Assoc. Prof. Ayşe DURUSOY


Faculty of Arts & Science, Department of Physics

Nuclear Physics


Research Areas: Physics, Nuclear physics, Experimental Methods of Particle and Nuclear Physics, Natural Sciences

Metrics

Publication

23

Citation (WoS)

69

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

70

H-Index (Scopus)

4

Project

6

Thesis Advisory

4

Open Access

65
UN Sustainable Development Goals

Announcements & Documents

FIZ1002
Lecture Note
5/23/2024
FIZ1002
Lecture Note
5/23/2024
FIZ1002
Lecture Note
5/19/2024
FIZ1002
Lecture Note
5/19/2024
FIZ1002
Lecture Note
5/14/2024
FIZ1002-ek soru
Lecture Note
5/7/2024
Danışman-öğrenci toplantısı
Announcement
5/7/2024

Değerli öğrenciler,

15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 13.00-14.00 saatleri arasında Bahar dönemi 2. toplantısı  E-1011 nolu ofisimde gerçekleştirilecektir. Toplantı aşağıda listelenmiş konuları içermektedir.

Toplantılara katılmayan öğrencilerin geçerli mazeretlerini toplantı haftasından sonraki ilk hafta içerisinde ilgili bölüm başkanlığına dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Toplantının gündem ve amaçları aşağıdaki gibidir;
· Ders seçimi ve ders program çıktılarının değerlendirilmesi,
· Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin değerlendirilmesi,
· Öğrencilerimizin kariyer planlarına destek olunması ve yol gösterilmesi,

Toplantıya katılmanız önemle rica olunur.

Doç. Dr. Ayşe DURUSOY

FIZ1002-Uygulama 2
Lecture Note
5/5/2024
FIZ1002-2. vize çözümler
Lecture Note
5/2/2024
FIZ1002
Lecture Note
5/2/2024
FIZ1002 2.vize çözümler
Lecture Note
5/2/2024
FIZ1002-2.vize için
Lecture Note
4/29/2024
FIZ1002-2.vize için
Lecture Note
4/29/2024
FIZ1002
Lecture Note
4/25/2024
FIZ1002
Lecture Note
4/1/2024
FIZ1002
Lecture Note
4/1/2024
FIZ1002
Lecture Note
3/26/2024
2019-2020 1.vize
Lecture Note
3/26/2024
2018-2019 1.vizecevap
Lecture Note
3/26/2024
FIZ1002
Lecture Note
3/19/2024
FIZ1002
Lecture Note
3/12/2024
FIZ1002-Uyg
Lecture Note
3/9/2024
FIZ1002-Soru
Lecture Note
3/9/2024
FIZ1002
Lecture Note
3/5/2024
FIZ1002
Lecture Note
2/27/2024
Fizik Bölümü, Danışman-Öğrenci Toplantısı
Announcement
2/27/2024

Değerli öğrenciler,

Bahar yarı yılı 1.danışman-öğrenci toplantısı 28 Şubat 2024 Çarşamba günü Saat 12.00-13.00 arasında E-1011 nolu ofiste gerçekleştirilecektir.

Toplantılara katılmayan öğrencilerin geçerli mazeretlerini toplantı haftalarından sonraki ilk hafta içerisinde ilgili bölüm başkanlığına dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Doç.Dr.Ayşe DURUSOY

FIZ1002
Lecture Note
2/20/2024
FİZİK 2-FIZ1002-İçerik
Announcement
2/19/2024
NRAÖ-5
Lecture Note
12/10/2023
FIZ1001 2.Vize-soru
Lecture Note
12/10/2023

Cevaplar

1-b        

2-d

3-e

4-a

5-c

6-c

7-c

8-d

9-e

10-b

11-a

12-b

13-d

14-a

15-e

16-c

17.b

18.d

19-e

20-a

2019-2020-V2-Soru.pdf Creative Commons License

Education Information

1991 - 2000

1991 - 2000

Doctorate

Yildiz Technical University, Fen Bilimleri Ens., Fizik, Turkey

1988 - 1991

1988 - 1991

Postgraduate

Istanbul Technical University, Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Bilimler, Turkey

1983 - 1988

1983 - 1988

Undergraduate

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Physics, Turkey

Dissertations

2000

2000

Doctorate

Çok Kısa Yarı Ömürlü Çekirdek Oluşumuna Neden Olan 14 MeV Nötron Tepkileşimlerinin İncelenmesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens., Fizik

1991

1991

Postgraduate

”Nötron Radyasyonunun Güneş Pillerine Etkilerinin Araştırılması”

İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji, Nükleer Bilimler

Research Areas

Physics

Nuclear physics

Experimental Methods of Particle and Nuclear Physics

Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2009 - Continues

2009 - Continues

Associate Professor

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Physics

2000 - 2009

2000 - 2009

Assistant Professor

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Physics

1991 - 2000

1991 - 2000

Research Assistant

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Physics

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Fizik 2

Undergraduate

Undergraduate

Çekirdek Fiziği Lab.

Undergraduate

Undergraduate

Nükleer Radyasyonun Algılanması ve Ölçülmesi

Undergraduate

Undergraduate

Fizik 1

Undergraduate

Undergraduate

Nükleer Veri Toplama ve değerlendirme

Postgraduate

Postgraduate

Çekirdek Teorisi 1

Research Infrastructure Information

September 2009

September 2009

NÜKLEER SPEKTROSKOPİ

Advanced Research Laboratories - Other Management

Durusoy A.

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2015

2015

Isomeric and ground state energy level measurements of natural tellurium isotopes via gamma,neutron reactions

Durusoy A.

