Education Information

Education Information

 • 2003 - 2007 Doctorate

  Marmara, Türkiyat, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Kocaeli, Sosyal Bilimler, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1991 - 1997 Undergraduate

  Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  “Türk Tiyatro Edebiyatında Vatan Kavramı (1860–1940)”

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

 • 2002 Postgraduate

  “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 1913–1922 Yılları Arasında İkdam Gazetesinde Yayımladığı Makalelerin Çevirisi-İncelenmesi”

  Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English