Ögrenim Bilgisi


Doktora
1998 - 2005
Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine, Türkiye

Yüksek Lisans
1995 - 1997
Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği, Türkiye

Lisans
1990 - 1994
Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine, Türkiye

Yaptığı Tezler

Doktora, ÇOK AMAÇLI ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU , Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Yüksek Lisans, KÖMÜRLERİN ÇEVREYE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ VE ENERJİ EKONOMİSİ YÖNÜNDEN İYİLEŞTİRMESİNİN ARAŞTIRILMASI, Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine, 1997

Akademik Unvanlar / Görevler


Prof. Dr.
2021 - Devam Ediyor
Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine

Desteklenen Projeler

 1. Yumurtacı Z., Çetin B., Akkaya A. V., Pusat Ş., Javanı N., Teknopark, DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİSİ ATIĞI CÜRUFUN ISIL GERİ KAZANIM POTANSİYELİNİN BELİRLENEREK ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILMASININ ANALİZİ, 2019 - 2019
 2. Erdem H. H., Çetin B., Akkaya A. V., Şahin B., Teke İ., Sevilgen S. H., Dağdaş A., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, EÜAŞ Termik Santralleri için Teknik Konularda Danışmanlık, 2011 - 2015
 3. Erdem H. H., Çetin B., Akkaya A. V., Üst Y., Şahin B., Teke İ., TÜBİTAK Projesi, Termik santral performans izleme ve değerlendirme sistem tasarımı ve uygulaması (PERİDSİS), 2011 - 2013
 4. Erdem H. H., Sevilgen S. H., Dağdaş A., Çetin B., Akkaya A. V., Şahin B., Teke İ., TÜBİTAK Projesi, Enerji Verimliliğini Artırmak Üzere Termik Santral Atık Isılarını Faydaya Dönüştürme Yöntemlerinin Araştırılması, Geliştirilmesi ve Binalarda Isıtma Uygulaması, 2006 - 2010
 5. Bekdemir Ş., Gökçek M., Erdem H. H., Çetin B., Akkaya A. V., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Bir Gaz Türbininde Farklı Yakıtlar Kullanarak Yanma İşleminin Teorik ve Deneysel İncelenmesi, 2006 - 2007

