Ögrenim Bilgisi


Post Doktora
2014 - 2015
Princeton University, School Of Engineering And Applied Science, Chemical And Biological Engineering, Amerika Birleşik Devletleri

Doktora
2009 - 2013
Tohoku University, Graduate School Of Environmental Studies, Ecomaterial Design And Process Engineering, Japonya

Doktora
2006 - 2011
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi, Türkiye

Yüksek Lisans
2001 - 2003
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği, Türkiye

Lisans
1995 - 1999
Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Seramik Mühendisliği, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Diğer, UNIDO Technology Foresight, Module 1: Technology Foresight for Organizers, TUBİTAK TUSSIDE, 2008

Yaptığı Tezler

Doktora, Highly Designed Bioceramics Prepared with Carbon Nanotube, Tohoku University, Graduate School Of Environmental Studies, Ecomaterial Design And Process Engineering, 2013
Doktora, Karbon Nano Tüp Takviyeli Biyoaktif Seramik Tozlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Ti-6Al-4V Alaşımı Üzerine Kaplanması, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi, 2011
Yüksek Lisans, Yeni Geliştirilen Anortit Bazlı Porselenin Mekaniksel Özelliklerinin Araştırılması, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği, 2003

Akademik Unvanlar / Görevler


Doç.Dr.
2017 - Devam Ediyor
Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Böl.

Yrd.Doç.Dr.
2015 - 2017
Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Böl.

Yrd.Doç.Dr.
2014 - 2015
Princeton University, School Of Engineering And Applied Science, Chemical And Biological Engineering Department

Yrd.Doç.Dr.
2011 - 2014
Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Teknik Prg.Bölümü

Öğretim Görevlisi Dr.
2011 - 2011
Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Teknik Prg.Bölümü

Öğretim Görevlisi
2005 - 2011
Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Teknik Prg.Bölümü

Öğretim Görevlisi
2002 - 2005
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Myo, Teknik Programlar

Desteklenen Projeler

 1. ÜSTÜNDAĞ C. B. , YANIKOĞLU R., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kanser Terapisi İçin Grafen Temelli İlaç Sisteminin Geliştirilmesi, 2021 - Devam Ediyor
 2. ÖZEROL E., YILMAZ A., OKTAY B., ÜSTÜNDAĞ C. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Gümüş Nanoparçacıklı Grafen Oksit Kuantum Noktaların Antibakteriyel Özelliklerinin Belirlenerek QCM Tabanlı Biyosensörlerin Geliştirilmesi, 2020 - Devam Ediyor
 3. Üstündağ C. B. , TÜBİTAK Projesi, Dijital Işık İşleme Yöntemi Ile Mikroiğne İçeren Kişiye Özel Kulak Zarı Yaması Üretimi (Tympatch), 2021 - 2024
 4. Üstündağ C. B. , Erasmus Projesi, Creating a Virtual Laboratory for Online Teaching, 2021 - 2023
 5. ÜSTÜNDAĞ C. B. , Çiftçi F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İlaç Yüklü Nano Fiber Yapılı Polimerlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi, 2019 - 2021
 6. AKSAKAL B., ASLAN N., Aksoy M. E. , ÇORBACIOĞLU B. D. , ÜSTÜNDAĞ C. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nitinol ve paslanmaz çelik implantların EPD metodu ile HydroxyapatitBoron Biyokompozit kaplanarak biyolojik performansının artırılması, 2019 - 2021
 7. Üstündağ C. B. , Demir E., TÜBİTAK Projesi, DOKU MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI İÇİN GRAFEN OKSİT/PLGA DOKU İSKELESİ ÜRETİMİ, 2018 - 2019
 8. Üstündağ C. B. , Ayan S., TÜBİTAK Projesi, DİYABETİK YARALARIN TEDAVİSİ İÇİN GO/PLA İLAÇ SALINIM SİSTEMİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ, 2018 - 2019
 9. Üstündağ C. B. , Sert F., TÜBİTAK Projesi, Ekstrüzyon Temelli ve Sürekli Beslemeli 3-Boyutlu Biyoyazıcı Tasarımı ve İnşası, 2018 - 2019
 10. ÜSTÜNDAĞ C. B. , Çelik D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hibrit Şekillendirme Tekniği İle Hidroksiapatit Biyoseramiklerin Tasarımı ve Geliştirilmesi, 2018 - 2019
 11. Üstündağ C. B. , Kutlu H., TÜBİTAK Projesi, ÜÇ BOYUTLU YAZICIYLA KİŞİYE ÖZGÜ KEMİK DOKULARININ ÜRETİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ, 2017 - 2019
 12. ÜSTÜNDAĞ C. B. , YANIKOĞLU R., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KANSER TEDAVİSİ İÇİN İLAÇ YÜKLÜ NANO HİDROKSİAPATİT İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMİNİN ÜRETİLMESİ, 2018 - 2018
 13. Üstündağ C. B. , Güneş S., TÜBİTAK Projesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Nanoteknoloji Araştırmaları), 2017 - 2018
 14. ÜSTÜNDAĞ C. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Fonksiyonel Grafenlerin Fotodinamik Terapi Tekniği ile Kanser Tedavisinde Kullanımı, 2016 - 2017
 15. ÜSTÜNDAĞ C. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Omurilik Hasarlarının Tedavisinde Kullanılabilecek Doku İskelelerinin Geliştirilmesi, 2016 - 2017
 16. ÜSTÜNDAĞ C. B. , Desteklenmiş Diğer Projeler, SMART FUNCTIONAL NANOENERGETIC MATERIALS, 2012 - 2017
 17. KAYA C., ÜSTÜNDAĞ C. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bakir Oksit Nanotüplerin Sentezi, Filtreler Üzerine Kaplanmasi Ve Karakterizasyonu, 2013 - 2015
 18. ÜSTÜNDAĞ C. B. , Desteklenmiş Diğer Projeler, HIGH-PERFORMANCE, LOW-COST LITHIUM-SULFUR BATTERIES, 2013 - 2015
 19. KAYA C., ÜSTÜNDAĞ C. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yönlendirilmiş Karbon Ve Oksit Esasli Nanotüp Takviyeli Anizotropik Tabakaların Ve Mikro Parçaların Üretimi Ve Karakterizasyonu, 2012 - 2015
 20. KAYA F., ÜSTÜNDAĞ C. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Fotovoltaik Uygulamalar İçin Oksit Esaslı Nanoparçacık ve Nanotüplerin Hidrotermal Yöntemlerle Üretilmesi ve Karakterizasyonu, 2012 - 2014
 21. KAYA C., ÜSTÜNDAĞ C. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hidrotermal Yöntemle Sentezlenen Nano-tozlardan Antimikrobiyal Alümina (Al2O3) Esaslı Seramik Filtrelerin Elektrokinetik Biriktirme ve Ekstrüzyon Yöntemleriyle Üretimi ve Karakterizasyonu, 2011 - 2013
 22. KAYA C., ÜSTÜNDAĞ C. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nano boyutlu anti-viral tozların sentezi ve üç boyutlu metalik filtreler üzerine elektrokinetik biriktirme yöntemiyle kaplanması., 2008 - 2012
 23. KAYA C., ÜSTÜNDAĞ C. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Karbon nano tüp-hidroksiapatit nano kompozit biyoaktif kaplamalarının elektrokinetik birleştirme yöntemiyle metalik protezler üzerine kaplanması., 2010 - 2011
 24. Allahverdiyev A., Kaya C., Kaya F., Üstündağ C. B. , TÜBİTAK Projesi, Nano-Yapılı Antimikrobiyal Kaplamaların Üç Boyutlu Metalik Filtreler Üzerine Elektrokinetik Biriktirme Yöntemi Kullanılarak Eldesi ve Karakterizasyonu, 2009 - 2011
 25. Üstündağ C. B. , Kaya C., TÜBİTAK Projesi, Metalik Protezlerin Nano Boyutlu Biyoseramik Tozlarla Elektrokinetik Biriktirme Yöntemi Kullanılarak Kaplanması, 2006 - 2008
 26. ÜSTÜNDAĞ C. B. , AB Destekli Diğer Projeler, Integrated Learning and Support System for SME’s of the Ceramic Sector, 2004 - 2006
 27. Üstündağ C. B. , Çapoğlu A., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Anortit - Bazlı Yeni Beyaz Seramik Bünyelerin Geliştirilmesi, Pyroplastik Deformasyon ve Mukavemet Davranışlarının Karakterizasyonu, 2003 - 2005

