Learning Knowledge


Doctorate
2012 - 2017
Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Kimya Mühendisliği, Turkey

Doctorate
2013 - 2014
Universiteit van Amsterdam, Van't Hoff Institute For Molecular Science, Heterogeneous Catalysis And Sustainable Chemistry, Netherlands

Postgraduate
2010 - 2012
Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Kimya Mühendisliği, Turkey

Undergraduate Double Major
2008 - 2012
Yildiz Technical University, Faculty Of Mechanical Engineering, Makine Mühendisliği, Turkey

Undergraduate
2007 - 2012
Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, İşletme, Turkey

Undergraduate
2007 - 2010
Yildiz Technical University, Faculty Of Chemıcal And Metallurgıcal Engıneerıng, Kimya Mühendisliği, Turkey

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Certificates, Courses and Trainings

Education Management and Planning, Yüksek Çözünürlüklü Yüzey Alanı ve Mikro Gözenek Boyutu Analiz Cihazı, BET, Micrometrics ASAP 2020, Tetra Technology Systems, 2012
Education Management and Planning, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi, HPLC, PERKIN ELMER Series 200 HPLC, Tetra Technology Systems, 2011
Education Management and Planning, Gaz Kromotografisi/Kütle Spektroskopisi, GC/MS, PERKIN ELMER Clarus 500 GC, Tetra Technology Systems, 2011
Education Management and Planning, Taramalı Elektron Mikroskobu/Enerji Dağılımı Spektrometersi, SEM/EDS, CAMSCAN Apollo 300 SEM, Tetra Technology Systems, 2009
Education Management and Planning, Diferansiyel Taramalı Kalorimetre, DSC, PERKIN ELMER Pyris Diamond DSC, Tetra Technology Systems, 2009
Education Management and Planning, Diferansiyel Termal Analiz/Termogravimetrisi, DTA/TG, PERKIN ELMER Pyris Diamond TG/DTA, Tetra Technology Systems, 2009
Education Management and Planning, X-ışını Refraktometresi, XRF, PANALYTICAL Minipal 4, Tetra Technology Systems, 2008
Education Management and Planning, İndüktif Eşleşmeli Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi, ICP-OES, PERKIN ELMER Optima 2100 DV, Tetra Technology Systems, 2008
Education Management and Planning, Fourier Dönüşüm Kızılötesi Spektroskopisi, FT-IR, PERKIN ELMER FTIR Spectrum One, Tetra Technology Systems, 2008
Education Management and Planning, Görünür Bölge Spektroskopisi, UV-vis, PERKIN ELMER Lambda 25, Tetra Technology Systems, 2008

Dissertations

Doctorate, Hidrojen Depolama Ortamı Olarak B-N Bileşiklerinin Sentezlenmesi ve Hidrojen Üretim Özelliklerinin İncelenmesi, Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Kimya Mühendisliği, 2017
Postgraduate, Düşük Ağırlıklı Kompleks Hidrürlerin Hidrolizi için Co-B Temelli Katalizörlerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu, Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, 2012

Academic Titles / Tasks


Associate Professor
2022 - Continues
Yildiz Technical University, Faculty Of Chemıcal And Metallurgıcal Engıneerıng, Department Of Metallurgical And Materials Engineering

Assistant Professor
2021 - Continues
Yildiz Technical University, Faculty Of Chemıcal And Metallurgıcal Engıneerıng, Department Of Metallurgical And Materials Engineering

Lecturer PhD
2019 - 2021
Yildiz Technical University, Rectorate, -

Researcher
2013 - 2014
Universiteit van Amsterdam, Van't Hoff Institute For Molecular Science , Heterogeneous Catalysis And Sustainable Chemistry