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Thermodynamic and mathematical analysis of geothermal power plants operating in different climatic conditions
  Başaran T., ÇETİN B., ÖZDEMİR M. R.
  Case Studies in Thermal Engineering, cilt.30, 2022 (SCI-Expanded)
 2. Thermodynamic analysis of the coal-fired power plants under various load conditions
  ÇETİN B., Ozen E.
  JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.36, sa.1, ss.1-12, 2021 (SCI-Expanded)
 3. Technical and economic analysis of the conversion on an existing coal-fired thermal power plant to solar-aided hybrid power plant
  Çetin B., Avcı H.
  JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.35, sa.2, ss.1027-1045, 2020 (SCI-Expanded)
 4. Formulating a novel combined equation for coal calorific value estimation by group method data handling type neural network
  AKKAYA A. V., ÇETİN B.
  Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 2020 (SCI-Expanded)
 5. Renovating thermal power plant to trigeneration system for district heating/cooling: Evaluation of performance variation
  Erdem H. H., Akkaya A. V., Dagdas A., Sevilgen S. H., Çetin B., Şahin B., Teke I., Gungor C., Atas S., Basak M. Z.
  APPLIED THERMAL ENGINEERING, cilt.86, ss.35-42, 2015 (SCI-Expanded)
 6. An Economic Model for the Revamping of a Pulverized Coal-fired Boiler
  Cetin B.
  ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.9, sa.3, ss.307-313, 2014 (SCI-Expanded)
 7. Energy Based Thermoeconomic Analysis of a Combined Cycle System with Steam Extraction (Cogeneration System)
  ÇETİN B., ERDEM H. H., SEVILGEN S. H.
  ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, 2014 (SCI-Expanded)
 8. Economic Analysis for Rebuilding of an Aged Pulverized Coal-Fired Boiler with a New Boiler in an Aged Thermal Power Plant
  Çetin B., Abacıoğlu M.
  ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, 2013 (SCI-Expanded)
 9. Thermodynamic analysis of an existing coal-fired power plant for district heating/cooling application
  Erdem H. H., Dagdas A., Sevilgen S. H., Çetin B., Akkaya A. V., Şahin B., Teke I., Gungor C., Atas S.
  APPLIED THERMAL ENGINEERING, cilt.30, ss.181-187, 2010 (SCI-Expanded)
 10. Comparative energetic and exergetic performance analyses for coal-fired thermal power plants in Turkey
  Erdem H. H., Akkaya A. V., Çetin B., Dagdas A., Sevilgen S. H., Şahin B., Teke I., Gungor C., Atas S.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES, cilt.48, ss.2179-2186, 2009 (SCI-Expanded)
 11. Electricity production cost analysis of a combined cycle power plant
  Çetin B., Erdem H. H., Sevılgen S. H., Akkaya A. V.
  ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.3, ss.224-232, 2008 (SCI-Expanded)
 12. Emission assessment for cogeneration systems
  Erdem H. H., Sevilgen S. H., Akkaya A. V., Cetin B.
  ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.2, sa.3, ss.267-275, 2007 (SCI-Expanded)
 13. Effect of economic parameters on power generation expansion planning
  Sevilgen S., Erdem H. H., Cetin B., Akkaya A. V., Dagdas A.
  ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.46, ss.1780-1789, 2005 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. PARAMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICAL ENERGY PRODUCTION BY WIND ENERGY FOR BOZCAADA
  Çetin B., Alpkaya M. D.
  JOURNAL OF THERMAL ENGINEERING, cilt.5, ss.271-276, 2019 (ESCI)
 2. COMPARATIVE ENERGY AND EXERGY ANALYSIS OF A POWER PLANT WITH SUPER-CRITICAL AND SUB-CRITICAL
  Çetin B., Özen E.
  JOURNAL OF THERMAL ENGINEERING, cilt.4, ss.2423-2431, 2018 (ESCI)
 3. Basit Brayton Çevrimi İçin Elektrik Üretim Maliyetinin Parametrik Analizi
  Çetin B.
  Firat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.29, sa.2, ss.1-6, 2017 (Hakemli Dergi)
 4. Gaz türbinli kombine çevrim sisteminin termodinamik optimizasyonu
  Çetin B., Erdem H. H., Sevilgen S. H., Gökçek M., Akkaya A. V.
  Sigma-Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, sa.2, ss.50-62, 2006 (Hakemli Dergi)
 5. Gaz türbinlerinin optimum performans analizi
  Çetin B.
  Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.7, ss.59-71, 2006 (Hakemli Dergi)
 6. Simulink kullanarak bir pnömatik sistemin simülasyonu
  Akkaya A. V., Sevilgen S., Erdem H., Çetin B.
  Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.6, ss.155-162, 2005 (Hakemli Dergi)
 7. Kombine çevrim sistemleri için gaz türbin dizayn parametrelerinin birim elektrik enerjisi üretim maliyetine etkisi
  Çetin B.
  Sigma-Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, sa.3, ss.34-46, 2005 (Hakemli Dergi)
 8. Gaz türbinlerinin kısmi yüklerdeki birim elektrik üretim maliyetinin analizi
  Erdem H. H., Sevilgen S. H., Akkaya A. V., Çetin B.
  Sigma- Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, sa.1, ss.123-132, 2005 (Hakemli Dergi)
 9. Kojenerasyon sistemlerindeki yakıt fiyatlarının ve birim yakıt maliyetlerinin analizi
  Erdem H. H., Sevilgen S., Çetin B., Akkaya A.
  Sigma-Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, sa.1, ss.128-138, 2004 (ESCI)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Çan Termik Santrali Eksergoekonomik Analiz
  Karataş F., Çetin B.
  Uluslararası Mühendislik Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongres, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Şubat 2021, ss.242-247
 2. THERMO-ECONOMIC ANALYSIS OF AN SIMPLE BRAYTON CYCLE FOR DIFFERENT GAS TURBNE INLET TEMPERATURE
  Çetin B.
  5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING ISTANBUL 2019, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2019, ss.1-5
 3. ENERGY PERFORMANCE CONTRIBUTION OF THE APPLICATION OF PHASE CHANGE MATERIALS TO BUILDING WALLS
  Özdemir H., Çetin B.
  5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING ISTANBUL 2019 , İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2019, ss.1-7
 4. P2 Hibrit Elektrikli Bir Aracın Yakıt Tüketiminin Çeşitli Parametrelere Duyarlılığının Analizi
  Şimşekli E., Çetin B.
  2nd International Conference on Energy Research, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2019, ss.66-74