Ödüller

 1. Üstündağ C. B. , Çelik D., 7. Living Lab İnovasyon Yarışması Akademisyen Kategorisi İkincilik Ödülü, Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması , Aralık 2020
 2. Üstündağ C. B. , Çelik D., Bronze Medal , Internatıonal Inventıons Faır (Isıf), Eylül 2020
 3. Özder M. N. , Üstündağ C. B. , Poster Sunumu Üçüncülük Ödülü, Ulusal Nanoteknoloji Kongresi, Mart 2017
 4. Çiftçi F., Üstündağ C. B. , Poster sunumu Birincilik Ödülü, Ulusal Nanoteknoloji Kongresi 2017, Mart 2017
 5. Üstündağ C. B. , RONPAKU Medal, Japan Society For The Promotion Of Science (Jsps), Mayıs 2013

Burslar

Princeton University School of Engineering and Applied Science Postdoctoral Scholarship, Üniversite, 2014 - 2015
2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, TÜBİTAK, 2014 - 2015
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) RONPAKU PhD Award, Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları, 2009 - 2013

Tasarladığı Dersler

Üstündağ C. B. , Biyomalzemelerin Karakterizasyonu, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Üstündağ C. B. , Karbon Nanomalzeler ve Biyomedikal Uygulamaları, Doktora, 2016 - 2017