Supported Projects

 1. COŞKUNER FİLİZ B., ALTIKATOĞLU YAPAÖZ M., ELALMIŞ Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Su Bazlı Duvar Boyaları için Antimikrobiyal Özellikli Bor-Krom Katkı Maddelerinin Sol-Gel/Nitrat Yakma Yöntemiyle Geliştirilmesi, 2022 - Continues
 2. KANTÜRK FİGEN A., GÜNEŞ S., YARGI Ö., COŞKUNER FİLİZ B., Bostancı E., DEMİRCİ Ü. B., Kutluer D., Aydın D. S., Project Supported by Higher Education Institutions, Borlu Enerjitik Malzemelerin Hidrojen Elektrik ve Güneş Enerji Depolama Sistemlerinde Yeni Nesil Uygulamaları, 2022 - Continues
 3. ELALMIŞ Y., Demir H., COŞKUNER FİLİZ B., KAHRAMAN E., Project Supported by Higher Education Institutions, Bromelain İçeren Dekstran Esaslı Nanofiber Malzemelerin Geliştirilmesi Karakterizasyonu ve Yara Örtü Malzemesi Potansiyellerinin Değerlendirilmesi, 2022 - Continues
 4. TÜRKOĞLU N., BOZKURT H. S., AKKAYA E., BOZKURT K., KANTÜRK FİGEN A., COŞKUNER FİLİZ B., VARLI H. S., SEL S., Project Supported by Higher Education Institutions, PROBİYOTİK İÇEREN NANOYAPILARIN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI, 2021 - Continues
 5. Coşkuner Filiz B., Terzi E., TUBITAK Project, Ahşap Eserlerin ve Yapı Elemanlarının Restorasyon Uygulamaları için Hibrit Metal-Bor Nanoparçacıklarla Katkılandırılmış Çok Fonksiyonlu Konsolidantların ve Ultra-Ses Temelli Bir Konsolidasyon Yönteminin Geliştirilmesi, 2022 - 2025
 6. Kantürk Figen A., Demirci Ü. B., Figen H. E., Açıkalın K., Coşkuner Filiz B., Civelek Yörüklü H., TUBITAK Project, 'Endüstriyel Baca Gazı Uyarlamalı Gaz Karışımlarının Hidrojenasyon İle Değerli Kimyasallara Dönüştürülmesinde Bor-Hidrojen Bileşiklerinin Kullanımlarının İncelenmesi, 2022 - 2024
 7. KANTÜRK FİGEN A., Sancı S., COŞKUNER FİLİZ B., Project Supported by Higher Education Institutions, Formik Asitten Katalitik Hidrojen Üretiminin Kinetik Olarak İncelenmesi, 2021 - 2022
 8. KILIÇ DEPREN S., KİNSİZ B. N., KANTÜRK FİGEN A., COŞKUNER FİLİZ B., Project Supported by Higher Education Institutions, Merkezi Kompozit Tasarımı ile Heterojen Katalizörlerin Rejenerasyon Prosesinin Optimizasyonu, 2020 - 2022
 9. COŞKUNER FİLİZ B., KANTÜRK FİGEN A., ELALMIŞ Y., BEKTAŞ İ. S., Project Supported by Higher Education Institutions, Enzim immobilizasyonu amacıyla çapraz bağlanmış KitosanPVA nanofiberlerin hazırlanması ve taşınabilir test amaçlı uygulamalarındaki kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi, 2020 - 2022
 10. Kantürk Figen A., Coşkuner Filiz B., Demirci Ü. B., TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, Boranların Karbon Dioksitin (CO2) Değerli Hammaddelere (B-CO2) Dönüşümü için Kullanımı, 2019 - 2021
 11. KILIÇ DEPREN S., COŞKUNER FİLİZ B., KANTÜRK FİGEN A., COŞKUNER FİLİZ B., KULAKLI B. N., Project Supported by Higher Education Institutions, Katalitik Faktörlerin Boyar Madde Giderimi Üzerine Etkisinin Deneysel Tasarımda İstatistiksel Yöntemler ile İncelenmesi, 2018 - 2020
 12. KANTÜRK FİGEN A., KILIÇ DEPREN S., COŞKUNER FİLİZ B., KESKİN E., COŞKUNER FİLİZ B., Project Supported by Higher Education Institutions, Amonyum Boran Kompozit Pelletlerin Hazırlanması ve Hidrojen Enerji Sisteminde Kullanımı, 2017 - 2018
 13. PİŞKİN S., COŞKUNER FİLİZ B., Project Supported by Higher Education Institutions, HİDROJEN DEPOLAMA ORTAMI OLARAK B-N BİLEŞİKLERİNİN SENTEZLENMESİ VE HİDROJEN ÜRETİM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, 2015 - 2017
 14. KANTÜRK FİGEN A., COŞKUNER FİLİZ B., Project Supported by Higher Education Institutions, Magnezyum Atıklarından Hidrojen Üretimi İçin Farklı Metal Tuzlarının Etkisinin İncelenmesi ve Hidroliz Reaksiyon Parametrelerinin Belirlenmesi, 2014 - 2016
 15. KANTÜRK FİGEN A., COŞKUNER FİLİZ B., Project Supported by Higher Education Institutions, Electrospinning yöntemiyle Co, Cu ve Ni içerikli nano katalizörlerin sentezi ve hidrojen üretiminde katalitik aktivitelerin incelenmesi, 2013 - 2016
 16. KANTÜRK FİGEN A., COŞKUNER FİLİZ B., Project Supported by Higher Education Institutions, Bor içerikli katalizörlerin sol-jel tekniğiyle sentezi ve amonyum boran (NH3BH3) hidrolizi için kullanımının incelenmesi, 2012 - 2013
 17. PİŞKİN S., COŞKUNER FİLİZ B., Project Supported by Higher Education Institutions, Düşük Ağırlıklı Kompleks Hidrürlerin Hidrolizi İçin Çeşitli Co-B Temelli Katalizörlerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu, 2012 - 2012