 5. Improving performance of a geothermal power plant by evaporative air cooling
  Başaran T., Çetin B.
  International Conference on Multidisciplinary Science (ICOMUS), Antalya, Türkiye, 19 Ekim 2018, ss.1-5
 6. Güneş destekli hibrit bir güç santralinin termodinamik analizi
  Çetin B., Avcı H.
  3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB-3), Gaziantep, Türkiye, 21 Haziran 2018, ss.225-240
 7. Electrical energy production by using wind energy
  Çetin B., Alpkaya M. D.
  International Conference on Advances in Science (ICAS 2017), İstanbul, Türkiye, 13 Eylül 2017, ss.325-330
 8. Economıc analysis electrical energy production by using wind energy
  Çetin B., Alpkaya M. D.
  International Conference on Advances in Science (ICAS 2017), İstanbul, Türkiye, 13 Eylül 2017, ss.316-324
 9. Comparative energy and exergy analysis of power plant with sub-critic and ultra super-critic
  Çetin B., Özen E.
  Internaiıonal Conference on Energy and Thermal Engineering (ICTE 2017), İstanbul, Türkiye, 25 Nisan 2017, ss.146-151
 10. Improvements of power generation effıciency at an ultra super-critical power plant: Part I
  Çetin B., Özen E.
  International Conference on Advances in Science and Arts (ICASA 2017), İstanbul, Türkiye, 29 Mart 2017, ss.62-67
 11. The effect of ambient temperature on unit electricity generation cost for simple gas turbine cycle
  Çetin B.
  International Conference on Advances in Science and Arts (ICASA 2017), İstanbul, Türkiye, 29 Mart 2017, ss.79-83
 12. IMPROVEMENTS OF POWER GENERATION EFFICIENCY AT AN ULTRA SUPER-CRITICAL POWER PLANT: PART II
  Çetin B., Ozen E.
  INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND ARTS ISTANBUL 2017 – ICASA 2017, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mart 2017
 13. Performance analysis of combined power plant under different ambient temperature
  Çetin B.
  International Conference On Advances In Science Istanbul 2016 – ICAS 2016, İstanbul, Türkiye, 31 Ağustos - 02 Eylül 2016
 14. The effect of ambitient temperature on performance of simple Brayton cycle
  Çetin B.
  Conference on Advances in Mechanical Engineering Istanbul 2016 – Icame2016, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016
 15. Kızgın Buhar Basıncı ve Sıcaklığının Kombine Çevrim Performansına Etkisi
  Çetin B., Erdem H. H., Sevilgen S. H., Akkaya A. V., Gökçek M.
  12. Uluslararası Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansı ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2006, ss.141
 16. Effects of bulk modulus on simulation of a hydrostatic transmission system
  AKKAYA A. V., ERDEM H. H., SEVİLGEN S. H., ÇETİN B.
  9th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology (TMT 2005), Antalya, Türkiye, 26 Eylül 2005, ss.1-4
 17. Electricity production cost analysis for combined cycle power plant
  Çetin B.
  1 st International Symposium and Exhibition on Environment-Friendly Energy Sources and Technologies (ISET2005), İzmir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, ss.28-32
 18. A parametric study for analysis of combined cycle system performance
  Çetin B., Erdem H., Sevilgen S., Akkaya A. V.
  1st International Symposium and Exhibition on Environment-Friendly Energy Sources and Technologies, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, ss.33-37
 19. Determining operating conditions of integrated gas turbine-geothermal power plant with exergy analysis
  Erdem H. H., Akkaya A. V., Dağdaş A., Sevilgen S., Çetin B.
  The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, Athens, Yunanistan, 03 Temmuz 2005 - 07 Temmuz 2019, ss.1-6
 20. Gaz Türbinlerinde Evaporatif Soğutmanın Ekonomik Analizi
  Erdem H. H., Sevilgen S. H., Çetin B., Akkaya A. V.
  11. Uluslararası Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansı ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2005, ss.158
 21. Comparative economic analysis between fuel cell and conventional power plants
  Akkaya A. V., Sevilgen S., Erdem H. H., Çetin B., Dağdaş A.
  Second International Conference on Applied Thermodynamics, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2005, ss.559-565
 22. The performance analysis of integrated gas turbine-geothermal power plant with respect to ambient temperature
  Erdem H. H., Çetin B., Dağdaş A., Akkaya A. V., Sevilgen S.
  Second International Conference on Applied Thermodynamics, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2005, ss.493-500
 23. Comparison cogeneration system with conventional power plants and evaluation of their environmental impacts
  Sevilgen S. H., Erdem H. H., Akkaya A. V., Çetin B.
  the First International Exergy, Energy and Environment Symposium, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Temmuz 2003, ss.1047-1051
 24. The analysis of product costs of cogeneration system
  Erdem H. H., Sevilgen S., Çetin B., Akkaya A. V.
  The First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium, Nevşehir, Türkiye, 14 - 16 Temmuz 2004, ss.121-127
 25. Kojenerasyon ile Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Yeni Bir Yaklaşimla Çevresel Açıdan Karşılaştırılması
  Erdem H. H., Akkaya A. V., Sevilgen S. H., Çetin B., Dağdaş A.
  14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003, ss.129-133
 26. Gaz Türbinli Sistemlerde Giriş Şartlarının Performansa Etkisi
  Erdem H. H., Sevilgen S. H., Akkaya A. V., Çetin B., Dağdaş A.
  14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003, ss.116-122
 27. Basit Brayton Çevriminin Ekserji Kayıp Oranına Göre Analizi
  Sevilgen S. H., Erdem H. H., Akkaya A. V., Çetin B., Dağdaş A.
  14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003, ss.139-142
 28. Kojenerasyon Sistemlerinin Yakıt Fiyatlarina Duyarlılığının Analizi
  Erdem H. H., Sevilgen S. H., Çetin B., Akkaya A. V., Dağdaş A.
  14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003, ss.123-128
 29. İzmir-Seferihisar Jeotermal Sahasının Binary Teknolojiyle Elektrik Üretim Potansiyeli
  Dağdaş A., Erdem H. H., Sevilgen S. H., Çetin B., Akkaya A. V.
  14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003, ss.134-138