Tasarlanan Programlar

Üstündağ C. B. , Ön Lisans, e Ticaret, 2006 - 2012
Üstündağ C. B. , Ön Lisans, Lojistik, 2005 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Selenium and clarithromycin loaded PLA-GO composite wound dressings by electrospinning method
  Ciftci F., Ayan S., DUYGULU N., Yilmazer Y., Karavelioglu Z., Vehapi M., Koc R., ŞENGÖR M., YILMAZER H., ÖZÇİMEN D., et al.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS AND POLYMERIC BIOMATERIALS, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. Design and fabrication of electrospun polycaprolactone/chitosan scaffolds for ligament regeneration
  Saatcioglu E., Ulag S., ŞAHİN A., Yilmaz B. K. , EKREN N., İNAN A. T. , PALACI Y., ÜSTÜNDAĞ C. B. , GÜNDÜZ O.
  European Polymer Journal, cilt.148, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. Recent developments and characterization techniques in 3D printing of corneal stroma tissue
  Ulag S., Uysal E., Bedir T., ŞENGÖR M., EKREN N., ÜSTÜNDAĞ C. B. , Midha S., Kalaskar D. M. , GÜNDÜZ O.
  POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 4. Removal of Oxytetracycline by Graphene oxide and Boron-doped Reduced Graphene Oxide: A combined Density Function Theory, molecular dynamics simulation and experimental study
  El Hadki A., Ulucan-Altuntas K., El Hadki H., Üstündağ C. B. , Kabbaj O. K. , Dahchour A., Komiha N., Zrineh A., Debik E.
  FLATCHEM, ss.1, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 5. Effect of electric stimulus on human adipose-derived mesenchymal stem cells cultured in 3D-printed scaffolds
  Bedir T., Ulag S., Aydogan K., ŞAHİN A., Yilmaz B. K. , GÜVENÇ Y., Bozlar M., ÜSTÜNDAĞ C. B. , GÜNDÜZ O.
  POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, cilt.32, sa.3, ss.1114-1125, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 6. Coaxial and emulsion electrospinning of extracted hyaluronic acid and keratin based nanofibers for wound healing applications
  Su S., Bedir T., KALKANDELEN C., Ozan B. A. , TÜRKOĞLU ŞAŞMAZEL H., ÜSTÜNDAĞ C. B. , ŞENGÖR M., GÜNDÜZ O.
  EUROPEAN POLYMER JOURNAL, cilt.142, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 7. 3D printing of PVA/hexagonal boron nitride/bacterial cellulose composite scaffolds for bone tissue engineering
  Aki D., Ulag S., ÜNAL S., ŞENGÖR M., EKREN N., Lin C., YILMAZER H., ÜSTÜNDAĞ C. B. , Kalaskar D. M. , GÜNDÜZ O.
  MATERIALS & DESIGN, cilt.196, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 8. Fabrication of three-dimensional PCL/BiFeO3 scaffolds for biomedical applications
  Ulag S., Kalkandelen C., Bedir T., Erdemir G., Kuruca S. E. , DUMLUDAĞ F., ÜSTÜNDAĞ C. B. , RAYAMAN E., EKREN N., Kilic B., et al.
  Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology, cilt.261, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 9. 3D Propolis-Sodium Alginate Scaffolds: Influence on Structural Parameters, Release Mechanisms, Cell Cytotoxicity and Antibacterial Activity
  Aranci K., UZUN M., Su S., Cesur S., Ulag S., Al Amin A. A. , Guncu M. M. , Aksu B., KOLAYLI S., ÜSTÜNDAĞ C. B. , et al.
  MOLECULES, cilt.25, sa.21, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 10. Electrospun drug blended poly(lactic acid) (PLA) nanofibers and their antimicrobial activities
  Duygulu N., Ciftci F., ÜSTÜNDAĞ C. B.
  JOURNAL OF POLYMER RESEARCH, cilt.27, sa.8, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 11. Effect of visible light on the removal of trichloromethane by graphene oxide
  Ulucan-Altuntas K., DEBİK E., ÜSTÜNDAĞ C. B. , Guven M. D. , Gocen K. A.
  Diamond and Related Materials, cilt.106, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 12. 3D bioprinting applications in neural tissue engineering for spinal cord injury repair
  Bedir T., Ulag S., Üstündağ C. B. , Gündüz O.
  Materials Science and Engineering C, cilt.110, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 13. Processing and properties of boron carbide (B4C) reinforced LDPE composites for radiation shielding
  Avcıoğlu S., Buldu M., Kaya F., Üstündağ C. B. , KAM E., Menceloglu Y. Z. , Kaptan H. Y. , Kaya C.
  CERAMICS INTERNATIONAL, cilt.46, sa.1, ss.343-352, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 14. Adsorption of copper ion from aqueous solutions by well-crystalized nanosized hydroxyapatite
  Ulucan-Altuntas K., Uzun H. I. , ÜSTÜNDAĞ C. B. , DEBİK E.
  MATERIALS RESEARCH EXPRESS, cilt.6, sa.12, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 15. Fabrication of porous hydroxyapatite-carbon nanotubes composite
  Üstündağ C. B.
  MATERIALS LETTERS, cilt.167, ss.89-92, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 16. Hydrothermally Mixed Hydroxyapatite-Multiwall Carbon Nanotubes Composite Coatings on Biomedical Alloys by Electrophoretic Deposition
  Ustundag C. B. , Avciata O., Kaya F., Kaya C.
  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, cilt.117, ss.1571-1576, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 17. Production of tubular porous hydroxyapatite using electrophoretic deposition
  Üstündağ C. B. , Kaya F., Kamitakahara M., Kaya C., Ioku K.
  JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, cilt.120, sa.1408, ss.569-573, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 18. OH and COOH functionalized single walled carbon nanotubes-reinforced alumina ceramic nanocomposites
  Zaman A. C. , Üstündağ C. B. , Kaya F., Kaya C.
  CERAMICS INTERNATIONAL, cilt.38, ss.1287-1293, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 19. Electrophoretic deposition of hydrothermally synthesised Ag-TiO2 hybrid nanoparticles onto 3-D Ni filters
  Noberi C., Zaman A. C. , Üstündağ C. B. , Kaya F., Kaya C.
  MATERIALS LETTERS, cilt.67, ss.113-116, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 20. Synthesis and electrophoretic deposition of hydrothermally synthesized multilayer TiO2 nanotubes on conductive filters
