Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fracture response of fiber-reinforced sodium carbonate activated slag mortars

Construction And Building Materials, cilt.241, no.118128, ss.1-13, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Microstructure and Strength Development of Sodium Carbonate Activated Blast Furnace Slags

Journal Of Materials In Civil Engineering-Asce, cilt.31, ss.1-11, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparative Experimental Study of Mortars Incorporating Pumice Powder or Fly Ash

JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, cilt.28, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental Evaluation of Mechanical Properties and Fracture Behavior of Carbon Fiber Reinforced High Strength Concrete

PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING, cilt.60, ss.289-296, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Prewetted Pumice Aggregate Addition on Concrete Properties under Different Curing Conditions

PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING, cilt.60, ss.89-95, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Properties of concrete with pumice powder and fly ash as cement replacement materials

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.85, ss.1-8, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thermo-physical properties of concrete exposed to high temperature

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.45, ss.157-161, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of raw rice husk addition on structure and properties of concrete

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.44, ss.54-62, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Comparative Study on the Thermal Performance of Mortars with Different Formulations

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.38, ss.183-189, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Mekanik ve Fiziksel Özellikleri Bakımından Genleştirilmiş Perlit Agregalı Hafif Blok

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, cilt.24, ss.47-58, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mechanical properties of concrete to concrete interfaces under uniaxial and shear forces

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.24, ss.1037-1042, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

BAZALT LİFLER VE BAZALT LİFLİ BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.32, ss.444-452, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Tür Agrega İçeren Betonların Termo-Fiziksel Özellikleri

Cement Türk, ss.56-61, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Physical and Mechanical Properties of Cement Based Coating Materials

International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA 2018), Sivas, Türkiye, 20 Eylül 2018, ss.504-511

Mechanical and Thermal Insulation Properties of Lightweight Mortars with Perlite

International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA 2018)), Sivas, Türkiye, 20 Eylül 2018, ss.497-503

Effect of Sodium Hydroxide on Fresh State Properties of Sodium Carbonate Activated Blast Furnace Slag Pastes

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 Eylül 2018, ss.1-8

Yüksek Fırın Cürufu Esaslı Harçların Sıva Olarak Tarihi Yapılarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.559-568

AN INVESTIGATION ON THE PROPERTIES OF MORTARS INCORPORATING BASALT POWDER AND POLYPROPYLENE FIBER

8TH INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Elazığ, Türkiye, 19 Ekim 2017, ss.2930-2933

Beton Yapılarda Su Yalıtımı Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

Beton 2017 Hazır Beton Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2017, ss.504-511

Properties of alkali activated mortars with combinations of different starting materials

First International Conference on Bio-Based Building Materials., Clermont-Ferrand, Fransa, 22 Haziran 2015, ss.100

Yüksek Sıcaklık Etkisinde Beton Davranışı

Beton 2013 Hazır Beton Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2013, ss.312-336

Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Pirinç Kapçığı Katkılı Betonun Termofiziksel Özellikleri

6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012, cilt.1, ss.221-229

Tarihi Yapılarda Özgün Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi Hünkar Kasrı Otağ ı Hümayun Örneği

İnşaat Mühendisliği'nde 100. Yıl Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.56-57

Mineral Katkıların Betonun Buhar Difüzyon Direnç Faktörüne Etkisi

5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, ss.120-127

Predicting the Compressive Strength of Concrete Exposed to High Temperatures with a Neural Network Model

Sustainability in Cement and Concrete, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2007, cilt.1, ss.455-464

Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Silis Dumanı Katkılı Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2006, ss.333-343

Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Uçucu Kül Katkılı Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2006

The Effects of Environmental Conditions on Deterioration Process in Historic Buildings

Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 11 Ekim 2006, ss.447-448

Kitap & Kitap Bölümleri