Education Information

Doctorate, University of East Anglia, United Kingdom 2011 - 2014
Postgraduate, Selcuk University, Instıtute Of Scıence, Turkey 2006 - 2008
Undergraduate, Selcuk University, Faculty Of Agrıculture, Department Of Food Engıneerıng, Turkey 2002 - 2006

Research Areas

Food Engineering, Biotechnology, Microbiology, Molecular Biology and Genetics

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Yildiz Technical University, Faculty Of Chemıcal And Metallurgıcal Engıneerıng, Department Of Food Engineering, 2020 - Continues

Academic and Administrative Experience

Manager of Research and Application Center, Bayburt University, Faculty Of Engıneerıng, 2018 - 2020
Head of International Office, Bayburt University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Food Engıneerıng, 2015 - 2019

Advising Theses

Dertli E., Farklı Kaynaklardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin (LAB) Probiyotik Potansiyelinin Belirlenmesi, Postgraduate, Y.KAYA(Student), 2020
Dertli E., Geleneksel Yoğurtlardan İzole Edilen Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus İzolatlarının Moleküler Tanımlanması ve Endüstriyel Öneme Sahip Özelliklerinin Araştırılması, Postgraduate, M.VURMAZ(Student), 2020
Dertli E., Yeni nesil teknikler kullanılarak hazırlanan propolis ekstraktlarının fitokimyasal özelliklerinin ve antioksidan kapasitelerinin karşılaştırılması, Postgraduate, S.KAYABAŞI(Student), 2019
Macit E., Dertli E., Kars kaşarının mikrobiyal forasının ön olgunlaştırma periyodu boyunca değişimi ve gelişimi, Postgraduate, A.YUVAŞEN(Student), 2019
Dertli E., Yabani kızamık (Berberis vulgaris L.) ve karamuk (Berberis crataegina DC.) meyvelerinin bazı fizikokimyasal özellikleri ile antioksidan ve antimikrobiyal kapasitesinin tespit edilmesi, Postgraduate, A.YAŞAR(Student), 2019
Dertli E., Geleneksel kefir danelerinden izole edilen laktik asit bakterileri ve mayaların tanımlanması ile bu mikroorganizmaların bazı fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi, Postgraduate, K.PURUTOĞLU(Student), 2018
Dertli E., Farklı kaynaklardan izole edilen Laktik Asit Bakterilerinin fonksiyonel özelliklerinin Belirlenmesi, Postgraduate, F.Demirbaş(Student), 2017
Dertli E., Ekşi Hamur ve Ekşi Hamur Ekmeği Üretiminde Farklı Tahıl Tanelerinin Fonksiyonel Etkilerinin İncelenmesi, Postgraduate, Z.Alkay(Student), 2017
Arslaner A., Dertli E., Erzincan Tulum Peynirinden Laktik Asit Bakterilerinin izolasyonu, mokelüler metotlarla tanımlanması ve ekzopolisakkarit(EPS) üretim potansiyellerinin genetik olarak belirlenmesi, Postgraduate, H.İspirli(Student), 2016

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

ŞİMŞEK Ö., DERTLİ E., Project Supported by Higher Education Institutions, Elma posası kullanılarak laktik asit bakterisi ile mannitolün üretimi ve optimizasyonu, 2021 - 2023
DERTLİ E., Poyraz F., Project Supported by Higher Education Institutions, Arı poleninin doğal fermantasyonu ile inovatif arı ekmeği Perga geliştirilmesi, 2021 - 2022
Tekçe E., Dertli E., Project Supported by Higher Education Institutions, Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Keklik Ve Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Dozlarda İlave Edilen Probiyotik Ve Moringa Olifera Uçucu Yağının Besi Performansı, Bağırsak Mikroflorası Ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi, 2018 - 2020
Taylan O., Dertli E., Other International Funding Programs, Characterization and optimization of exopolysaccharide pıoduction at industriat scale and determination of its immunomodulatory functions, 2018 - 2019
İspirli H., Dertli E., TUBITAK Project, Production of type 3 sourdough powder as an additive to be used in bread production, 2018 - 2019
Dertli E., TUBITAK Project, Determination of the functional roles of alternan as a novel exopolysaccharides (EPS), expression and biochemical characterisation of alternansucrase responsible for the alternan production, 2017 - 2019
Dertli E., Şimşek Ö., TUBITAK Project, Production of functional exopolysaccharides for the production of Tarhana and identification of the producer strains, 2017 - 2019
Dertli E., Durak M. Z., TUBITAK Project, Production of commercial starter cultures for sourdough bread production, 2015 - 2018
Dertli E., Akın N., TUBITAK Project, Determination of the mirobial flora of Tulum cheese produced in Toros mountains region and determination of starter profile of Lactic Acid Bacteria (LAB) isolated from Tulum cheese, 2015 - 2018
Dertli E., Yılmaz M. T., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Determination of prebiotic, rheologic and functional roles of modified pectins obtained from food wastes, 2014 - 2016
Dertli E., Arıcı M., TUBITAK Project, Determination of the homopolymeric and heteropolymeric exopolysaccharide (EPS) production in fermented food products. , 2014 - 2016

Metrics

Scholarships

MEB Doktora Bursu, Ministry of Education, 2010 - Continues

Awards

Dertli E., TÜBA GEBİP, Tüba, December 2021

Non Academic Experience

DERLAB