  Zaman A. C. , Üstündağ C. B. , Kaya F., Kaya C.
  MATERIALS LETTERS, cilt.66, ss.179-181, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 21. Antileishmanial effect of silver nanoparticles and their enhanced antiparasitic activity under ultraviolet light
  Allahverdiyev A., Abamor E. Ş. , Bagirova M., Üstündağ C. B. , Kaya C., Kaya F., Rafaılovıch M.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, cilt.6, ss.2705-2714, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 22. Carbon nanotube/boehmite-derived alumina ceramics obtained by hydrothermal synthesis and spark plasma sintering (SPS)
  Zaman A. C. , Üstündağ C. B. , Celik A., Kara A., Kaya F., Kaya C.
  JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, cilt.30, ss.3351-3356, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 23. Boehmite derived surface functionalized carbon nanotube-reinforced macroporous alumina ceramics
  Zaman A. C. , Üstündağ C. B. , Kaya C.
  JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, cilt.30, ss.2525-2531, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 24. 3-D micro-ceramic components from hydrothermally processed carbon nanotube-boehmite powders by electrophoretic deposition
  Zaman A. C. , Üstündağ C. B. , Kuskonmaz N., Kaya F., Kaya C.
  CERAMICS INTERNATIONAL, cilt.36, sa.5, ss.1703-1710, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 25. Carbon Nanotube-Reinforced Hydroxyapatite Biocomposite Coatings by Hydrothermal Synthesis and Electrophoretic Deposition (EPD)
  Kaya C., Üstündağ C. B. , Kaya F.
  Journal Of Biomechanics, cilt.43, ss.58-59, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 26. Production of Tubular Shape Macroporous Hydroxyapatite Ceramic Tubes Using Electrophoretic Deposition (EPD)
  Üstündağ C. B. , Ioku K., Kaya F., Kaya C.
  Journal Of Biomechanics, cilt.43, ss.8-9, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 27. Mechanical behaviour of a low-clay translucent whiteware
  Ustundag C. B. , Tur Y., Capoglu A.
  JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, cilt.26, ss.169-177, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. 3D printing in the battle against COVID-19
  Aydin A., Demirtas Z., Ok M., Erkus H., Cebi G., Uysal E., Gündüz O., Üstündağ C. B.
  EMERGENT MATERIALS, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. Evaluation of current diagnostic methods for COVID-19
  ALPDAĞTAŞ S., İlhan E., UYSAL E., ŞENGÖR M., ÜSTÜNDAĞ C. B. , GÜNDÜZ O.
  APL Bioengineering, cilt.4, sa.4, ss.41506, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. Synthesis, anticancer activities and molecular modeling studies of some 2-aminonaphtho[2,3-d][1,3]thiazole-4,9-dione derivatives
  Yanık H., AYAN S., AKDEMİR A., ERDOĞAN Ö., ÜSTÜNDAĞ C. B. , ÇEVİK Ö., Yılmaz Ö.
  Organic Communications, cilt.13, sa.4, ss.184-193, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 4. Carbonaceous nanomaterials for phototherapy: a review
  Gürbüz B., Ayan S., Bozlar M., Üstündağ C. B.
  Emergent Materials, cilt.3, sa.4, ss.479-502, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 5. DESIGNED AND 3D PRINTED PLA BASED UPPER EXTREMITY FINGER ORTHOSIS
  Çiftçi F., Hacıoğlu A., Yeşil T. B. , Üstündağ C. B.
  Journal of Engineering Sciences and Design, cilt.6, sa.3, ss.460-463, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 6. 3D Printing for Tissue Engineering Applications
  Hacıoğlu A., Yılmazer H., Üstündağ C. B.
  JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.21, sa.1, ss.221-227, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 7. Targeted drug delivery and vaccinology approaches using virus-like particles for cancer
  Şereflioğlu S., Yapıcı E., Şahin S., Ozsoy Y., Üstündağ C. B.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, cilt.47, ss.112-119, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 8. Disinfection By Products Removal by Nanoparticles Sintered in Zeolite
  Kübra U., Noberi C., Coşkun T., Üstündağ C. B. , Debik E., Kaya C.
  Journal of Clean Energy Technologies, cilt.1, sa.2, ss.120-123, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 9. Elektrokinetik Biriktirme Yöntemiyle Co Ve Ti Alaşımları Üzerine Kaplanan Çok Duvarlı Karbon Nanotüp/Hidroksiapatit Tabakaların Proses Ve Karakterizasyonu
  Üstündağ C. B. , Kaya F., Boccaccini A. R. , Kaya C.
  Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.9-14, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. HİBRİT ŞEKİLLENDİRME TEKNİĞİ İLE BİYOMİMETİK DOKU İSKELESİ ÜRETİMİ
  Çelik D., Üstündağ C. B.
  2 nd International Congress of Updates in Biomedical Engineering, İstanbul, Türkiye, 18 Eylül - 19 Kasım 2020, ss.36-37
 2. KANSER TEDAVİSİ İÇİN İLAÇ YÜKLÜ HİDROKSİAPATİT NANO İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMİNİN ÜRETİLMESİ
  Yanıkoğlu R., Üstündağ C. B.
  8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Çorum, Türkiye, 22 - 23 Ağustos 2020, ss.103-104
 3. OMURİLİK HASARLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILABİLECEK GRAFEN TEMELLİ DOKU İSKELELERİ
  Başkapan B., Çelik D., Üstündağ C. B.
  8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Çorum, Türkiye, 22 - 23 Ağustos 2020, ss.107-108
 4. “Fabrication of Propolis Loaded Sodium Alginate Scaffolds Using Three Dimensionally (3D) Printing Technology and Antibacterial Investigation for Wound Treatment
  Arancı Çiftçi K., ÜSTÜNDAĞ C. B. , UZUN M.
  International Biotechnology Congress, 5 - 07 Mart 2020
 5. Sustainable production of nuclear grade boron carbide (B4C) powders and its application as radiatıon shielding
  KAYA C., MENCELOĞLU Y. Z. , AVCIOĞLU S., KAPTAN H. Y. , KAYA F., ÜSTÜNDAĞ C. B. , BULDU M.
  Türk Fizik Derneği 35. Uluslararası Fizik Kongresi, 4 - 09 Eylül 2019