Awards

 1. Coşkuner Filiz B., Genç Araştırmacı Ödülü, Hidrojen Teknolojileri Derneği, June 2021

Scholarships

2210-Yurtiçi Doktora Bursu, Başarı Bursu, TUBITAK, 2012 - 2017
Yaşam Boyu Eğitim, Hollanda, European Commission, 2013 - 2014
2210-Yurtiçi Yüksek Lisans, Başarı Bursu, TUBITAK, 2010 - 2012

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Ammonia borane-based reactive mixture for trapping and converting carbon dioxide
  Castilla-Martinez C. A., Coşkuner Filiz B., Petit E., Kantürk Figen A., Demirci U. B.
  FRONTIERS OF MATERIALS SCIENCE, vol.16, no.2, pp.1-6, 2022 (SCI-Expanded)
 2. Screening of biohydrogen production based on dark fermentation in the presence of nano-sized Fe2O3 doped metal oxide additives
  Yoruklu H., Filiz B., Figen A. K., Ozkaya B.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.47, no.34, pp.15383-15396, 2022 (SCI-Expanded)
 3. Boron-doped Cobalt nanoparticles anchored to different activated carbon supports as recyclable catalysts for enhanced alkyl-substituted amine boranes dehydrogenation
  Coşkuner Filiz B., Kantürk Figen A.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.95, no.47, pp.40286-40303, 2022 (SCI-Expanded)
 4. A multi-criteria decision making analysis for feasibility of nanoparticle addition in biohydrogen production enhancement for scaling-up studies
  CİVELEK YÖRÜKLÜ H., COŞKUNER FİLİZ B., KANTÜRK FİGEN A., ÖZKAYA B.
  International Journal of Hydrogen Energy, 2022 (SCI-Expanded)
 5. Fabrication of stable electrospun blended chitosan-poly(vinyl alcohol) nanofibers for designing naked-eye colorimetric glucose biosensor based on GOx/HRP
  Filiz B. C., Elalmis Y. B., Bektas I. S., Figen A.
  International Journal of Biological Macromolecules, vol.192, pp.999-1012, 2021 (SCI-Expanded)
 6. Nano-casting procedure for catalytic cobalt oxide bead preparation from calcium-alginate capsules: Activity in ammonia borane hydrolysis reaction
  Kinsiz B. N., Coşkuner Filiz B., Kılıç Depren S., Kantürk Figen A.
  Applied Materials Today, vol.22, 2021 (SCI-Expanded)
 7. Investigation of the reaction mechanism of the hydrolysis of MgH2 in CoCl2 solutions under various kinetic conditions
  COŞKUNER FİLİZ B.
  REACTION KINETICS MECHANISMS AND CATALYSIS, vol.132, pp.93-109, 2021 (SCI-Expanded)
 8. Closing the hydrogen cycle with the couple sodium borohydride-methanol, via the formation of sodium tetramethoxyborate and sodium metaborate
  Aydin K., Kulakli B. N., COŞKUNER FİLİZ B., Alligier D., Demirci U. B., KANTÜRK FİGEN A.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, vol.44, no.14, pp.11405-11416, 2020 (SCI-Expanded)
 9. Reusable hybrid foam catalyst for hydrolytic dehydrogenation of amine adducts of borane: Porous PVA-Immobilized Co–Ru nanoparticles
  Geniş D., Coşkuner Filiz B., Kılıç Depren S., Kantürk Figen A.
  Microporous and Mesoporous Materials, vol.305, 2020 (SCI-Expanded)
 10. The role of catalyst support on activity of copper oxide nanoparticles for reduction of 4-nitrophenol
  Coşkuner Filiz B.
