on High School Students' Achievement and Social Networking Behaviors
  Çimen A., Yılmaz M. B.
  EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.42, ss.91-107, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. The Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Study Process Questionnaire
  Yılmaz M. B. , Orhan Ş. F.
  EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.36, ss.69-83, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS IN BLENDED LEARNING ENVIRONMENT IN RESPECT TO THEIR LEARNING APPROACHES
  Yılmaz M. B. , Orhan F.
  TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.9, ss.157-164, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. BÖTE Bölümlerine 2017 Yılında Yerleşen Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler
  Yılmaz M. B. , Uz Bilgin Ç., Kavuk Kalender M., Orhan Ş. F. , Erdem M., Yıldırım İ. S.
  Ege Eğitim Dergisi, cilt.20, ss.279-290, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 2. Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli-2 Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Yılmaz M. B. , Kavanoz S.
  Turkish Studies, cilt.12, ss.127-146, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 3. Dijital Değerlendirme Araçlarının Ortaokul Öğrencilerinin Derse Bağlılıklarına Etkisi:İki Farklı Okulda Durum
  Yılmaz M. B.
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.1606-1620, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 4. Kavram Karikatürlerinin Mobil Öğrenme Ortamında Ulaştırılmasının Ortaöğretimde İngilizce Deyim Öğrenmeye Etkisi
  Gümüş ., Kavanoz S., Yılmaz M. B.
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.815-855, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 5. The Relation between Academic Procrastination of University Students and Their Assignment and Exam Performances: The Situation in Distance and Face-to-Face Learning Environments
  Yılmaz M. B.
  Journal of Education and Training Studies, cilt.5, ss.146-157, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 6. Which Content is Appropriate for Instructional Based Social Network? Opinions of K12 Teachers in Turkey
  Yılmaz M. B. , Çimen A.
  Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.116, ss.2338-2343, 2014 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)
 7. İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kafe Kullanımlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Hopcan S., Yılmaz M. B.
  Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.23-34, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 8. Profiles of University Students According to Internet Usage with the Aim of Entertainment and Communication and their Affinity to Internet
  Yılmaz M. B.
  International Online Journal of Educational Sciences, cilt.4, ss.225-242, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 9. Karma Öğrenme Ortamındaki Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarının, Web Materyalini Kullanma Davranışlarının ve Devamlarının Öğrenme Yaklaşımlarına Göre Değerlendirilmesi
  Yılmaz M. B. , Orhan Ş. F.
  The International Journal of Human Sciences, cilt.8, ss.1027-1048, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 10. Opinions of Primary School Teachers on Their Students’ ICT Skills and Information Technologies Course
  Yılmaz M. B.
  Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.28, ss.503-509, 2011 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)
 11. High school students educational usage of Internet and their learning approaches
  Yılmaz M. B. , Orhan F.
  World Journal on Educational Technology (WJET), cilt.2, ss.100-112, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 12. The use of Internet by high school students for educational purposes in respect to their learning approaches
  Yılmaz M. B. , Orhan Ş. F.
  Procedia Social and Behavioral Sciences , cilt.2, ss.2143-2150, 2010 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017
  Yılmaz M. B.
  Eğitim teknolojileri bağlamında görsel okuryazarlık, Odabaşı,H.F.,Akkoyunlu,B.,İşman,A., Editör, Pegem, Sakarya, ss.165-182, 2017