 6. Nano boron carbide (B4C) reinforced polymer matrix composites for shielding and engineering applications: issues and challenges.
  Kaya C., Avcıoğlu S., Buldu M., Menceloğlu Y. Z. , Üstündağ C. B. , Kam E., Kaptan H. Y. , Kaya F.
  In: 5th International Conference on Traditional and Advanced Ceramics (ICTA2019), Krung-Thep, Tayland, 28 - 30 Ağustos 2019, ss.1
 7. Processing of nano boron carbide reinforced flexible polymer composites with improved shielding properties
  Kaya C., Avcıoğlu S., Buldu M., Kaya F., Üstündağ C. B. , Kam E., Menceloğlu Y. Z.
  6th Global Conference on Polymer and Composite Materials (PCM 2019), Trat, Tayland, 8 - 11 Temmuz 2019, ss.1
 8. Processing and properties of new generation radiation shielding nano composites
  Kaya C., Avcıoğlu S., Kaya F., Üstündağ C. B. , Buldu M., Kam E., Menceloğlu Y. Z.
  Collaborative Conference on Materials Research (CCMR2019), Seoul, Güney Kore, 3 - 07 Temmuz 2019, ss.1
 9. Effect of Scaffold Design on Mechanical Properties in Bone Tissue Engineering
  Ekşi Z., Küçükay A., Özçimen D., Üstündağ C. B.
  4th International Congress on 3D Printing Technologies and Digital Industry, Antalya, Türkiye, 11 Nisan 2019, ss.1
 10. Drug Design With 3d Printer in Different Architectures For Drug Delivery Systems
  Küçükay A., Gezek M., ÜSTÜNDAĞ C. B.
  4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry (3D-PTC2019), 11 - 14 Nisan 2019
 11. Mechanical Characterization Of 3D Printed PLA Tensile Test Specimen
  Gezek M., Çiftçi F., ÜSTÜNDAĞ C. B.
  4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry (3D-PTC2019), 11 - 14 Nisan 2019
 12. Development Of Bioink For Bone Tissue Engineering Applications
  Gezek M., Çiftçi F., ÜSTÜNDAĞ C. B.
  4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry (3D-PTC2019), 11 - 14 Nisan 2019
 13. Fabrication of Hydroxyapatite/PMMA Composite Nanofibers By Electrospinning
  Önder B., ORUÇ M. E. , ÜSTÜNDAĞ C. B. , DUYGULU N.
  INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGY, ENGINEERING AND SCIENCE (IConTES049), 26 Ekim 2018
 14. Hibrit Şekillendirme Tekniği ile Hidroksiapatit Biyoseramiklerin Tasarımı ve Geliştirilmesi
  ÇELİK D., ÜSTÜNDAĞ C. B.
  6. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2018
 15. Small Interference Rna Temelli Kanser Tedavisinde İlaç Salım Stratejileri
  ÜSTÜNDAĞ C. B. , Hacıoğlu A., Yeşil T. B.
  19. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 01 Aralık 2017, ss.113
 16. Targeted Drug Delivery Approaches with Virus-Like Particles (VLPs) for Cancer Therapy
  Yapıcı E., Şereflioğlu Ş., ÜSTÜNDAĞ C. B.
  İVEK 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2017, ss.1053
 17. Lösemi Kanseri İçin Nano İlaç Sistemleri
  Kunt M., Çiftçi F., ÜSTÜNDAĞ C. B.
  İVEK 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2017, ss.1065
 18. Ortopedi ve Travmatolojide Kullanılan İlaç Yüklü Nanokompozitler
  Yanıkoğlu R., ÜSTÜNDAĞ C. B.
  İVEK 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2017, ss.998
 19. Larinks Kanseri Tedavisinde Enjeksiyon Laringoplasti Yöntemiyle Akıllı İlaç Sistemi Tasarımı
  Çiftçi F., ÜSTÜNDAĞ C. B.
  İVEK 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2017, ss.1047
 20. Targeted Drug Delivery Approaches with Virus-Like articles(VLPs) for Cancer Therapy
  Yapıcı E., Şereflioğlu Ş., ÜSTÜNDAĞ C. B.
  IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26 - 29 Nisan 2017
 21. Multi Functional Graphene Based Nano Drug System Design for Parkinson Disease
  Kocaoğlu M. E. , Bedir İ. G. , ÜSTÜNDAĞ C. B.
  IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26 - 29 Nisan 2017
 22. Carbon Based Nanomaterials for Drug Delivery Applications
  Söylemez C., Yeşil T. B. , Hacıoğlu A., ÜSTÜNDAĞ C. B.
  IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26 - 29 Nisan 2017
 23. 3D Printing for Tissue Engineering Applications
  Hacıoğlu A., YILMAZER H., ÜSTÜNDAĞ C. B.
  INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 3D PRINTING TECHNOLOGIES 3D-PTS2017, 3 - 04 Nisan 2017
 24. Graphene Oxide/Hydroxyapatite Nanocomposite Scaffolds for Tissue Engineering
  Özder M. N. , Çiftçi F., ÜSTÜNDAĞ C. B.
  V. NATIONAL NANOTECHNOLOGY CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 09 Mart 2017, ss.121-127
 25. VIRUS-LIKE NANOPARTICLES BASED CANCER THERAPY APPROACHES
  Şereflioğlu Ş., Yapıcı E., ÜSTÜNDAĞ C. B.
  V. NATIONAL NANOTECHNOLOGY CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 09 Mart 2017, ss.80-85
 26. CARBONACEOUS NANOMATERIALS FOR PHOTODYNAMIC THERAPY
  Gürbüz B., Başkapan B., Üstündağ C. B.
  V. NATIONAL NANOTECHNOLOGY CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 09 Mart 2017, ss.113
 27. Kulak Burun Boğaz Cerrahisinde Kullanılan Nanokompozit Biyomalzemeler
  Çiftçi F., Özder M. N. , Yanıkoğlu R., Cevizci R., ÜSTÜNDAĞ C. B.
  V. ULUSAL NANOTEKNOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 09 Mart 2017, ss.94-99
 28. THERANOSTIC NANOSYSTEMS FOR CANCER THERAPY
  ÜSTÜNDAĞ C. B. , Söylemez C.
  V. NATIONAL NANOTECHNOLOGY CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 09 Mart 2017, ss.128-133
 29. Omurilik Hasarlarının Tedavisinde KullanılabilecekNanokompozit Doku İskeleleri
  Başkapan B., Gürbüz B., Üstündağ C. B.
  V. ULUSAL NANOTEKNOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 09 Mart 2017, ss.100
 30. Ortopedi ve Travmatolojide Kullanılan Nanokompozit Biyomalzemeler
  Yanıkoğlu R., Çiftçi F., ÜSTÜNDAĞ C. B.
  V. ULUSAL NANOTEKNOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 09 Mart 2017, ss.106-112
 31. Posterior enstrümantasyon ile tedavi görmüş hastalardaki kırık pedikül vidaların analizi İmplant hatası ya da uygun olmayan yükleme koşulları
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Biyomekanik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 Ekim 2016, ss.39-399
 32. Suspension Stability of Graphene Oxide
