Bilimsel Faaliyetler

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Mart 2019Toplumterimbilimsel Bir Yaklaşım Örneği: Türkiye’de Ekoloji Terimlerinin Çevrimiçi Ağlarda Dolaşımı

  İstanbul

 • Mayıs 2018Colloque international Théories et Réalités en Traduction 5 & Ecrire, Traduire le voyage

  Antwerp

 • Nisan 2017Congres Mondial de Traductologie

  Paris

 • Kasım 201621. Türkiye’de İnternet

  Ankara

 • Kasım 2015Retranslation in Context II

  İstanbul

 • Kasım 201010. Uluslararası Dil,Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu

  Ankara

 • Mayıs 2007Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu

  Konya