  Advanced Powder Technology, vol.31, pp.3845-3859, 2020 (SCI-Expanded)
 11. Ultra-layered sheet Cu–Co nanoparticles for optimized application in catalytic reduction of organic dye
  Kılıç Depren S., Coşkuner Filiz B., Kulaklı B. N., Kantürk Figen A.
  Materials Characterization, vol.160, 2020 (SCI-Expanded)
 12. Insight into the role of solvents in enhancing hydrogen production: Ru-Co nanoparticles catalyzed sodium borohydride dehydrogenation
  Coşkuner Filiz B., Kantürk Figen A.
  International Journal of Hydrogen Energy, vol.44, pp.28471-28482, 2019 (SCI-Expanded)
 13. Hydrogen production from sodium borohydride originated compounds: Fabrication of electrospun nano-crystalline Co3O4 catalyst and its activity
  Filiz B., Figen A.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.44, no.20, pp.9883-9895, 2019 (SCI-Expanded)
 14. Applied ultrasound assisted research on synthesis and in-situ hydrolysis of ammonia borane for hydrogen energy
  Filiz B., Figen A., Piskin S.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.44, no.20, pp.10003-10013, 2019 (SCI-Expanded)
 15. The Molecular-Kinetic Approach to Hydrolysis of Boron Hydrides for Hydrogen Production
  COŞKUNER FİLİZ B., KANTÜRK FİGEN A.
  KINETICS AND CATALYSIS, vol.60, no.1, pp.37-43, 2019 (SCI-Expanded)
 16. Polymeric and metal oxide structured nanofibrous composites fabricated by electrospinning as highly efficient hydrogen evolution catalyst
  Kantürk Figen A., Coşkuner Filiz B.
  Journal of Colloid and Interface Science, vol.533, pp.82-94, 2019 (SCI-Expanded)
 17. Farklı Alüminyum Kaynaklarından Co-Al İçerikli Metal Oksitlerin Üretimi ve Yapısal Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
  COŞKUNER FİLİZ B.
  Politeknik Dergisi, vol.2019, no.2019, 2019 (SCI-Expanded)
 18. The remarkable role of metal promoters on the catalytic activity of Co-Cu based nanoparticles for boosting hydrogen evolution: Ammonia borane hydrolysis
  Coşkuner Filiz B., Kantürk Figen A., Pişkin S.
  Applied Catalysis B: Environmental, vol.238, pp.365-380, 2018 (SCI-Expanded)
 19. Recommendations for Ammonia Borane Composite Pellets as a Hydrogen Storage Medium
  Keskin E., Coşkuner Filiz B., Kılıç Depren S., Kantürk Figen A.
  International Journal Of Hydrogen Energy, vol.43, pp.20354-20371, 2018 (SCI-Expanded)
 20. Synergetic Effect of Sodium Borohydride Addition in Ammonia Borane Hydrolysis Reaction Mechanism and Kinetics
  Kantürk Figen A., Taşçi K., Coşkuner Filiz B.
  Kinetics and Catalysis, vol.59, pp.128-135, 2018 (SCI-Expanded)
 21. Cobalt-Boron Loaded Thermal Activated Turkish Sepiolite Composites (Co-B@tSe) as a Catalyst for Hydrogen Delivery
  Meşe E., Kantürk Figen A., Coşkuner Filiz B., Pişkin S.
  Applied Clay Science, vol.153, pp.95-106, 2018 (SCI-Expanded)
 22. Dual Combining Transition Metal Hybrid Nanoparticles for Ammonia Borane Hydrolytic Dehydrogenation
  Coşkuner Filiz B., Kantürk Figen A., Pişkin S.
  Applied Catalysis A-General, vol.550, pp.320-330, 2018 (SCI-Expanded)