Nuclear Physics and Astrophysics, NUBA conference series, Antalya, Turkey, 15 - 17 July 2015, pp.590-592

2013

2013

The Cross Section Measurements of 12C(p,?)13N reaction

DURUSOY A.

9. International Conference of Nuclear and Radiation Physics,, Almaty, Kazakhstan, 24 September 2013, pp.1

2012

2012

The Effect Of Chernobyl On Major Agricultural Product (Tea) Of Rize

DURUSOY A.

Turkish Physical Society 29th International Congress, Muğla, Turkey, 02 September 2012, pp.1

2011

2011

The Comparıson Of Analytical and Experimental Effıciencies

DURUSOY A.

Turkish Physical Society 28th International Congress, Muğla, Turkey, 06 September 2011, pp.1

2010

2010

Uranyum Madeni Civarındaki Yeraltı Sularında Doğal Radyasyon Ölçümü

DURUSOY A.

Turkish Physical Society 27th International Congress, İstanbul, Turkey, 14 September 2010, pp.1

2009

2009

Determination Of Natural Radioactivities Around The Salt Lake In Turkey

Durusoy A.

7th BPU General Conference, Alexandroupoli, Greece, 9 - 11 September 2009, pp.1

2004

2004

19F (n,alfa) 16N Reaksiyonunun 14 MeV Civarında Aktivasyon Tepkileşim Kesitlerinin Ölçümü

DURUSOY A., REYHANCAN I.

TFD-22 Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Muğla, Turkey, 14 September 2004, pp.1

2003

2003

140Ce, 142Nd ve 144Sm Çekirdekleri için (n,2n) İzomerik Tepkileşim Kesitlerinin Belirlenmesi

DURUSOY A., ELMALI A., REYHANCAN I., BOSTAN M.

NBTK-2003, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 8.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi,, Kayseri, Turkey, 15 October 2003, pp.1

2002

2002

Formation Cross Section Measurements for Some Short-Lived Isotopes

DURUSOY A.

Workshop on Nuclear Reaction Data and Nuclear Reactors: Physics, Design and Safety,, Trieste, Italy, 25 February 2002, pp.1

2000

2000

Measurements of the 65 Cu(n,?)62m,gCo Reaction Cross Sections Around 14 MeV Neutron Energy

DURUSOY A.

The Second International Balkan School on Nuclear Physics, Muğla, Turkey, 12 September 2000, pp.1

1999

1999

Measurements of Formation Cross Sections for Some Short Lived Isotopes

DURUSOY A.

Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering, Advances in Nuclear Physics, International Symposium Dedicated to the 50. Anniversary of Institutional Physics Research in Romania, Bükreş, Romania, 09 December 1999, pp.1

1999

1999

Kısa Yarıömürlü Çekirdeklerin Tepkileşim Kesiti Ölçümleri

DURUSOY A., SUBASI M.

TFD-18 Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi, Adana, Turkey, 25 October 1999, pp.1

1995

1995

13,6 MeV-14,9MeV Enerji Aralığında Ca-44,Sc-45,V-51 (n,alfa)Tepkileşim Kesiti ölçümleri

DURUSOY A., GULTEKIN E., TARCAN G., BOSTAN M., SUBASI M., ERDURAN M., et al.

TFD-13 Türk Fizik Derneği 13. Fizik Kongresi, Antalya, Turkey, 26 September 1995, pp.1

1994

1994

Facilty for Neutron Induced Reaction Cross Section Measurements Between 13.6-14.8 MeV

DURUSOY A.

General Conference of The Blkan Phsical Union, İzmir, Turkey, 12 September 1994, pp.1-2

1992

1992

Fotovoltaik Pillere Nötron Radyasyonunun Etkilerinin İncelenmesi

DURUSOY A., Ören D., Akçiz S.

TFD-13 Türk Fizik Derneği 13. Fizik Kongresi, Eskişehir, Turkey, 30 September 1992, pp.1 Sustainable Development

Supported Projects

2015 - 2019

2015 - 2019

156 Gd Deforme Çekirdeğinin Düşük Modlu Dipol Gücünün Deneysel Olarak İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

DURUSOY A. (Executive), TAMKAŞ M.

2012 - 2015

2012 - 2015

Karadeniz Bölgesi Rize İli Toprak ve Çay Numunelerinde Doğal Radyasyon Ölçümleri

Project Supported by Higher Education Institutions

Durusoy A. (Executive)

2012 - 2013

2012 - 2013

C12(p,γ)N13 Reaksiyonunun Tesir Kesiti Ölçümleri

Project Supported by Higher Education Institutions

DURUSOY A. (Executive)

1993 - 1995

1993 - 1995

Füzyon Reaktör Teknolojisinde Önemli Elemetler için 13-15 MeV Nötron Enerji Aralığında Nükleer Veri Ölçümleri

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

DURUSOY A.

Scientific Refereeing

July 2020

July 2020

RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY

SCI Journal

December 2019

December 2019

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Istanbul University, Turkey

October 2017

October 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

July 2014

July 2014

Technopark

Istanbul Technical University, Turkey

November 2010

November 2010

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS

SCI Journal

Awards

January 2007

January 2007

Bilim Teşvik Ödülü,

Y.T.Ü

January 2003

January 2003

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

Tübitak

January 1999

January 1999

Bilim Teşvik Ödülü,

Y.T.Ü

December 1998

December 1998

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

Tübitak

July 1996

July 1996

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

TübitakCitations

Total Citations (WOS): 69

h-index (WOS): 4