  Gürbüz B., ÜSTÜNDAĞ C. B.
  12th International Nanoscience and Nanotechnology Conference, Kocaeli, Türkiye, 03 Haziran 2016
 33. Fabrication Of Graphene Oxide Based Scaffolds For Tissue Engineering
  Taşçı Z. N. , Başkapan B., ÜSTÜNDAĞ C. B.
  12th International Nanoscience and Nanotechnology Conference, 01 Haziran 2016
 34. Metallurgical Analysis of Broken Pedicle Screws
  Evren Y., Önen M. R. , ÜSTÜNDAĞ C. B. , Sait N.
  11th International Turkish Spine Congress, 29 Nisan - 03 Mayıs 2015
 35. KIRIK TORAKOLOMBER VİDALARIN METALÜRJİK ANALİZİ
  EVREN Y., MEHMET REŞİD Ö., ÜSTÜNDAĞ C. B. , SAİT N.
  Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongres, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015
 36. Hydrothermally Synthesized Ag Containing TiO2 Nanotubes and Their Coatings Onto 3-D Metallic Based Filters
  Zaman A. C. , Ustundag C. B. , Kaya F., KAYA C.
  NanoTR10, 01 Haziran 2014
 37. Fabrication of Porous Hydroxyapatite by Electrophoretic Deposition
  ÜSTÜNDAĞ C. B. , Zaman A. C. , Kaya F., Kaya C.
  International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM 2013), 01 Eylül 2013
 38. Hydrothermally Prepared Ceramic-Carbon Nanotube Nanocomposite Structure
  ÜSTÜNDAĞ C. B. , Zaman A. C. , Kaya F., Kaya C.
  10th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN13), 01 Temmuz 2013
 39. Processing and Properties of Nano Ag-Doped Alumina Nanocomposites Filters by Extrusion
  Zaman A. C. , Noberi C., ÜSTÜNDAĞ C. B. , Kaya F., Kaya C.
  NanoTR 2013, 01 Haziran 2013
 40. Disinfection By Products Removal by Nanoparticlees Sintered in Zeolite
  Ulucan K., NOBERİ C., COŞKUN T., ÜSTÜNDAĞ C. B. , DEBİK E., KAYA C.
  3 rd International Conference on Future Environmnet and Energy, 24 - 25 Şubat 2013
 41. The Effect of Process Conditions on The Structure and Properties of Multi Walled Carbon Nanotube /Alumina Ceramics Processed by Spark Plasma Sintering
  Ustundag C. B. , Kara F., Kaptan H., Kaya F., KAYA C.
  16. Uluslararası Metalürji ve Malzeme Konferansı, 01 Eylül 2012
 42. Gümüş Titanyum Dioksit (Ag-TiO2) Nano Kompozit Parçacıklarının Hidrotermal Yöntem ile Sentezi, Metalik Filtre Üzerine Kaplanması ve Antimikrobiyal Etkinliği
  Ustundag C. B. , Kaya F., KAYA C., Abamor E. S. , Bagırova M., Allahverdiyev A. M.
  II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi, 01 Eylül 2012
 43. Structure and Properties of Ag-Dopped TiO2 Nano Composite Particles by Hydrothermal Synthesis
  Zaman A. C. , Ustundag C. B. , Kaya F., KAYA C., Abamor E. Ş. , Bagırova M., Allahverdiyev A.
  16. Uluslararası Metalürji ve Malzeme Konferansı, 01 Eylül 2012
 44. Hidrotermal Sentez Yöntemi ile Fe2O3 Nanopartiküllerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Etkisi
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi, 01 Eylül 2012
 45. Characterization of Functional Coatings Obtained by Electrophoretic Deposition From Hydrothermally Synthesized Titanate Nanotubes on Conductive Flat Surfaces and Foams
  Ustundag C. B. , Kaya F., KAYA C.
  NanoTR8, 01 Haziran 2012
 46. Structure and Properties of Hydrothermally Synthesized Ag Dopped TiO2 Nano Composite Particles and Their Coatings onto 3-D Filters
  Zaman A. C. , Ustundag C. B. , Kaya F., KAYA C.
  NanoTR8, 01 Haziran 2012
 47. Structure and Properties of OH and COOH Functional Group Attached Single Wall Carbon Nanotube Reinforced Alumina Ceramics
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  Nanotr 7, 01 Temmuz 2011
 48. Ag-TiO2 Nano-Powders by Hydrothermal Synthesis and Their Antimicrobial Properties
  NOBERİ C., ZAMAN A. C. , ÜSTÜNDAĞ C. B. , KAYA F., KAYA C., ABAMOR E. Ş. , Allahverdiyev A., Bağırova M.
  Nano-TR 7, İSTANBUL, 27 Haziran - 01 Temmuz 2011
 49. Carbon Nanotube / Hydroxyapatite Bio-nanocomposite Structure by Hydrothermal Process
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  Nanotr 7, 01 Temmuz 2011
 50. Electrophoretic Deposition of Ag Doped Nano TiO2 Ceramic Powders on 3D 316L Metallic Filters
  ÜSTÜNDAĞ C. B. , Benli Y., Avcıata U.
  Materials and Manufacturing Technologies XIV, 01 Temmuz 2011
 51. Ag-TiO2 Nano-powders By Hydrothermal Synthesis and Their Antimicrobial Properties
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  Nanotr 7, 01 Temmuz 2011
 52. Carbon Nanotube Reinforced Alumina Ceramics by Means of Hydrothermal Synthesis and Spark Plasma Sintering
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  Ecers2011, 01 Haziran 2011
 53. Spark Plazma Sinterlemesi ile Elde Edilen Çeşitli Fonksiyonel Gruplar ile Dekore Edilmiş Tek Duvarlı Karbon Nanotüp (TDKNT) Takviyeli Alümina Ana Fazlı Seramik Kompozitler
  Ustundag C. B. , Kaya F., KAYA C.
  I. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi, 01 Haziran 2011
 54. Synthesis and characterisation of Ag-TiO2 nano-composite particles for antimicrobial applications
  NOBERİ C., ZAMAN A. C. , ÜSTÜNDAĞ C. B. , KAYA F., KAYA C., ABAMOR E. Ş. , Allahverdiyev A., Bağırova M.
  Euro Biomat 2011, Almanya, 13 - 14 Nisan 2011
 55. Synthesis and Characterisation of Ag-TiO2 Nano-Composite Particles for Antimicrobial Applications
  Zaman A., ÜSTÜNDAĞ C. B. , Kaya F., Abamor E., Bagırova M., Allahverdiyev A., Kaya C.
  BioMAT2011, 01 Nisan 2011
 56. Makroporoz Hidroksiapatit Seramik Tüplerin Elektrokinetik Biriktirme Yöntemi ile Şekillendirilmesi
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  15.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 01 Kasım 2010
 57. Carbonate Hydroxyapatite Prepared by Hydrothermal Treatment of Calcium Carbonate
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  15.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 01 Kasım 2010
 58. Synthesis of Designed Hydroxyapatite Particles using Hydrothermal Process
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  15.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 01 Kasım 2010