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Lisans Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Düzeylerine Göre Web Sayfalarında Salt Görsele Veya Görsel Ve Metne Bir Arada Yönelimleri
  Yılmaz M. B. , Ekerim M. G.
  Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyon, Türkiye, 21 - 24 Mart 2019, ss.76
 2. Çalışan ve Çalışmayan Yükseköğretim Öğrencilerinin E öğrenme Ortamındaki Akademik Erteleme Davranışları
  Yılmaz M. B. , Karaarslan Z.
  6th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.291-295
 3. 2017’de BÖTE’lere Yerleşen Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler
  Uz Bilgin Ç., Kavuk M., Yılmaz M. B. , Orhan Ş. F. , Erdem M., Yıldırım İ. S.
  12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriSempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2018, ss.157-158
 4. Branş Öğretmenlerinin BT ve Yazılım Dersi Öğretmenleri İle Bir Araya Gelme Nedenleri ve Sıklıkları
  Yılmaz M. B. , Kuru E.
  12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.36-45
 5. Ekranın iki tarafı: Çevrimiçi psikolojik danışma
  Zeren Ş. G. , Amanvermez Y., Erus S. M. , Yılmaz M. B. , Duy B., Buyruk Genç A.
  ERPA International Congresses on Education, Budapest, Macaristan, 18 - 21 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.91
 6. Öğretimsel Web 2.0 Araçları Eğitiminin Aday Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Algılarına Etkisi
  Yılmaz M. B.
  Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.29-31
 7. Dijital Öğrenme Oyunlarının Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Derse Bağlanmalarına Etkisi
  Yılmaz M. B.
  3rd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.115-116
 8. The lmpact of Mobile Leaming Environment on EFL Students’ Leaming of English ldioms through Concept Cartoons
  Hülya D., YILMAZ M. B. , KAVANOZ S.
  The Third European Conference on Technology in the Classroom, Brighton, İngiltere, 1 - 05 Temmuz 2015, ss.165-175
 9. The Impact of Mobile Learning Environment on EFL Students' Learning of English Idioms through Concept Cartoons
  Yılmaz M. B. , Kavanoz S., Dönmez H.
  The European Conference on Technology in the Classroom, Brighton, İngiltere, 1 - 03 Haziran 2015, ss.139-149
 10. A Comparison of Sixth Grade Students' Reading Comprehension on Two Different Digital Formats
  Yılmaz M. B. , Orhan Ş. F. , Uğraş T., Kayak S.
  World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications,, Tampere, Finlandiya, 23 - 27 Haziran 2014, cilt.2014, ss.702-707
 11. Bilişim Teknolojileri Kurslarına Katılan Yetişkinlerin Kurs Bırakma Durumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi: ISMEK Örneği
  Tokatlı H., Yılmaz M. B.
  IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, cilt.1, ss.2318-2323
 12. EVALUATING OPINIONS AND BEHAVIORS OF PROSPECTIVE TEACHERS IN WIKI IN RESPECT TO THEIR LEARNING APPROACHES
  Yılmaz M. B. , Akbulut E., Yeşiltaş P.
  5th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Madrid, İspanya, 19 - 21 Kasım 2012, ss.1813-1820
 13. Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Web2.0 Araçlarını Akademik Amaçlı Kullanmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Yılmaz M. B. , Orhan Ş. F.
  International Educational Technology Conference, (IETC 2011), İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011, cilt.11, ss.1464-1470
 14. Böte Programında Yer Alan Derslerin Alana Hazırlamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri
  Yılmaz M. B. , Orhan Ş. F. , Uğraş T.
  10. International Educational Technology Conference (IETC)., İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, ss.259-263
 15. 40 Yaş üstü yetişkinlere yönelik bilgisayar eğitimi
  Kert S. B. , Orhan Ş. F. , Yılmaz M. B.
  9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009, ss.477-487
 16. İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf öğrencilerinin Bilgisayara yönelik bağımlılık gösterme Eğilimlerinin farklı değişkenlere göre İncelenmesi
  Yılmaz M. B.
  8. International Educational Technology Conference (IETC), Eskişehir, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2008, ss.688-693
 17. İlköğretim Öğretmenleri için Öğretim Materyali Geliştirme Amaçlı Boy Öğretim Tasarımı Önerisi ve Uygulama Sonuçları: Örnek Bir Çalışma
  Orhan Ş. F. , Yılmaz M. B. , Gören Ö.
  6. International Educational Technology Conference (IETC), Girne, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2006, ss.1315-1326

Mesleki Deneyim

2017 - Devam Ediyor Fakülte Kalite Komisyonu Üyeliği Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
2015 - Devam Ediyor Bölüm Kalite Sorumlusu Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt.
2013 - 2015 Farabi Koordinatörü Yıldız Teknik Üniversitesi, Böte
2005 - 2013 Erasmus Koordinatörü Yıldız Teknik Üniversitesi, Böte
2003 - 2011 Bölüm Başkan Yardımcısı Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Verdiği Dersler

Database Management Systems, Lisans, 2018 - 2019
Eğitimde Görsel Okuryazarlık, Yüksek Lisans, 2016 - 2017, 2018 - 2019
Information Technologies in Education I, Lisans, 2016 - 2017, 2018 - 2019
Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları, Lisans, 2018 - 2019
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Özel Öğretim Yöntemleri 2, Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Proje Geliştirme ve Yönetimi II, Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Öğrenme ve Öğretme İlkeleri, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Mesleki İngilizce 1, Lisans, 2015 - 2016
Okul Deneyimi, Lisans, 2016 - 2017
Bilimsel Araştırmaya Giriş, Lisans, 2015 - 2016
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans, 2014 - 2015

