Eğitim Bilgileri

Doktora, Unıversıty Of Brıstol, School Of Medıcal Scıences, Bıochemıstry, İngiltere 1994 - 1998
Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye 1990 - 1992
Lisans, Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye 1985 - 1989

Yaptığı Tezler

Doktora, OVERPRODUCTION OF THE ACTIVE LACTATE DEHYDROGENASE FROM PLASMODIUM FALCIPARUM OPENS A ROUTE TO OBTAIN NEW ANTIMALARIALS, University Of Bristol, School Of Medıcal Scıences, Bıochemıstry, 1998
Yüksek Lisans, ELAZIĞ HARMANTEPE YÖRESİ TOPRAKLARININ MİKROORGANİZMA POPULASYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 1992

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Eczacılık, Eczacılık Teknolojisi, Farmasötik Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri, Biyoteknoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalürji Fakültesi, Biyomühendislik , 2012 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalürji Fakültesi, Biyomühendislik , 2006 - 2012
Yrd.Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalürji Fakültesi, Biyomühendislik , 2006 - 2006
Yrd.Doç.Dr., Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat , Biyoloji, 1998 - 2006
Araştırma Görevlisi, Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat , Biyoloji, 1992 - 1998

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

BALIK D., TÜBİTAK Projesi, Türk Epilepsi hastalarında Potasyum Kanal Geni (hERG) nin Araştırılması ve Hastalığa Yatkınlık Faktörü Olabileceğinin Değerlendirilmesi, 2011 - 2012
BALIK D., Desteklenmiş Diğer Projeler, Plasmodium falciparum un Laktat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması ve Analizi, 2010 - 2011
BALIK D., TÜBİTAK Projesi, Plasmodium vivax ın Laktat Dehidrohenaz Enziminin Üç Boyutlu Yapısının Tanımlanması ve Plasmodium ların Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin Yönlendirilmiş Mutagenez Metoduyla Diğer Bazı Apicomplexan LDH ları ile karşılaştırılması, 2005 - 2010
BALIK D., Plasmodium vivax Laktat Dehidrogenaz Enzimindeki Aktif Bölge Halkasının ve Kofaktör Bağlanma Bölgesinin Diğer Apicomplexan Laktat Dehidrogenaz Enzimleri İle Karşılaştırmalı Analizi, 2005 - 2010
BALIK D., Plasmodium vivax ın Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin İfade Edilerek İlgili Proteinin Saflaştırılması ve Analizlerinin Yapılması, 2005 - 2006
BALIK D., Plasmodium vivax da Laktat Dehidrogenaz Enziminin Aktif Bölge Halkasındaki Bazı Amino Asitlerinin Yönlendirilmiş Mutagenez Çalışmaları İle Analizi, 2005 - 2006
BALIK D., Desteklenmiş Diğer Projeler, Plasmodium falciparum da Laktat Dehidrogenaz Enziminin Aktif Bölge Halkası Aminoasitlerinin Site-Directed Mutagenez Çalışmaları İle Analizi,, 2002 - 2004
BALIK D., Isolation and cloning of lactate dehydrogenase gene from Plasmodium vivax and its relation to the enzyme properties, 2001 - 2004
BALIK D., TÜBİTAK Projesi, Plasmodium vivax laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genin izolasyonu, 2001 - 2003
BALIK D., Desteklenmiş Diğer Projeler, Plasmodium vivaxın Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Geninin Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle İzolasyonu ve Klonlanması, 2001 - 2003
BALIK D., Desteklenmiş Diğer Projeler, F. Ü. Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Tanıma Laboratuvarı nın altyapı eksiklerinin giderilmesi, 2002 - 2002
BALIK D., F. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü nde kurulmakta olan Moleküler Biyoloji Laboratuvarı nın altyapı eksiklerinin giderilmesi, 2001 - 2001