 59. Carbon Nanotube-Reinforced Hydroxyapatite Biocomposite Coatings by Hydrothermal Synthesis and Electrophoretic Deposition (EPD)
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  International Conference & Course on Orthopaedic Biomechanics, Clinical Applications & Surgery, 01 Haziran 2010
 60. Synthesis and Characterization of ZnO Nano Powde rs Used in Rubber Technology
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  NanoTR6, 01 Haziran 2010
 61. Production of Tubular Shape Macroporous Hydroxyapatite Ceramic Tubes Using Electrophoretic Deposition (EPD)
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  International Conference & Course on Orthopaedic Biomechanics, Clinical Applications & Surgery, 01 Haziran 2010
 62. Nano-Yapılı Ag ve TiO2 Esaslı Antimikrobiyal Tozların Sentezi ve Karakterizasyonu
  ÜSTÜNDAĞ C. B. , Kaya F., Allahverdiyev A., Abamor E., Bagirova M., Karakaya N.
  Üniversite-Sanayi İş Birliği Ulusal Kongresi, 01 Mayıs 2010
 63. Structural Investigation of Hydrothermally-Surface Functionalised Carbon Nanotube-Reinforced Hydroxyapatite Biocomposite Layers Formed by Electrophoretic Deposition (EPD)
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  I-SUP2010, 01 Nisan 2010
 64. Filtrasyon uygulamaları için karbon nanotüp içeren makroporoz alümina seramiklerin proses ve karakterizasyonu
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  İleri Teknolojiler Çalıştayı, 01 Nisan 2010
 65. , Investigation the effect of silver nanoparticules with Leishmania parasites in visible and UV light
  ALLAHVERDIYEV A. M. , BAGIROVA M., ABAMOR E. Ş. , ÇAKIR KOÇ R., Üstündağ C. B. , Kaya F., Kaya C.
  16. National Parasitology Congress, Adana, Türkiye, 01 Aralık 2008, ss.1
 66. GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİ İÇEREN KAPLAMALARIN GÖRÜNÜR VE UV IŞIK ALTINDA ANTİLEİSHMANİAL ETKİSİNİN İN VİTRO İNCELENMESİ
  ALLAHVERDIYEV A., BAĞIROVA M., ABAMOR E. Ş. , ÇAKIR KOÇ R., ÜSTÜNDAĞ C. B. , KAYA F., KAYA C.
  16. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 1 - 07 Kasım 2009
 67. Gümüş Nanopartiküllerini İçeren Kaplamaların Görünür ve UV Işık Altında Antileishmanial Etkisinin In Vitro İncelenmesi
  Bagirova M., Abamor E., Cakir R., ÜSTÜNDAĞ C. B. , Kaya F., Kaya C.
  16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 01 Kasım 2009
 68. THE EFFECT OF TITANIUM NANOPARTICLES ON HUMAN BREAST CANCER CELLS MCF 7 IN VITRO
  BAGIROVA M., ALLAHVERDİYEV A., ÇAKIR KOÇ R., ABAMOR E. Ş. , ÜSTÜNDAĞ C. B. , KAYA F., KAYA C.
  BİOMED 2009 15TH INTERNATIONAL BIOMEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM, 16 - 19 Ağustos 2009
 69. The Antiparasitic Anti Leishmanial Effect of Titanium Nanoparticles In Vitro
  ALLAHVERDİYEV A., BAGIROVA M., ABAMOR E. Ş. , ÇAKIR KOÇ R., ÜSTÜNDAĞ C. B. , KAYA F., KAYA C.
  BİOMED 2009 15TH INTERNATIONAL BIOMEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM, 16 - 19 Ağustos 2009
 70. The Anti-Parasitic (Anti-Leishmanial) Effect of Titanium Nanoparticles in vitro
  Bagirova M., Abamor E., Cakir R., ÜSTÜNDAĞ C. B. , Kaya F., Kaya C.
  15th International Biomedical Science and Technology Symposium, 01 Ağustos 2009
 71. The Effect of Titanium Nanoparticles on Human Breast Cancer Cells (MCF) in Vitro
  Bağırova M., Çakır-Koç R., Abamor E., ÜSTÜNDAĞ C. B. , Kaya F., Kaya C.
  15 th. International Biomedical Science and Technology. Symposium (BIOMED 2009), 01 Ağustos 2009
 72. Karbon nanotup iceren kolloidal karışımların ve kaplamaların TEM ve AFM teknikleriyle karakterizasyonu
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 01 Haziran 2009
 73. Structure and Properties of Carbon Nanotube-Reinforced Alumina Based Ceramics
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  NanoTR5, 01 Haziran 2009
 74. The Anti-Parasitic Effect of Titanium Nanoparticles in vitro
  ALLAHVERDİYEV A., BAĞIROVA M., ABAMOR E. Ş. , ÇAKIR KOÇ R., ÜSTÜNDAĞ C. B. , Kaya F., Kaya C.
  15TH INTERNATIONAL BIOMEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM, Ankara, Türkiye, 10 Mayıs 2009, ss.127
 75. Hydrothermally-Processed Carbon Nanotube-Reinforced Hydroxyapatite Coatings On Biomedical Implants Using Electrophoretic Deposition (EPD)
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  Ceramıcs, Cells And Tıssues 12th Annual Seminar & Meeting, 01 Mayıs 2009
 76. Multi-walled carbon nanotube-reinforced nano-structured bioactive ceramic coatings on metal-based implants using electrophoretic deposition (EPD)
  Kaya C., Kaya F., ÜSTÜNDAĞ C. B. , Singh I., Boccaccini A.
  2nd International Congress on Ceramics, ICC 2008, Verona, İtalya, 29 Haziran - 04 Temmuz 2008
 77. Karbon Nano-Tüplerle Takviyeli Biyoaktif Seramik Tabakaların Elektrokinetik Biriktirme Yöntemiyle Metalik Protezler Üzerine Kaplanması
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 01 Ekim 2008
 78. Synthesis of B4C from sugar based precursor
  Avcıata O., Üstündağ C. B.
  2nd International Congress on Ceramics, ICC 2008, Verona, İtalya, 29 Haziran - 04 Temmuz 2008, ss.1-5
 79. Multi-Walled Carbon Nanotube-Reinforced Nano-Structured Bioactive Ceramic Coatings On Metal-Based Implants Using Electrophoretic Deposition (EPD)
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  ICC 2, 01 Haziran 2008
 80. Aligned Multi-Walled Carbon Nanotube Reinforced Nano-Bio-Layers on Ti Alloys Using Electrophoretic Deposition (Epd) for Orthopaedic Applications
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  WACBE World congress on Bioengineering, 01 Haziran 2007
 81. Utilisation of Çan Thermal Power Plant s Fly Ashes in Ceramic Glazes
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  SERES 2005, 01 Ekim 2005
 82. Çan Termik Santrali Uçucu Küllerinin İncelenmesi ve Seramik Yapımında Kullanımı
  ÜSTÜNDAĞ C. B.
  XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 01 Haziran 2005