Yönetilen Tezler

Yılmaz M. B. , Stem İle Müfredat Geliştirme, Yüksek Lisans, J.Demir(Öğrenci), Devam Ediyor
Yılmaz M. B. , Uzaktan Eğitim Amaçlı Web Sayfalarının Arayüzlerinde Kullanılan Dikkat Çekme Yöntemlerinin Mesaj Tasarımı Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans, R.Ünal(Öğrenci), Devam Ediyor
Yılmaz M. B. , Uzaktan Eğitim Ortamında Etkileşimli Videoların Kullanımın Öğrenende Motivasyona Etkisi, Yüksek Lisans, E.Yolcu(Öğrenci), Devam Ediyor
Yılmaz M. B. , Blok Temelli Programlama Eğitimi Alan ve Almayan Bireylerin Metin Temelli Programlama Öğrenme Becerileri Arasında Anlamlı Farklılık Var mı, Yüksek Lisans, N.Bıyıkoğlu(Öğrenci), Devam Ediyor
Yılmaz M. B. , Okul Yöneticilerin ve Diğer Branş Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Metaforik Algıları ve Bu Metaforik Algıların Çeşitli Değişkenlerle İlişkileri, Yüksek Lisans, E.Kuru(Öğrenci), Devam Ediyor
Yılmaz M. B. , Öğrenme Analitikleri ile K12 Düzeyi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Ortamlarındaki Başarılarının İncelenmesi, Yüksek Lisans, H.Koca(Öğrenci), 2019
Yılmaz M. B. , Lise Öğrencisi Ergenlerin Erteleme Davranışları ve Internet'in Cazibesi İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans, C.Aylanç(Öğrenci), 2019
Yılmaz M. B. , Lisans Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Düzeyleri ve Web Sayfalarında Öncelikle Görsele ya da Görselle Birlikte Metne Yönelim Tercihleri, Yüksek Lisans, M.G.(Öğrenci), 2019
Yılmaz M. B. , Uzaktan Öğrenme Ortamındaki Öğrencilerin Erteleme Davranışlarının Çalışma Durumlarına Göre İncelenmesi, Yüksek Lisans, Z.Karaarslan(Öğrenci), 2019
Yılmaz M. B. , Karma Öğretim Tasarımına Dayalı Öğrenme Ortamında İngilizce Deyimleri Kavram Karikatürleri İle Öğrenmenin Ortaokul Öğrencilerinde Erişi Ve Kalıcılığa Etkisi, Yüksek Lisans, H.Gümüş(Öğrenci), 2017
Yılmaz M. B. , Öğrenme Amaçlı Sosyal Ağların Öğretim Ortamını Zenginleştirici veya Tamamlayıcı Olarak Kullanılmasının Lise Öğrencilerinin Akademik Başarılarına,Sosyal Ağ Kullanma Davranışlarına ve Memnuniyetlerine Etkisi, Yüksek Lisans, A.Çimen(Öğrenci), 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Yıldız Journal Of Educational Research, Yardımcı Editör, 2016 - Devam Ediyor

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Türk Bilişim Derneği, Üye, 2006 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2019
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2019
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Mayıs 2019
IEEE TRANSACTIONS ON LEARNING TECHNOLOGIES, SSCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2019
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2019
KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2019
TÜBİTAK Projesi, 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, TÜBİTAK, Türkiye, Aralık 2018
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2018
CONTEMPORARY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2018
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Haziran 2018
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2018
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2018
International Online Journal of Educational Sciences, AHCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2018
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Aralık 2017
KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Eylül 2017
EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATION, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2017
Eğitimde Kuram ve Uygulama, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2017
International Online Journal of Educational Sciences, AHCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2017
KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2016
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2016
Journal of Education and Training Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2016
Behaviour & Information Technology, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2016
International Online Journal of Educational Sciences, AHCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2016
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Mart 2016
Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2016
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, SSCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2013
Educational Research and Reviews, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2012
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, SSCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2012
KALEM Academy, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2012
IOJES, AHCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2011
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, SSCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2010
Educational Research and Reviews, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2010

Bilimsel Danışmalıklar

Research Foundation – Flanders (FWO), Diğer, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt., Türkiye, 2014 - 2014

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):16
h-indeksi (WOS):2

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi