Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Interdisciplinarity in Interpreting Studies - Towards A More Qualitative Paradigm?

Second International Symposium on Language and Communication - Exploring Novelties - IICS