Akademik İdari Deneyim

2021 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Böl.
2017 - Devam Ediyor Erasmus Koordinatörü Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Böl.
2017 - Devam Ediyor Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Böl.
2013 - 2014 Yüksekokul Müdür Yardımcısı Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu
2012 - 2013 Bölüm Başkanı Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Teknik Programlar
2003 - 2005 Yüksekokul Müdür Yardımcısı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Myo

Verdiği Dersler

Karbon Nanomalzeler ve Biyomedikal Uygulamaları , Doktora, 2020 - 2021
Karbon Nanomalzeler ve Biyomedikal Uygulamaları , Doktora, 2017 - 2018
Biyomühendislikte Matematiksel Modelleme, Lisans, 2017 - 2018
Biyomedikal Malzemeler, Lisans, 2017 - 2018
Bioreactor Design, Lisans, 2016 - 2017
Biyomedikal Malzemelerin Üretimi, Lisans, 2017 - 2018

Yönetilen Tezler

Üstündağ C. B. , İnvaziv Meme Kanserinde Tüm Slayt Floresan in Situ Hibridizasyon (FISH) Görüntülerinde HER2 Gen Amplifikasyonun Otomatik Tespiti, Yüksek Lisans, Ç.YAZICI(Öğrenci), 2020
Üstündağ C. B. , Propolis Katkılı Sodyum Aljinat Doku İskelelerinin Üç Boyutlu Baskı Teknolojisi Kullanılarak Üretimi, Karakterizasyonu ve Antibakteriyel Aktivitesinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, K.ARANCI(Öğrenci), 2020
Üstündağ C. B. , Nöral Doku Mühendisliği İçin Doku İskelesi Tasarımı Ve Geliştirilmesi, Yüksek Lisans, T.BEDİR(Öğrenci), 2020
Üstündağ C. B. , Synthesis of graphene oxide based photocatalytic nanocomposite and investigation of its antibacterial activity, Yüksek Lisans, G.DEMİR(Öğrenci), 2019
Üstündağ C. B. , Hibrit Şekillendirme Tekniği ile Hidroksiapatit Biyoseramiklerin Tasarımı ve Geliştirilmesi, Yüksek Lisans, D.ÇELİK(Öğrenci), 2019
Üstündağ C. B. , Kanser tedavisi için ilaç yüklü nano hidroksiapatit ilaç taşıyıcı sisteminin üretilmesi, Yüksek Lisans, R.YANIKOĞLU(Öğrenci), 2018
Üstündağ C. B. , Graphene oxide/hydroxyapatite nanocomposite scaffolds for tissue engineering, Yüksek Lisans, M.NUR(Öğrenci), 2018
Üstündağ C. B. , Omurilik hasarlarının tedavisinde kullanılabilecek doku iskelelerinin geliştirilmesi, Yüksek Lisans, B.Başkapan(Öğrenci), 2017
Üstündağ C. B. , Photodynamic effect of functional graphenes, Yüksek Lisans, B.Gürbüz(Öğrenci), 2017
Üstündağ C. B. , Vokal kord paralizlerinde tiroplasti implantı'nin tasarımı ve geliştirilmesi, Yüksek Lisans, F.ÇİFTÇİ(Öğrenci), 2017

Patent

Üstündağ C. B. , BIOMIMETIC BIOMATERIAL AND PRODUCTION METHOD THEREOF, Patent, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları, Buluşun Tescil No: 30.01.2020 , İlk Tescil, 2020
Üstündağ C. B. , ELECTROHYDRODYNAMICALLY FORMED STRUCTURES OF CARBONACEOUS MATERIAL, Patent, BÖLÜM C Kimya; Metalürji, Buluşun Tescil No: WO/2017/165407 , Birden Fazla Ülkede Tescil, 2017
ÜSTÜNDAĞ C. B. , Filter bed material used in filtration mechanisms, is produced by sintering nanomaterial (hematite) in zeolite, Patent, BÖLÜM C Kimya; Metalürji, İlk Tescil, 2015
Debik E., Altuntaş K., Kaya C., Üstündağ C. B. , Noberi C., Nanoboyutta Hematit ile sinterlenmiş Zeolit Yatak Malzemesi, Patent, BÖLÜM C Kimya; Metalürji, Buluşun Tescil No: 2013/06737 , Birden Fazla Ülkede Tescil, 2016, 2015

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, Danışma Kurul Üyesi, 2017 - Devam Ediyor

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):319
h-indeksi (WOS):10

Araştırma Alanları

Biyomedikal Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Malzemeler, Biyomalzemeler, Malzeme Karakterizasyonu, Nanomalzemeler, Mühendislik ve Teknoloji