Education Information

Education Information

  • Continues Doctorate

    Münster Üniversitesi, İktisadi Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kooperatif İşletmeciliği, Turkey

  • Continues Undergraduate

    Göttingen Üniversitesi, İktisadi Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Ekonomisi, Turkey