Yönetilen Tezler

Çetin B., KÖMÜRLE ÇALIŞAN BİR TERMİK SANTRALİN EKSERGOEKONOMİK ANALİZİ VE UYGULAMASI, Yüksek Lisans, F.Karataş(Öğrenci), 2021
Çetin B., Farklı İklim Şartlarındaki Jeotermal Santrallerin Soğutma Sisteminin Optimizasyonu, Doktora, T.BAŞARAN(Öğrenci), 2019
Çetin B., P2 ELEKTRİK-HİBRİT BİR KAMYONUN YAKIT TÜKETİMİNİN ÇEŞİTLİ PARAMETRELERE DUYARLILIĞININ ANALİZİ, Yüksek Lisans, E.ŞİMŞEKLİ(Öğrenci), 2019
Çetin B., Termik santralin güneş destekli bir hibrit santrale dönüşümünün teknik analizi, Yüksek Lisans, H.AVCI(Öğrenci), 2018
Çetin B., Ultra Süper Kritik Termik Santrallerin Termodinamik ve Ekonomik Analizi, Yüksek Lisans, E.Özen(Öğrenci), 2017
Çetin B., Mevcut bir termik santralde pülverize kazanın akışkan yataklı kazana dönüşümünün incelenmesi, Yüksek Lisans, M.Abacıoğlu(Öğrenci), 2016

Metrikler

Araştırma Alanları

Makina Mühendisliği, Enerji, Konvansiyonel Enerji Sistemleri ve Teknolojileri , Mühendislik ve Teknoloji