 23. Plasma-Assisted Synthesis of Monodispersed and Robust Ruthenium Ultrafine Nanocatalysts for Organosilane Oxidation and Oxygen Evolution Reactions
  Gnanakumar E. S., Ng W., Filiz B., Rothenberg G., Wang S., Xu H., Pastor-Perez L., Mercedes Pastor-Blas M., Sepulveda-Escribano A., Yan N., et al.
  CHEMCATCHEM, vol.9, no.22, pp.4159-4163, 2017 (SCI-Expanded)
 24. Full in-vitro analyses of new-generation bulk fill dental composites cured by halogen light
  Tekın T. H., Kantürk Figen A., Yılmaz Atalı P., Coşkuner Filiz B., Pişkin M. B.
  Materials Science and Engineering C, vol.77, pp.436-445, 2017 (SCI-Expanded)
 25. Devolatilization kinetics of olive leaves with application as a precursor for activated carbon production
  Sarı H., Kantürk Figen A., Coşkuner Filiz B., Ünal Y., Pişkin S.
  Instrumentation Science and Technology, vol.45, pp.440-458, 2017 (SCI-Expanded)
 26. Highly Selective Hydrogenation of Levulinic Acid to gamma-Valerolactone Over Ru/ZrO2 Catalysts
  Filiz B., GNANAKUMAR E. S., MARTINEZ-ARIAS A., GENGLER R., RUDOLF P., ROTHENBERG G., SHIJU N. R.
  CATALYSIS LETTERS, vol.147, no.7, pp.1744-1753, 2017 (SCI-Expanded)
 27. The effect of vinegar–acetic acid solution on the hydrogen generation performance of mechanochemically modified Magnesium (Mg) granules
  Öz Ç., Coşkuner Filiz B., Kantürk Figen A.
  Energy, vol.127, pp.328-334, 2017 (SCI-Expanded)
 28. Fabrication of electrospun nanofiber catalysts and ammonia borane hydrogen release efficiency
  Filiz B. C., Figen A.
  International Journal of Hydrogen Energy, vol.41, pp.15433-15442, 2016 (SCI-Expanded)
 29. Hydrogen production by the hydrolysis of milled waste magnesium scraps in nickel chloride solutions and nickel chloride added in Marmara Sea and Aegean Sea Water
  Figen A., Filiz B. C.
  International Journal of Hydrogen Energy, vol.40, pp.16169-16177, 2015 (SCI-Expanded)
 30. Hydrogen generation from waste Mg based material in various saline solutions (NiCl2, CoCl2, CuCl2, FeCl3, MnCl2)
  Figen A., Coskuner B., Piskin S.
  International Journal of Hydrogen Energy, vol.40, pp.7483-7489, 2015 (SCI-Expanded)
 31. Hydrogen desorption kinetics of MgH2 synthesized from modified waste magnesium
  Figen A., Coskuner B., Piskin S.
  Materials Science- Poland, vol.32, no.3, pp.385-390, 2014 (SCI-Expanded)
 32. The use of boric acid (H3BO3) and boron oxide (B2O3) for co-precipitation synthesis of cobalt-boron catalysts: Catalytic activity in hydrogen generation
  Coşkuner B., Kantürk Figen A., Pişkin M. B.
  Kinetics and Catalysis, vol.55, pp.809-823, 2014 (SCI-Expanded)
 33. Sonochemical approach to synthesis of co-B catalysts and hydrolysis of alkaline NaBH4 solutions
  Coskuner B., Figen A., Piskin S.
  Journal of Chemistry, vol.2014, 2014 (SCI-Expanded)
 34. Synthesis, structural characterization, and hydrolysis of Ammonia Borane (NH3BH3) as a hydrogen storage carrier
  Figen A., Pişkin M. B., Coskuner B., Imamoglu V.
  International Journal of Hydrogen Energy, vol.38, pp.16215-16228, 2013 (SCI-Expanded)
