Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2016 - Continues Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies

  First Editor

Scientific Refereeing

 • September 2013 Çevre Dostu Öngerilmeli Beton Travers ve Uygulamadaki Performansı Performansı-MTENG-2427

  SCI Journal

 • September 2013 Geri dönüşümlü tuğlanın iri agrega olarak betonda kullanımı-MTENG-2384

  SCI Journal

 • July 2013 Beton kuruduğunda oluşan çatlaklara agreganın etkileri-M-2013-198.R1

  SCI Journal

 • January 2013 Cam Elyaf ve Hava Sürükleyici Katkı ile Geliştirilmiş Kerpiç

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2012 ATIK DÖKÜM KUMUNUN GERİ KAZANIM UYGULAMALARI/SIGMA DERGİSİ/M.No. YTUJENS-2012-186

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2012 Determining aggregate reactivity in various alkaline solutions//Proceedings of ICE- Construction Materials/M. No. COMA-D-12-00005

  SCI Journal