Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Şehrin Dili

Şehir ve Düşünce, no.14, pp.6-17, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Mesnevi ve Terbiye

Keşkül, no.33, pp.90-96, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkçe Ders Kitaplarında Dede Korkut Hikayeleri, Türk Destanları, Orhun Abideleri

VII. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 23 - 24 September 2020

ORHUN KİTABELERİNİN ÖNEMİ VE ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KÖK DEĞER OLARAK VATANSEVERLİK

VII. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 23 - 24 September 2020

Mesnevi ve Fabl: Türkçe Öğretiminde “Düşünülmüş Dünyalar”la Şekillenen Değerler

International Congress on Afro-Eurasian Research IV, Budapest, Hungary, 27 - 29 April 2018, pp.668-678

Yabancı Dil Türkçe Ders Kitaplarının Dil Bilgisel Açıdan Değerlendirilmesi

International symposium on textbooksDers Kitapları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.221-235

Tür Odaklı Edebiyat Eğitimi İçeren Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi

Ders Kitaplari Uluslararasi Sempozyumu (Dekus 2018), İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.28

Toplumsal Normların Yerleşmesinde ve Kültür Aktarımında Türk Masallarının Önemi

II. Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi, Gaziantep, Turkey, 6 - 07 January 2018

Kimlik oluşumunda millî ve manevi motiflerin kullanılması: Altın Işık örneği

IV. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2017, pp.513-519

Türkçe Öğretmenliği Bölümü Aday Öğretmenlerinin Örgütsel Öğrenme Farkındalığının Geliştirilmesi

3rd International Symposium onLanguage Education and Teaching, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.33-34

Cef-estim kılavuzuna göre Hitit, İstanbul ve Yedi İklim setlerindeki a2 okuma metinlerinin değerlendirilmesi

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.30

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğrenimi B1 Seviyesi İçin Konuşma Becerisi Programı Önerisi

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2017

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Yetiştirmede Bilişsel ve Duyuşsal Becerilerin Geliştirilmesi

1.Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2017

ÜSLÛPBİLİM AÇISINDAN 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve BilimTarihi sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017

Göçmen Çocukların Türkçe İletişim Becerilerinin Gelişiminde Çizgi Filmler

IlI. ULUSLARARASIÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATISEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 21 - 22 October 2016 Sustainable Development

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimindeki Kip ve Zaman Anlayışı Değerlendirmeleri ve Önerileri

Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kongresi, Munich, Germany, 20 - 21 May 2016, pp.161-169

Developing Productive Skills with the Motivation of Intercultural Competence

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Frankfurt, Germany, 24 - 26 April 2015, pp.145-152

Building Teacher Identity And Enhancing Multi Cultural Interaction Through Peer Helping In Turkish As a Foreign Language Classrooms

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Frankfurt, Germany, 24 - 26 April 2015, pp.69-79

Preparing a Translation Corpus For Raising Awareness On Overgeneralization Errors

16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, Wiesbaden, Germany, 18 - 21 September 2012, vol.103, pp.402-411

IMPROVING WRITING SKILLS WITH GENRE BASED INSTRUCTION FOR TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNERS

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Mannheim, Germany, 28 - 30 May 2015, vol.3, pp.307-316

A Mobile Educational Application for Children With Autism Spectrum Disorder

International Congress on Education For The Future: Issues and Challenges, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.564-566

Yabancı dilde Öğrence Liderliğinde Ana Dilin Rolü

VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 June 2014

Teaching Turkish From Multicultural Perspectives

2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, SARAYOVA, Bosnia And Herzegovina, 4 - 06 May 2012

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Derin Yaklaşım İçin Öğretimsel Düzenleyiciler

9th International Turkish Instruction in the World Conference, Bishkek, Kyrgyzstan, 12 - 14 May 2011

A Case Study At Ismek Making Negotiation With Adult Learners On Learning Process

III. International Congress of Educational Research, GAZİ MAGOSA, Cyprus (Kktc), 4 - 07 May 2011

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Kitaplarda Sözcük Seçimi

24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Turkey, 17 - 18 May 2010, pp.179-186

24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Eğitim Fakültesi, ODTÜ

24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, ODTÜ, 01 October 2010

Konu Odaklı Ünitelerle ileri Düzey Türkçe Öğretimi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Çalışmalar 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Uluslar arası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 07 March 2009, pp.321-327

Curriculum Mapping From Meta semiosis to Trans semiosis

American Educational Research Association AERA, San Diego CA, United States Of America, 10 - 18 April 2009

Selanik Vilayeti Birinci Muallimler Kongresinde 1328 1912 Ele Alınan Türkçe Kıraat Okuma Dersinin Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2005, pp.357-364

Orta Öğretim Tarihimizde Okuma Kitapları

Milli Eğitim Bakanlığı Okuma Kültürü ve Okullarda Uygulama Sorunları Toplantısı, Ankara, Turkey, 06 December 2004, pp.159-167

Okuma kültürü ve Okullarda Uygulama Sorunları Toplantısı

Milli Eğitim Bakanlığı, 01 December 2006, pp.159-165

WCCES 14th World Congress

The role of mother tongue in intercultural identity construction of European-Turkish citizenship, 2010

Evolution de l’enseignement de la langue turque et catégories grammaticales

Toward a transnational history of Turkish studies (Istanbul, 18-19 February 2016)

İstanbul ve Ben

II.Uluslararası Çocukların Şehri Kongres

A Study Of Cultural Content In Selected Turkish As A Foreign Language Textbooks

International conference on New Trends in Education and Their Implications,

9th International Turkish Instruction in the World Conference, May 12-14, 2011

The Development of Intermediate and Advanced Level Turkish as a Foreign Language Learning Modules in the United States Based on the Deep Approach

Turkish Grammar Books of the Ottoman Rum Instructors in the Orthodox Patriarchate Library

International conference 2006: Greeks of Anatolia and Istanbul from 1821 to 1964, Centre d’Etudes d’Asie Mineure et Ecole Française d’Athenes

Books & Book Chapters

İkinci Dil Türkçe Öğretiminde Edim Bilimsel Yetkinliğin Geliştirilmesine Yönelik Yazma Etkinlikleri

in: Dil Kullanıcısı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Akay Ahmed, Asuman Fişekçioğlu, Aslı, Editor, Nobel, Ankara, pp.261-306, 2019

Türk Ailesinde İdeal İnsan: Gelenekten Aileye Aileden Geleneğe

in: İdeal Türk Eğitimde İdeal İnsan ve Millilik Arayışları, Arıcı, Ali Fuat Başaran, Mustafa, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.549-563, 2019

Tür Odaklı Edebiyat Eğitimi

in: Kazım Yetiş Armağanı, Taştan, Zeki Çoruk, Ali Şükrü, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.167-190, 2019

İkinci Dil Öğretiminde Aracılık Becerilerinin Geliştirilmesi

in: Dil Kullanıcısı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Akay Ahmed, Asuman Fişekçioğlu, Aslı, Editor, Nobel, Ankara, pp.131-181, 2019

İstanbul ve Ben

in: Göçmen Çocuk İçin Bir Şehir, Ezgi Küçük, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.201-215, 2017 Sustainable Development

Ermeni Hocaların Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimine Katkıları

in: Çeşitli Yönlerden Türk Ermeni İlişkileri, Şafak Ural, Kazım Yetiş, Feridun Emecen, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4639, İstanbul, pp.423-433, 2006