 35. Solid state preparation and reaction kinetics for Co/B as a catalytic/acidic accelerator for NaBH4 hydrolysis
  Coskuner B., Figen A., Piskin S.
  Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, vol.109, pp.375-392, 2013 (SCI-Expanded)
 36. A novel perspective for hydrogen generation from ammonia borane (NH3BH3) with Co-B catalysts: "Ultrasonic Hydrolysis"
  Figen A., Coskuner B.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.38, no.6, pp.2824-2835, 2013 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. Talaş magnezyum atığından hidrojen gazı üretimi ve hız profillerinin incelenmesi
  Öz C., Coşkuner Filiz B., Kantürk Figen A.
  Politeknik Dergisi, vol.0, no.0, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Investigation of Co(1-x)-Bx Catalyst Characteristics By Boron Sources Effect
  COŞKUNER B., PİŞKİN M. B., KANTÜRK FİGEN A.
  Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, vol.1, pp.490-497, 2013 (Peer-Reviewed Journal)
 3. Effect Of Cobalt Sources On Properties Of Co-B Catalysts Synthesized By Sol-Gel Method
  KANTÜRK FİGEN A., COŞKUNER B., PİŞKİN M. B., DERE ÖZDEMİR Ö.
  Journal Of International Scientific Publications: Materials, Methods & Techologies, vol.7, no.1, pp.54-61, 2013 (Peer-Reviewed Journal)
 4. Study of Cobalt Preciouses Effect on Impregnation Method and Characteristic Properties of Co-B Catalysts
  Coşkuner Filiz B., Kantürk Figen A., İmamoğlu V., Pişkin S.
  Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, vol.2, pp.573-579, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. Colorimetric and Fluorometric Sensor Arrays
  Kantürk Figen A., Elalmış Y., Coşkuner Filiz B.
  in: Toxic Gas Sensors and Biosensors, Inamuddin,Tauseef Ahmad Rangreez,Mohd Imran Ahamed,Rajender Boddula, Editor, Materials Research Foundations, Pennsylvania, pp.220-244, 2021
 2. Self-Healable Catalysis
  Coşkuner Filiz B.
  in: Self-Healing Smart Materials, Inamuddin,Mohd Imran Ahamed,Rajender Boddula,Tariq A. Altalhi, Editor, John Wiley & Sons, West Sussex, UK , New Jersey, pp.237-247, 2021
 3. Sustainable Ammonia Production.Green Energy and Technology
  Coşkuner Filiz B., Kantürk Figen A.
  Springer, London/Berlin , Chur, 2020
 4. Application of Electrospun Materials in Catalysis
  Coşkuner Filiz B.
  in: Electrospun Materials and Their Allied Applications, Inamuddin Inamuddin (Editor),Rajender Boddula (Editor),Mohd Imran Ahamed (Editor),Abdullah M. Asiri (Editor), Editor, John Wiley & Sons, West Sussex, UK , New-Jersey, pp.113-125, 2020
 5. Earth Abundant Catalysis for Ammonia Synthesis
  Coşkuner Filiz B., Kantürk Figen A.
  in: Sustainable Ammonia Production.Green Energy and Technology., Inamuddin,Rajender Boddula,Abdullah M. Asiri, Editor, Springer, London/Berlin , Chur, pp.1-16, 2020
 6. Earth Abundant Catalysis for Ammonia Synthesis
  Coşkuner Filiz B., Kantürk Figen A.
  in: Sustainable Ammonia Production-Green Energy and Technology Series, Inamuddin,Rajender Boddula,Abdullah M Asiri, Editor, Springer, London/Berlin , Chur, pp.1-16, 2020

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Recyclability Properties of B-doped Co/AC Pellet for Dehydrogenation of Ethyldiamine Bisborane
  Coşkuner Filiz B., Kantürk Figen A.
  3rd International Hydrogen energy Congress and Exhibitions, Ankara, Turkey, 14 - 16 June 2021, pp.71-74
 2. Hydrogen Evolving Studies over Pellet Type Catalyst for Decomposition of Ammonia Borane Solutions
  Coşkuner Filiz B., Kantürk Figen A.
  5th International HYDROGEN TECHNOLOGIES Congress, Niğde, Turkey, 26 - 28 May 2021, pp.143-147
 3. Investigation of Chemically Stored Hydrogen Desorption from Pristine Carbon Based Amine Borane Derivatives: Thermolysis and Hydrothermolysis
  Coşkuner Filiz B., Kantürk Figen A.
  6th Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, 14 - 15 December 2020, pp.1-4
 4. An investigation on CoCl2 activated hydrogen generation by hydrolysis of MgH2 for portable applications
  Coşkuner Filiz B.
  4th International Hydrogen Technologies Congress, IHTEC-2019, Edirne, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.1-5
 5. Investigation of Methylamine Borane Hydrogen Release Properties for Hydrogen Energy system
  Geniş D., Coşkuner Filiz B., Kantürk Figen A.
  3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.1-2
 6. LABORATORY SCALE ULTRASOUND PROMOTED AMMONIA BORANE PRODUCTION VIA METATHESIS REACTION
  Coşkuner Filiz B., Kantürk Figen A., Pişkin S.
  9th International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2018), Zagreb, Croatia, 16 - 19 July 2018
 7. INFLUENCE OF THERMAL CONDITIONING ON ELECTROSPUN PREPARED COBALT BASE PAN NANOMATS AND ENERGY APPLICATIONS
  Kantürk Figen A., Coşkuner Filiz B.
  9th International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2018), Zagreb, Croatia, 16 - 19 July 2018
 8. Amonyum Boran Pelletlerinin Farklı Koşullar Altında Depolanmasının İncelenmesi
  Keskin E., COŞKUNER FİLİZ B., KANTÜRK FİGEN A.
  Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 May 2017, pp.1
 9. Investigation of Hydrogen Production in Presence of Nickel Ions From Magnesium Waste
  Öz Ç., Coşkuner Filiz B., Kantürk Figen A.
  International Congress on Fundamental and Applied Sciences, İstanbul, Turkey, 22 August 2016, pp.1
 10. Thermolysis and Hydrolsis Properties of Ammonia Borane
  Üncel D., Coşkuner Filiz B., Ergüven H., Kantürk Figen A., Pişkin S.
  International Conference On Advances In Mechanical Engineering, İstanbul, Turkey, 10 - 13 May 2016
 11. Investigation of Co 1 x Bx Catalyst Characteristics by Boron Sources Effect
  Pişkin M. B., Kantürk Figen A., Coşkuner Filiz B.
  International Conference on Enviromental Science and Technology (ICOEST-Cappadocia 2013), Nevşehir, Turkey, 18 - 21 June 2013
 12. Alkaline NaBH4 Hydrolysis by Co Impregnated Boron Catalyst
  Coşkuner Filiz B., Kantürk Figen A., Pişkin S.
  Euro-Mediterranean Hydrogen Technologies Conference (EMHyTec 2012), Tunis, Tunisia, 11 - 14 September 2012
 13. Alkaline NaBH4 Hydrolysisby Co Impregnated Boron Catalyst,EMHyTec 2012
  COŞKUNER FİLİZ B., KANTÜRK FİGEN A.
  Euro-mediterranean Hydrogen Technologies Conference, 01 September 2012
 14. Sol-gel Preparation of Co-B2O3 Catalyst for Alkaline NaBH4 Hydrolysis
  COŞKUNER FİLİZ B., KANTÜRK FİGEN A.
  Euro-mediterranean Hydrogen Technologies Conference,EMHyTec 2012, 01 September 2012

Episodes in the Encyclopedia

 1. Energy Storage Materials and Energy Harvesting/Materials for Hydrogen and Fuel Cell Application
  Kantürk Figen A., Coşkuner Filiz B.
  Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , pp.357-365, 2022

Academic and Administrative Experience

2021 - Continues Deputy Director of the Center Yildiz Technical University, Rectorate, ENERGY APPLICATION AND RESEARCH CENTER

Metrics

Research Areas

Engineering and Technology